Murat Belge – İstanbul’un Sayfaları (2009)

Yazar, tarihçi, profesör ve edebiyat eleştirmeni Murat Belge’nin, İstanbul konulu daha önce yayımlanmış kitapları ilgi çekmişti.

Belge, elimizdeki eseri ‘İstanbul’un Sayfaları’nda da, okurlarını yeniden, İstanbul’da binyılları kapsayan bir kültür yolculuğuna çıkarıyor.

Belge, tarihin seyrinde İstanbul’a ev sahipliği yapmış başlıca medeniyetleri, onların belli başlı eserleri çerçevesinden anlatıyor.

Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan şehrin olağanüstü konumu; Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorlukları döneminde İstanbul; Cumhuriyet’in modernleşme sürecinin şehre yansımaları; kozmopolit yönleri baskın Beyoğlu; Galata ve çevresinin binyılları bulan geçmişi; özgün mimarisi, renkleri ve yalılarıyla Boğaziçi, Belge’nin yorumlarıyla karşımıza çıkan konulardan birkaçı.

Belge’nin yetkin anlatımı, Reha Arcan’ın üç yüz elliyi aşkın renkli fotoğrafıyla da zenginleştirilmiş.

  • Künye: Murat Belge – İstanbul’un Sayfaları, Doğan Kitap, şehir, 173 sayfa
Reklamlar

A. Ahat Andican – Osmanlı’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya (2009)

1980’lerden itibaren Sovyet Bloku üzerine çalışmalar yapan Ahat Andican, 1990’lı yıllarda Avrasya-Türkiye ilişkilerinin kurulmasına da katkı sağladı.

Andican, deneyimlerinin bir ürünü olan elimizdeki kitabında, bölgeyi çok boyutlu bir bakışla inceliyor.

Türkiye ve Orta Asya arasındaki ilişkilerin 700 yıllık tarihsel sürecini irdeleyen Andican, bu ilişkileri günümüz koşullarında değerlendiriyor.

Osmanlı’nın güçlü bir devlet olmasında, Orta Asya kaynaklı etkenler; Osmanlı’nın kimlik arayışında bölgenin etkisi; İttihat ve Terakki’nin Panislamizm hayallerinin Türkistan’daki etkileri ve Mustafa Kemal’in dış Türkler politikası, Andican’ın odaklandığı konulardan.

  • Künye: A. Ahat Andican – Osmanlı’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya, Doğan Kitap, inceleme, 625 sayfa

Andrew Baruch Wachtel – Dünya Tarihinde Balkanlar (2009)

Halen Northwestern Üniversitesi’nde dekan olarak görev yapmakta olan Andrew Baruch Wachtel ‘Dünya Tarihinde Balkanlar’da, son yıllarda özellikle savaşlar, bölünmeler ve siyasi çalkantılarla gündeme gelen, zengin bir kültürel çeşitliliğe sahip Balkanlar’ın tarihini kapsamlı bir bakışla inceliyor.

Çalışmasına, tarihöncesinden Bizans İmparatorluğu’na kadar Balkanlar’ın tarihini anlatarak başlayan Wachtel, sınır bölgesi ve kaynaşma potası olarak Balkanları ve Ortaçağ’da, Osmanlı egemenliğinde, uzun 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda Balkanlar’ın coğrafi, sosyal, etnik ve kültürel yapısını ayrıntılı bir bakışla anlatıyor.

  • Künye: Andrew Baruch Wachtel – Dünya Tarihinde Balkanlar, çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan Kitap, tarih, 156 sayfa

Fabio L. Grassi – Atatürk (2018)

Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmış olan Fabio L. Grassi, aynı üniversitede Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yönetim kurulu üyeliğini de yapmıştı.

Uzun yıllar Türkiye üzerine kafa yormuş bilim insanlarından biri olan Grassi, Mustafa Kemal Atatürk’ün yetkin bir biyografisiyle okurun karşısına çıkıyor.

Biyografinin özgünlüğü, yazarının, Milli Mücadele ve ertesi Türkiye’yi yakından takip eden İtalyan kaynaklarına hâkim olmasıdır diyebiliriz.

Grassi’nin Atatürk biyografisi, Cumhuriyet Türkiyesi’ne getirdiği yorumlarıyla da özellikle dikkat çekiyor.

  • Künye: Fabio L. Grassi – Atatürk, çeviren: Eren Yücesan Cendey, Doğan Kitap, biyografi, 408 sayfa

Tanya Byron – Dolaptaki İskeletler (2015)

Gerçek kişilerin yaşadıklarından yola çıkan, insan ruhunun tuhaf, yürek burkan yanlarını kara mizahla işleyen bir kitap.

Klinik psikolog Tanya Byron, meslek hayatında tanık olduğu, ölen kardeşinin yasını tutan çocukları, Yahudi soykırımından kurtulmuş olanları, AIDS ve anoreksi hastalarını anlatıyor.

  • Künye: Tanya Byron – Dolaptaki İskeletler, çeviren: Omca Korugan, Doğan Kitap

Yavuz Selim Karakışla – Eski Hayatlar, Eski Hatıralar (2015)

‘Eski Hayatlar, Eski Hatıralar’, belgelerin rehberliğinde, Osmanlı’da önemli olaylar kadar gündelik hayatta yaşanan ilginç gelişmelerin de izini süren güzel bir çalışma.

Kitap, 1760-1923 zaman aralığında, Osmanlı’da yankesici ve hırsızlara yönelik alınan önlemleri, Osmanlı’nın ilk bankasının kuruluş sürecini, Viyana’daki Osmanlı tiftik keçilerini, Osmanlı evlerindeki Avrupalı mürebbiyeleri ve buna benzer pek çok ilgi çekici konuyu aydınlatıyor.

  • Künye: Yavuz Selim Karakışla – Eski Hayatlar, Eski Hatıralar, Doğan Kitap

Yavuz Selim Karakışla – Eski Zamanlar, Eski İnsanlar (2015)

Osmanlı’nın 1876-1926 arası toplumsal hayatının farklı yönleri üzerine düşünen yazılar.

İkinci Abdülhamid’in “istibdad” döneminde hafiyelik ve jurnalcilik, Osmanlı’da işçi sınıfı hareketinin doğuşu, Osmanlı’da 1908 grevleri, 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı kadınları, Osmanlı’da kadın fotoğrafçılar ve buna benzer pek çok aydınlatıcı konu, bu kitapta.

Çalışmanın en önemli katkılarından biri de, bütün bu konulara odaklanırken Osmanlı İmparatorluğu’nda çok farklı dinsel ve ulusal grupların yüzyıllarca bir arada yaşamayı başardığını ama bünyesinde çok büyük sınıfsal, cinsel ve etnik farklılıklar da içerdiğini bize bir kez daha hatırlatması.

  • Künye: Yavuz Selim Karakışla – Eski Zamanlar, Eski İnsanlar, Doğan Kitap, tarih, 348 sayfa, 2015