Stephen A. Mitchell – Psikanalizde İlişkisel Kavramlar (2009)

Stephen A. Mitchell, birçok eseriyle psikanalitik teorilerin ve teorisyenlerin açıklığa kavuşmasını sağladı.

Mitchell elimizdeki çalışmasında, psikanaliz kuramı ve pratiğini, “seçici bütünleşme” yaklaşımıyla değerlendiriyor.

Mitchell’in “ilişkisel model” olarak adlandırdığı bu yaklaşım, psikanalitik çalışmaların odağını dürtülerden kişilerarası etkileşime kaydırıyor.

Freud’dan sonra psikanalitik kurama tutulan bir ışık niteliğindeki eserinde Mitchell, Harry S. Sullivan, Melanie Klein, D. W. Winnicott, Hans Loewald, Roy Schafer, Heinz  Kohut, Otto Kernberg, John Gedo ve Fred Pine gibi neo-Freudçu kuramcıları da kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

  • Künye: Stephen A. Mitchell – Psikanalizde İlişkisel Kavramlar, çeviren: Gülenbaht Algaç ve İrem Anlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, psikanaliz, 341 sayfa

Donald Woods Winnicott – Çocuk, Aile ve Dış Dünya (2014)

Yetkin bir psikanalistten, annelerle bebekler, ebeveynlerle çocuklar, okuldaki ve dış dünyadaki çocuklar hakkında analizler.

Bebeğin gelişiminde anneliğe özel bir rol biçen Winnicot, bebeğin adım adım toplumsallaşma sürecini izlerken, bebekte saldırganlık ve bağımlılık konularını da irdeliyor.

  • Künye: Donald Woods Winnicott – Çocuk, Aile ve Dış Dünya, çeviren: Nur Nirven ve Nüket Diner, Pinhan Yayıncılık

Donald Woods Winnicott – Bebekler ve Anneleri (2014)

Bebeğin karmaşık gelişiminde, anneliğin, annelik önsezisinin yeri nedir?

Winnicott, bebeğin doğumundan itibaren annesi tarafından emzirilmesinden yavaş yavaş özerkliğini kazanmasına değin bu süreci adım adım izliyor.

Anne ile bebek arasındaki derin ve güçlü bağın ayrıntılarını görmek isteyenlere.

  • Künye: Donald Woods Winnicott – Bebekler ve Anneleri, çeviren: Nüket Diner ve Eylül Durukan, Pinhan Yayınları

Raşit Tükel – Freud Okumaları (2014)

Freudyen kuramı ve bıraktığı etkileri kavramak açısından Türkçede yazılmış iyi kaynaklardan biri.

Ülkemizin önemli psikiyatristlerinden Profesör Raşit Tükel’in kaleminden.

Hem Sigmund Frued’un temel metinlerini irdelemek açısından hem de Freud’tan sonra Heinz Hartmann, Melanie Klein ve Donald Woods Winnicott gibi isimlerin psikanalize getirdiği katkılar için meraklısına da, bilgisini tazelemek isteyen uzmana da hitap eden derli toplu bir giriş.

  • Künye: Raşit Tükel – Freud Okumaları, Bağlam Yayınları, psikanaliz, 272 sayfa

Kolektif – Psikanalizin Yedi Büyüğü (2008)

Editörlüğünü J. D. Nasio’nun üstlendiği ‘Psikanalizin Yedi Büyüğü’, Sigmund Freud, Sándor Ferenczi, George Groddeck, Melanie Klein, Donald Woods Winnicott, Françoise Dolto ve Jacques-Marie Lacan’ın psikanalize yaptıkları katkıya odaklanıyor.

Yedi bölüme ayrılan kitapta her bölüm, okuyucuya o psikanalistin yaşamöyküsünü, yapıtlarındaki temel fikirlerin açıklamasını, yapıtlarından seçilmiş özetleri, yaşamındaki önemli olayların kronolojik seyrini ve yayınlanan yapıtlarından bir seçmeyi barındırıyor.

Kapsamlı olmasıyla dikkat çeken çalışma, uzmanlar ve öğrencilere olduğu kadar, konu hakkında bilgi sahibi olmayanlara da hitap ediyor.

  • Künye: Kolektif – Psikanalizin Yedi Büyüğü, editör: J. D. Nasio, çeviren: Kenan Sarıalioğlu, Kırmızı Yayınları, psikanaliz, 401 sayfa