Edward J. Erickson – Çanakkale Savaşı: Ateş Altında Komuta (2019)

Ünlü savaş tarihçisi Edward Erickson’un bu özgün çalışması, Çanakkale Savaşı’nı harekât komutanlarının nasıl karar aldıkları üzerinden irdeliyor.

Bilindiği gibi Çanakkale Savaşı üzerine daha önce yapılan çalışmalarda, çoğunlukla savaş stratejik ve taktik düzeyde değerlendirilmişti.

Erickson ise, Çanakkale Savaşı’nı operatif düzeyde ele almasıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Kitapta, harekât komutanlarının nasıl kararlar aldıkları, bu süreçteki amaçları, bu amaçlarını hangi yol ve araçlarla ortaya koydukları, nasıl bir denge kurdukları ve bütün bunların savaşın sonucunu nasıl etkilediğini ortaya koyuyor.

Erickson, Osmanlı’nın bu savaşta büyük bir zafer kazandığını, bunun başlıca sebebinin ise bizzat İngiliz ordularının isabetsiz kararlarının olduğunu belirtiyor.

Zira İngiliz komutanlar ısrarla yetersiz varsayımlara dayanan kararlar verip harekâtların koordinasyon ve icrasını astlarına bırakmış, Osmanlı komutanları ise operatif düzeyde onlardan çok daha etkili bir komuta-kontrol bilgisi ve uygulaması sergilemişti.

Künye: Edward J. Erickson – Çanakkale Savaşı: Ateş Altında Komuta, çeviren: İsmail Hakkı Yılmaz, İş Kültür Yayınları, tarih, 452 sayfa, 2019

Edward J. Erickson – I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu (2009)

Edward J. Erickson ‘I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nda, savaş sırasında Osmanlı ordusunun, Britanya ordusuna oranla daha yüksek seviyede genel muharebe etkinliğini geliştirme ve bunu sürdürme kabiliyetini inceliyor.

Bu incelemesini, 1915’te Çanakkale, 1916’da Kutü’l-Amare, 1917’de Filistin ve 1918’de Megiddo (Nablus) gibi dört vaka üzerinden yapan Erickson, Britanya, Rus ve zaman zaman da Fransız ordularının, Osmanlı ordusunu küçümsemelerine rağmen, onlar karşısında yenilgiye uğradıklarını söylüyor.

Erickson’ın kitabı, I. Dünya Savaşı ve genel olarak da askeri tarih konusuna ilgi duyanlara hitap ediyor.

  • Künye: Edward J. Erickson – I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu, çeviren: Kerim Bağrıaçık, İş Kültür Yayınları, tarih, 342 sayfa

 

Mesut Uyar ve Edward J. Erickson – Osmanlı Askeri Tarihi (2014)

Osmanlı ordusunun kuruluşundan profesyonel bir askeri kurum haline gelişine uzanan süreci, Osmanlıların perspektifinden takip eden kapsamlı bir çalışma.

Kitap, 14. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar ordunun geçirdiği hem teşkilat düzeyindeki hem de entelektüel ve kurumsal alandaki değişimleri bir bütün halinde incelemesiyle önemli.

  • Künye: Mesut Uyar ve Edward J. Erickson – Osmanlı Askeri Tarihi, İş Kültür Yayınları

Edward J. Erickson – Büyük Hezimet (2013)

  • BÜYÜK HEZİMET, Edward J. Erickson, çeviren: Gül Çağalı Güven, İş Kültür Yayınları, tarih, 520 sayfa

BUYUK

Osmanlı İmparatorluğu 1912-1913 Balkan Harpleri’nde Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan’dan oluşan Balkan İttifakı ile çarpıştı ve hezimete uğradı. Edward J. Erickson, nitelikli çalışması ‘Büyük Hezimet’te, Osmanlı ordusunun Balkan Savaşları’ndaki yenilgisinin nedenlerini ortaya koyuyor. Yazar, Osmanlı ordusunun 1877’den 1912’ye kadarki hazırlık durumunu belirliyor, General Colmar von der Goltz ve bu bağlamda Almanya’nın faaliyetlerine dikkat veriyor, Osmanlı ordusunun seferberlik ve harp planlarını inceliyor ve Balkan Harpleri’nin Osmanlı ordusundaki artçı etkilerini ve bunlardan alınan dersleri analiz ediyor.