R. Selçuk Uysal – Belâgat ve Edebî Sanatlar Lügati (2010)

Selçuk Uysal ‘Belâgat ve Edebî Sanatlar Lügati’nde, İslamiyetle beraber önce Arap dünyasında şekillenmiş, sonra Farslara geçmiş, daha sonra da İslam dünyasının diğer bölgelerine yayılmış belâgatin tarihsel gelişimini izliyor ve çalışmasını bir edebi sanatlar sözlüğüyle zenginleştiriyor.

Uysal, yerinde ve güzel söz söyleme sanatı olarak özetlenebilecek belâgat hakkında bilgi verdikten sonra, İslam kültür dünyasında belâgatın kaynakları; belâgat ile retorik arasındaki bağı; Batı’da değişik şekillerde ortaya çıkmış belâgati; Türk edebiyatında belâgat ve 19. yüzyılda basılmış belâgatle ilgili eserler gibi konuları ele alıyor.

Kitabın son bölümü ise, edebi sanatlarla ilgili bir sözlükten oluşuyor.

  • Künye: R. Selçuk Uysal – Belâgat ve Edebî Sanatlar Lügati, Doğu Kitabevi, sözlük, 229 sayfa

Mehmet Can Orhan – Celal Bayar (2019)

Türkiye siyaset tarihinde çok önemli yeri olan, yaklaşık seksen yıl boyunca aktif siyaset hayatı yürütmüş Celal Bayar’ı, Cumhuriyetin ilk sağcı lideri olarak işleyen özgün bir biyografi.

Mehmet Can Orhan çalışmasında, Celal Bayar’ın ailesi, çocukluğu, eğitim yılları ve yaşadığı çevreyi izleyerek başlıyor.

Daha sonra Bayar’ın siyaset hayatının dönüm noktalarını inceleyen Orhan, Bayar’ın komitacı günlerinden başlayarak Kuvayı Milliye, İttihat ve Terakki ile CHP ve DP bünyesinde yürüttüğü siyasi faaliyetlerini masaya yatırıyor.

Kitapta, Bayar’ın cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık günleri ile Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile ilişkileri de önemli yer tutuyor.

Özellikle Bayar’ın siyaset yapış tarzı hakkında aydınlanmak isteyenlerin edinmesi gereken bir çalışma.

  • Künye: Mehmet Can Orhan – Celal Bayar: Cumhuriyetin İlk Sağ Lideri, Doğu Kitabevi, biyografi, 156 sayfa, 2019

B. Sadık Albayrak – Cinayet Olan Edebiyat (2015)

Tekelci dünya düzeninde edebiyat eleştirisi kimin içindir?

Bu soruya, “insan içindir” yanıtını veren Sadık Albayrak, bu bilinçle kaleme aldığı ‘Cinayet Olan Edebiyat’ta, belli kişi ve edebiyat olgularını tartışarak, bizdeki edebi eğilimlerin ortaya konması ve anlaşılması konularında ipuçları veriyor, gerçekliğe eleştirel bakabilmenin kavramsal araçlarını paylaşıyor.

  • Künye: B. Sadık Albayrak – Cinayet Olan Edebiyat, Doğu Kitabevi

B. Sadık Albayrak – Okuma Yazmanın Izdırapları (2015)

Okuma ve yazma, daha iyi bir kişilik kurmak, insanı umut ve öfkeyle ileriye götürmek için değilse, neye yarar?

Sadık Albayrak, harfleri öğrenmekten başlayarak, kitapların öğretmenliğinde süren kendi umut ve öfke yolculuğunun kapsamlı bir atlasını çıkarıyor.

Bir nevi kişisel tarihçe olarak tanımlayabileceğimiz kitap, her okurun kendi okuma macerasından çok şey bulacağı türde çalışmalardan.

  • Künye: B. Sadık Albayrak – Okuma Yazmanın Izdırapları, Doğu Kitabevi

Erol Toy – İmparator (2015)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş günlerinde, küçük bir bakkal dükkânı açarak ticarete atılan ve buradan adım adım büyük bir imparatorluğa uzanan Çokzade Fehmi’nin hikâyesi.

Erol Toy, Türkiye’nin geçtiği politik ve ekonomik dönemeçler ile ülkede güç kazanan sendikal hareketin gelişimi ekseninde, bu özgün karakterin hayatının dönüm noktalarını izliyor.

  • Künye: Erol Toy – İmparator, Doğu Kitabevi

Kolektif – Cumhuriyet ve Modernleşme (2015)

Cumhuriyet ve modernleşme meselesi, kimi zaman gerilimi yükselen tartışmalara konu olageldi.

Bu kitap ise, söz konusu tartışmaları çok yönlü bir yaklaşımla bir araya getiriyor.

Siyasetten iletişime, hukuktan ekonomiye uzanan geniş bir perspektif eşliğinde, Türkiye’nin son yüzyılına bakmak isteyenlere önerilir.

  • Künye: Kolektif – Cumhuriyet ve Modernleşme, editör: Ahmet Emre Ateş, Doğu Kitabevi

Kolektif – Türk-Yunan İlişkileri Üzerine Makaleler (2015)

Tarihsel süreçte, inişli çıkışlı bir seyir izlemiş Türk-Yunan ilişkilerinin farklı açılardan yorumu.

Yazarlar, Türk ve Yunan kaynaklarının Megali Idea değerlendirmeleri, Yunan iç savaşında Türk medyasının tutumu, on iki ada Türklerinin sorunları ve 2000’lerde Yunanistan’daki Türk azınlığı gibi konuları irdeliyor.

  • Künye: Kolektif – Türk-Yunan İlişkileri Üzerine Makaleler, editör: Yeliz Okay, Doğu Kitabevi