Kolektif – Marksizm ve Sınıflar (2014)

Sınıflar ortadan kalkıyor mu?

Modern kapitalist toplumun sınıf yapısını ve sınıf mücadelelerini, toplumu anlamanın ve onu devrimci tarzda değiştirmenin temel kategorileri olarak ele alan elimizdeki sağlam kitap, yukarıdaki soruya, sınıf gerçekliğini çok yönlü bir şekilde ortaya koyarak kapsamlı bir yanıt veriyor.

  • Künye: Kolektif – Marksizm ve Sınıflar, hazırlayan: Sungur Savran, Kurtar Tanyılmaz ve E. Ahmet Tonak, Yordam Kitap
Reklamlar

Kolektif – Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak (Fikret Şenses’e Armağan) (2017)

Birçok yazarın katkıda bulunduğu elimizdeki kitap, daha önce burada yer verdiğimiz ‘Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi’ başlıklı derlemenin devamı niteliğinde.

İki kitap da, ODTÜ İktisat Bölümü’nde iktisat alanına önemli katkılarda bulunmuş Fikret Şenses’in onuruna bir araya gelen otuz sekiz sosyal bilimcinin, Şenses’in kariyeri boyunca üzerinde çalıştığı konuları farklı bakış açılarıyla yeniden değerlendirmeleriyle ortaya çıktı.

İşte eldeki kitapta yer alan on dört yazar da, geniş bir şemsiye altında kalkınma iktisadını Türkiye bağlamında tartışıyor.

Kitapta irdelenen kimi konular şöyle:

  • Son 200 yılda Türkiye’de ve Dünyada sağlık ve eğitim,
  • Sosyal politika düşüncesi içinde eşitsizliğin yeri ve günümüz Türkiye’sinde eşitsizlikler,
  • Çin ve Türkiye özelinde kalkınan ülkelerin elli yıllık deneyimi,
  • Ağır borç yükü altında olan yoksul ülkeler ve yeni milenyumda IMF-Dünya Bankası yoksullukla mücadele girişimleri,
  • Yoksulluk kuramlarının kadın yoksulluğuna yaklaşımları,
  • Kâr oranının düşme eğilimi yasası…

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: R. Funda Barbaros, Ayşe Buğra, Nesrin Dağ, Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer, Fatime Güneş, Nil Demet Güngör, Murat Koyuncu, Ahmet Öncü, İzzettin Önder, Şemsa Özar, İ. Can Özen, Şevket Pamuk, Meneviş Uzbay Pirili ve E. Ahmet Tonak.

  • Künye: Kolektif – Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak (Fikret Şenses’e Armağan), derleyen: Hasan Cömert, Emre Özçelik ve Ebru Voyvoda, İletişim Yayınları, iktisat, 312 sayfa

Sungur Savran, E. Ahmet Tonak ve Nail Satlıgan – Kapital’in İzinde (2012)

  • KAPİTAL’İN İZİNDE, Sungur Savran, E. Ahmet Tonak ve Nail Satlıgan, Yordam Kitap, iktisat, 480 sayfa

 

Sungur Savran, E. Ahmet Tonak ve Nail Satlıgan’ın yazılarını bir araya getiren ‘Kapital’in İzinde’, Karl Marx’ın kapitalizmi anlama ve onu dönüştürme çabasının doruk noktalarından olan ‘Kapital’i ayrıntılı bir gözle yorumluyor ve Marx’ın düşüncesine, günümüzün neoliberal dünyasını anlamlandırmada bir kılavuz olarak başvuruyor. ‘Kapital’in içeriğine, planına ve yöntemine odaklanan yazılarla başlayan kitapta, emek-değer teorisinin incelikleri kapitalizmin farklı alanlarına uygulanıyor. Günümüz kapitalizminin zayıf halkası olan sermaye spekülasyonu, ABD ve Türkiye’de artık değer oranının ölçümü, refah devleti ve sosyal ücret kandırmacası, Marksist teorinin yenilenmesi konusundaki tartışmalar ve Ricardo ile Sraffa’nın iktisat anlayışlarının Marksist analizi, kitapta ele alınan konulardan bazıları.

Anwar Shaikh ve E. Ahmet Tonak – Milletlerin Zenginliğinin Ölçülmesi (2012)

  • MİLLETLERİN ZENGİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ, Anwar Shaikh ve E. Ahmet Tonak, çeviren: Hakan Arslan, Yordam Kitap, iktisat, 407 sayfa

 

Ülkelerin üretiminin ölçülmesine yönelik alternatif bir temel inşa etmeyi amaçlayan ‘Milletlerin Zenginliğinin Ölçülmesi’, Marksist teorinin ampirik çalışmalarla desteklenmesi gereğinden hareketle, uygulanabilir bir muhasebe sistemi öneriyor. Burada geliştirilen temel çerçeve, 2. Dünya Savaşı sonrası ABD ekonomisine uygulanmış. Geleneksel milli muhasebe sistemlerinde, askeri, bürokratik ve finansal faaliyetlerin yeni zenginlik yaratımı olarak tasnif edildiği için ekonomik büyüklükleri çarpıttığını savunan yazarlar, bu faaliyetleri, toplumsal zenginlikleri kullandıkları için toplumsal tüketim olarak sınıflandırıyorlar.