Ercüment Erbay – Çocuk Hakları (2013)

  • ÇOCUK HAKLARI, Ercüment Erbay, Yeni İnsan Yayınevi, eğitim, 174 sayfa

 COCUK

Ercüment Erbay ‘Çocuk Hakları’nda, hizmet, tarım ve sanayi sektöründe sağlıksız ve elverişsiz koşullarda çalışan çocukların haklarını, dünyanın farklı ülkelerindeki gelişmeler ekseninde değerlendiriyor. Türkiye’de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, TBMM Çocuk Haklarını İzleme Komitesi ve yerel yönetimler gibi çocuk haklarıyla ilgili  yapılanmaların konuyla ilgili çalışmalarını eleştirel bir gözle ele alan Erbay, dünyada çocuk haklarını, Türkiye’nin çocuk politikasını, medyanın çocuk haklarını tanıtmadaki rolünü ve çocuk hakları uygulamalarının nasıl güçlendirilebileceğini anlatıyor.