Erika Johansen – Tearling Kraliçesi (2015)

19 yaşında, yoksul Tearling krallığının başına geçen bir prenses: Kelsea Raleigh Glynn…

Tahta çıktıktan sonra, komşu Mortmesne krallığı ile anlaşmayı bozan Glynn, Mortmesne’in zalim hükümdarı Kızıl Kraliçe’nin tüm öfkesini üzerine çeker.

Şimdi Glynn’i, zorlu ve tehlikeli bir sınav beklemektedir.

  • Künye: Erika Johansen – Tearling Kraliçesi, çeviren: Melike Sıla Arlı, Doğan Kitap
Reklamlar

Kolektif – Hayat Bana Yüreğini Açıyor (2009)

‘Hayat Bana Yüreğini Açıyor’, Türkiye Şizofreni Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği ve jüri başkanlığını Mario Levi’nin üstlendiği “Gerçekler Maskelenmesin” yarışmasında dereceye giren öykülerden oluşuyor.

Öykülerin, şizofreni hastalarının seslerini ve varlıklarını, kendilerine kayıtsız kalan topluma duyurmalarına vesile olduğunu söyleyebiliriz.

Okurlarına sınırın ötesinden seslenen şizofreniler, aynı zamanda edebi anlamda yetkin eserlere imza atabildiklerini de kanıtlamış oluyor.

Kitaba öyküleriyle katılan isimler şöyle: Hüseyin Avni Cinozoğlu, Okay Uludokumacı, Yümehan Celiloğlu, Mehmet Görkem Özköse, Onur Angün, Sevim Öktener, Nejat Gürlük, Muhammed Hanefi Taşkın ve Orhan Aksoy.

  • Künye: Kolektif – Hayat Bana Yüreğini Açıyor, Doğan Kitap, öykü, 226 sayfa

Rıdvan Akar – Aşkale Yolcuları (2009)

Rıdvan Akar, ilk baskısı 1999’da yapılan ‘Aşkale Yolcuları’nda, azınlık karşıtı politikaların tipik bir örneği olan Varlık Vergisi olayına ışık tutmaya çalışıyor.

Resmi tarih anlayışını eleştirel bir bakışla irdeleyen çalışmasında Akar, Varlık Vergisi’nin öncesindeki gelişmeleri; kanunun nasıl çıktığını; fişlemelerin nasıl yapıldığını; azınlık mallarının haraç mezat satılışını; azınlıklara verilen cezaları; çalışma kamplarını; basının ve aydın kesimin Varlık Vergisi’ne nasıl yaklaştığını; vergiyle ne amaçlandığını ve vergi sonrası tartışmaları kapsamlı bir bakışla ele alıyor.

Çalışma, Varlık Vergisi ve doğurduğu sosyoekonomik sonuçlarla ilgili tartışmaya nitelikli bir katkı sunuyor.

  • Künye: Rıdvan Akar – Aşkale Yolcuları, Doğan Kitap, inceleme, 229 sayfa

Nail Arıkdal – Dünden Bugüne Yaşayan Büyük Türk Mutfağı (2009)

‘Dünden Bugüne Yaşayan Büyük Türk Mutfağı’nda yüzlerce yemek tarifi veren Nail Arıkdal, yemek yapmanın püf noktalarını ve Türk mutfağına dair merak edilenleri anlatıyor.

Türk mutfağı hakkında bir girişle kitabına başlayan Arıkdal, Osmanlı saray mutfağı, Türk yemeklerinin isimleri, ekolojik tarım, yemek pişirme sanatında etler, mutfakta kullanılan terimler ve pişirme biçimleri gibi konuları anlatıyor.

Kitap ardından, et sularından salçalara, dövme yemeklerden yumurta yemeklerine, balık yemeklerinden kırmızı etle yapılan yemeklere, kanatlı hayvanların etiyle yapılan yemeklerden sakatatla hazırlanan yemeklere ve sebze yemeklerine, 700’e yakın yemeğin tarifini veriyor.

Çalışma, Zuhal Arıkdal’ın katkılarıyla da ortaya çıkmış.

  • Künye: Nail Arıkdal – Dünden Bugüne Yaşayan Büyük Türk Mutfağı, Doğan Kitap, yemek, 518 sayfa

Murat Belge – İstanbul’un Sayfaları (2009)

Yazar, tarihçi, profesör ve edebiyat eleştirmeni Murat Belge’nin, İstanbul konulu daha önce yayımlanmış kitapları ilgi çekmişti.

Belge, elimizdeki eseri ‘İstanbul’un Sayfaları’nda da, okurlarını yeniden, İstanbul’da binyılları kapsayan bir kültür yolculuğuna çıkarıyor.

Belge, tarihin seyrinde İstanbul’a ev sahipliği yapmış başlıca medeniyetleri, onların belli başlı eserleri çerçevesinden anlatıyor.

Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan şehrin olağanüstü konumu; Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorlukları döneminde İstanbul; Cumhuriyet’in modernleşme sürecinin şehre yansımaları; kozmopolit yönleri baskın Beyoğlu; Galata ve çevresinin binyılları bulan geçmişi; özgün mimarisi, renkleri ve yalılarıyla Boğaziçi, Belge’nin yorumlarıyla karşımıza çıkan konulardan birkaçı.

Belge’nin yetkin anlatımı, Reha Arcan’ın üç yüz elliyi aşkın renkli fotoğrafıyla da zenginleştirilmiş.

  • Künye: Murat Belge – İstanbul’un Sayfaları, Doğan Kitap, şehir, 173 sayfa

A. Ahat Andican – Osmanlı’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya (2009)

1980’lerden itibaren Sovyet Bloku üzerine çalışmalar yapan Ahat Andican, 1990’lı yıllarda Avrasya-Türkiye ilişkilerinin kurulmasına da katkı sağladı.

Andican, deneyimlerinin bir ürünü olan elimizdeki kitabında, bölgeyi çok boyutlu bir bakışla inceliyor.

Türkiye ve Orta Asya arasındaki ilişkilerin 700 yıllık tarihsel sürecini irdeleyen Andican, bu ilişkileri günümüz koşullarında değerlendiriyor.

Osmanlı’nın güçlü bir devlet olmasında, Orta Asya kaynaklı etkenler; Osmanlı’nın kimlik arayışında bölgenin etkisi; İttihat ve Terakki’nin Panislamizm hayallerinin Türkistan’daki etkileri ve Mustafa Kemal’in dış Türkler politikası, Andican’ın odaklandığı konulardan.

  • Künye: A. Ahat Andican – Osmanlı’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya, Doğan Kitap, inceleme, 625 sayfa

Andrew Baruch Wachtel – Dünya Tarihinde Balkanlar (2009)

Halen Northwestern Üniversitesi’nde dekan olarak görev yapmakta olan Andrew Baruch Wachtel ‘Dünya Tarihinde Balkanlar’da, son yıllarda özellikle savaşlar, bölünmeler ve siyasi çalkantılarla gündeme gelen, zengin bir kültürel çeşitliliğe sahip Balkanlar’ın tarihini kapsamlı bir bakışla inceliyor.

Çalışmasına, tarihöncesinden Bizans İmparatorluğu’na kadar Balkanlar’ın tarihini anlatarak başlayan Wachtel, sınır bölgesi ve kaynaşma potası olarak Balkanları ve Ortaçağ’da, Osmanlı egemenliğinde, uzun 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda Balkanlar’ın coğrafi, sosyal, etnik ve kültürel yapısını ayrıntılı bir bakışla anlatıyor.

  • Künye: Andrew Baruch Wachtel – Dünya Tarihinde Balkanlar, çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan Kitap, tarih, 156 sayfa