Mehmet Akkaya – Epistemolojik Kopuş (2015)

Yazar, şair ve ressam Muzaffer Oruçoğlu’nun düşünce dünyasını çok yönlü bir bakışla serimleyen bir inceleme.

Felsefi bir yorum eşliğinde, yazarın politika, felsefe, sanat ve sosyal bilimler bağlamındaki düşüncelerini inceleyen Mehmet Akkaya, Oruçoğlu’nun kapitalist-emperyalist sistemin kültürel ikliminden devrimci bir kopuş gerçekleştirdiğini belirtiyor.

  • Künye: Mehmet Akkaya – Epistemolojik Kopuş, Belge Yayınları