Robert Deliège – Gandhi (2015)

Pasif direniş dehası, Hindistan’ın bağımsızlığının mimarı Gandhi’nin hayatı, mücadelesi ve mirası bu kitabın konusu.

Gandhi’yi yücelten biyografilerin aksine, ona oldukça nesnel bir çerçeveden bakan kitap, bir yandan onun hayatının dönüm noktalarını takip ediyor, diğer yandan da Gandhi’nin muhaliflerine yönelik tavizsiz tavrını belirgin kılıyor.

 • Künye: Robert Deliège – Gandhi, çeviren: Işık Ergüden, Dost Kitabevi
Reklamlar

Robert A. Dahl – Siyasi Eşitlik Üzerine (2018)

Demokrasi, şimdiye kadar insanoğlunun ortaya koyduğu en eşitlikçi sistemlerden biri olabilir, fakat öylesine kritik kimi eksiklikleri bünyesinde barındırır ki, bu da hâlihazırda onun pek çok tartışmaya konu edilmesinin asıl nedenidir.

Robert Dahl’ın bu güzel kitabı ise, demokrasi tartışmalarının özündeki sorunları açıklamasıyla konu hakkında çok önemli bir çalışma.

Dahl burada, demokrasi aracılığıyla kimin hangi yetkeyle yönettiğini, çoğunluğun onayını almanın bir iktidara gerçek anlamda meşruiyet sağlayıp sağlamadığını; bireylerin siyasi eşitliğinin somut bir zemine mi dayandığı yoksa aksine belirsiz mi olduğu gibi pek çok konuyu irdelerken, aynı zamanda demokrasiye yönelik kimi eleştirilere de yanıt veriyor.

Siyasi eşitlik idealinin mümkün olduğuna inanan yazar, demokrasinin uygulamadaki sorunlarının neler olduğu ve bunların nasıl çözülebileceği üzerine de düşünüyor.

 • Künye: Robert A. Dahl – Siyasi Eşitlik Üzerine, çeviren: A. Emre Zeybekoğlu, Dost Kitabevi, siyaset, 123 sayfa, 2018

Edgar Allan Poe – Bütün Öyküleri 1 (2009)

Bizde Edgar Allan Poe, daha çok ‘Annabel Lee’ adlı şiir ile ‘Morgue Sokağı Cinayeti’, ‘Altın Böcek’, ‘Kızıl Ölümün Maskesi’, ‘Kuyu’ ve ‘Sarkaç’ gibi öykülerin yazarı olarak bilinir.

Oysa topu topu kırk yıl yaşayan Poe, bu kısa hayatına birçok felaketin yanı sıra, sayısız roman, öykü ve şiir de sığdırdı.

Üç cilt olarak yayımlanan elimizdeki eser, dünya edebiyatının önemli ismi Poe’nun öykülerini bütün bir halde okurlara sunuyor.

‘Bütün Öyküler’in ilk cildinde, Poe’nun dehşet, gizem ve dedektif öykülerinin yanı sıra, iki politik taşlama yazısı da yer alıyor.

 • Künye: Edgar Allan Poe – Bütün Öyküleri 1, çeviren: Hasan Fehmi Nemli, Dost Kitabevi, öykü, 383 sayfa

Jeremy Black – Savaş ve Dünya (2009)

Jeremy Black ‘Savaş ve Dünya’da, 1450-2000 yılları arasında, tarihin yönünü belirlemiş, tüm insanlığı etkilemiş savaşları çözümlüyor.

Black’in uzun yıllar verdiği askeri tarih derslerinin bir yansıması olan kitap, çok geniş ve gelişen bir konu olan savaşı, küresel bir bakış açısıyla değerlendiriyor.

Gibbon stratejileriyle başlayan kitap, on beşinci ve yirminci yüzyıl zaman aralığında silahlar, taktikler, stratejiler ve savaşların gerisinde yatan siyasi, kültürel, dinsel ve ticari koşulları çok yönlü bir biçimde analiz ediyor.

Tarihteki büyük genişlemeler, büyük çöküşler, ittifaklar, anlaşmalar, göç ve fetihler, Black’in ele aldığı konulardan birkaçı.

 • Künye: Jeremy Black – Savaş ve Dünya, çeviren: Yeliz Özkan, Dost Kitabevi, tarih, 499 sayfa

Allen W. Wood – Kant (2009)

Allen W. Wood, Kant’ı henüz tanımayan okurları hedeflediği eserinde, düşünürün felsefi görüşlerini enine boyuna inceliyor.

Filozofa dair konunun uzmanlarını ilgilendiren tartışmalar ve dipnotları asgari düzeyde tutan Wood’un çalışması, Kant düşüncesinin çeşitli yönlerini anlatmak veya nakletmekle kalmayıp, hem tek tek alanlardaki sorunları öne çıkarması, bu sorunlarla ilgili çözümler önermesi hem de çeşitli yönlerin ortak zeminine ilişkin getirdiği öneriler açısından dikkat çekiyor.

Wood, Kant’ın hayatı ve eserleri, teorik felsefesi, tarih, ahlak, beğeni, siyaset ve din felsefelerini ele alıyor.

 • Künye: Allen W. Wood – Kant, çeviren: Aliye Kovanlıkaya, Dost Kitabevi, felsefe, 239 sayfa

 

Abram de Swaan – Sözcüklerin Dünyası (2018)

‘Sözcüklerin Dünyası’, siyaset sosyolojisi alanında önemli çalışmalara imza atmış Abram de Swaan’ın önemli eserlerinden biri.

Kitapta,

 • Dilin bir iletişim aracı olarak ortaya çıkışının kökenleri,
 • Dilin iletişim değeri,
 • Yeryüzü üzerindeki eşitsiz metin değiş tokuşu,
 • Dil ve siyaset ilişkisi,
 • Kültür sosyolojisinde dillerin ele alınış biçimleri,
 • Ve bunun gibi birçok ilgi çekici konu tartışılıyor.

Sömürgecilik sonrası dünyada, dil üzerinden kurulan yeni iktidar biçimlerini gözler önüne sermesiyle de dikkat çeken kitap, çok dilli toplumlarda dil siyasetini ve genel olarak da dil ve siyaset ilişkisini ayrıntılı bir bakışla tartışmasıyla büyük öneme haiz.

 • Künye: Abram de Swaan – Sözcüklerin Dünyası, çeviren: Sinem Gül, Dost Kitabevi, sosyoloji, 295 sayfa

James Bamford – Sırlar Evreni (2009)

James Bamford ‘Sırlar Evreni’nde, ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) dinleme ve istihbarat ağını anlatıyor.

Dünyanın en güçlü haber alma teşkilatı olan NSA’nın gizli rolüne odaklanan Bamford, teşkilatın tüm dünyaya meydan okuduğunu gözler önüne seriyor.

Kurulduğu esnada tek amacı, inatçı Rus şifre sistemini kırmak ve bu ülkenin en gizli haberleşmesini dinlemek olan teşkilat, daha sonra büyük teknik olanaklara, çok sayıda personele ve devasa bir bütçeye sahip olacaktı.

Bamford, iyi bir araştırmacı gazetecilik ürünü olan çalışmasında, başlarda tek bir hedefi olan NSA’nın, güçlü bir organizma haline gelişini ve ardından büyük bir bataklığa saplanışını anlatıyor.

 • Künye: James Bamford – Sırlar Evreni, çeviren: Suat Kemal Angı, Dost Kitabevi, siyaset, 716 sayfa