Ender Arat – Türklere Güvendiler (2016)

Macarlardan Fransızlara, Suudi Arabistanlılardan Azerilere, Hintlilerden Hıristiyan topluluklara, baskıdan kaçarak Türk topraklarına sığınanlar…

Troçki’den Şeyh Şamil’e, Tepedenli Ali Paşa’dan Mahmud Tarzi’ye, Erich Auerbach’tan Carl Ebert’e, Jak Deleon’dan Ayetullah Humeyni’ye, geçmişte Türkiye’ye sürgün olmuş pek çok tarihi kişilik burada.

  • Künye: Ender Arat – Türklere Güvendiler, Tarihçi Kitabevi

Erich Auerbach – Mimesis’i Okumaya Başlarken (2015)

Kısa adıyla ‘Mimesis’, Erich Auerbach’ın karşılaştırmalı edebiyat ve edebiyat yorumu anlayışında çığır açan bir kitabıydı.

Erich Auerbach’ın ‘Mimesis’i, karşılaştırmalı edebiyat ve edebiyat yorumu anlayışında çığır açan çalışmalardandır.

‘Mimesis’, kronolojik olarak ilerleyen yirmi bölümden oluşur.

Her bölüm, yazıldığı dönemin ruhunu yansıtan bir kitaptan alıntılanan bir metin parçasıyla başlar.

Auerbach, bu metinleri çoğunlukla önce üslup özellikleri açısından ele alır, üslupla içerik arasında bağlantılar kurar.

Üzerinde durduğu önemli bir nokta da, bu metinlerin kendi dönemlerine, içinde gerçekleştikleri toplumsal ve siyasal ortama nasıl bir bilinçle baktıklarıdır.

İşte bu meşhur eserin bir özeti olan eldeki çalışma ise, okurunu ‘Mimesis’i okumaya hazırlayan bir kitap.

Auerbach’ın düşünce dünyasını daha iyi kavramak için iyi bir fırsat.

  • Künye: Erich Auerbach – Mimesis’i Okumaya Başlarken, hazırlayan: Fatma Erkman-Akerson, İthaki Yayınları, edebiyat kuramı, 232 sayfa, 2015