İshak Güven Güvelioğlu – Rize Bibliyografyası (2010)

İshak Güven Gevelioğlu’nun hazırladığı ‘Rize Bibliyografyası’, Doğu Karadeniz’in ucunda, yeşillikle denizin iç içe geçtiği Rize’nin kapsamlı bir bibliyografyasını sunuyor.

Kitaplar, süreli yayınlar, tezler, raporlar, harita ve krokiler, makaleler ve tebliğler ile Rize kaynaklı eserlerden oluşan bibliyografya, Rize üzerine çalışan, araştıran ya da araştıracak olanlara, bugüne kadar yapılmış çalışmaların listesini toplu olarak sunmasıyla önemli bir boşluğu dolduruyor.

Bibliyografyanın hazırlanması aşamasında, kütüphanelerin yanı sıra, kişisel arşivlerden de yararlanılmış.

  • Künye: İshak Güven Güvelioğlu – Rize Bibliyografyası, Dergâh Yayınları, bibliyografya, 213 sayfa

Kolektif – Zeynep Kerman Kitabı (2010)

‘Zeynep Kerman Kitabı’, üniversite hocası ve araştırmacı-yazar olarak uzun yıllar Türkiye edebiyatına katkıda bulunan Prof. Dr. Zeynep Kerman’a armağan bir kitap.

Bilindiği gibi Kerman, çok sayıda öğrenci yetiştirmesinin yanı sıra, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sami Paşazade Sezai, Halid Ziya Uşaklıgil ve Ahmet Haşim gibi yazar ve şairler üzerine yaptığı incelemelerle de bilinir.

Üç bölümden oluşan elimizdeki kitapta, ilkin, Kerman’ın hayat hikâyesi ve bibliyografyası veriliyor.

İkinci bölümde, farklı isimlerin Kerman’a dair kaleme aldığı görüş ve yorumları yer alırken, son bölümde de yine farklı isimlerin kaleme aldığı edebiyat incelemeleri yer alıyor.

  • Künye: Kolektif – Zeynep Kerman Kitabı, hazırlayan: Handan İnci, Dergâh Yayınları, armağan, 310 sayfa

David Hume – Ahlâk (2010)

‘Ahlâk’ isimli elimizdeki kitap, David Hume’un 1740 yılında kaleme aldığı ‘İnsan Tabiatı Üzerine Bir İnceleme’de yer verdiği ve daha sonra geliştirerek tekrar yayımladığı ‘Ahlâk İlkeleri Üzerine Araştırma’ adlı eserinin Türkçe çevirisi.

Ahlâkın genel ilkelerini saptamaya çalışarak eserine başlayan Hume, iyilikseverlik, adalet, bencil duygular, erdem, duygudaşlık, insancıllık, ün sevgisi, fayda ve ahlâki duygu gibi birçok kavramı da bu bağlamda ele alıyor.

“Bütün ahlâki kurguların amacı bize ödevimizi öğretmektir” diyen David Hume, yaşamlarımızı ve eylemlerimizi düzenleyen bir eğilim ya da bir “ödev” olarak ahlâkı, çok yönlü bir gözle değerlendiriyor.

  • Künye: David Hume – Ahlâk, çeviren: Nil Şimşek, Dergâh Yayınları, felsefe, 157 sayfa

Süleyman Uludağ – Dört Kapı Kırk Eşik (2009)

Süleyman Uludağ ‘Dört Kapı Kırk Eşik’te, İslam toplumlarındaki sufî gelenekleri ve derviş tiplerini kapsamlı bir şekilde inceliyor.

Uludağ, Sufiler, Veliler, Evliyalar, Âbidler, Ârifler, Zâhidler, Hakîmler, Vaizler, Kıssacılar, Melâmiler, Fütüvvet Ehli, İşrâkîler, Kelâmcılar, Fakihler, Mutasavvıflar, Selefîler, Şerifler, Seyyidler, Rindler, Kalenderîler, Şiâ, Hurufîler, Bektaşiler, Aleviler ve Bâtinîler gibi, tasavvuf hareketi içindeki çok sayıda yolu ve akımı anlatıyor.

Uludağ ayrıca, bu yollar ve akımlar arasındaki farklılık ve benzerlikleri de irdeliyor.

Çalışma, tarih boyunca İslam toplumlarında ortaya çıkan başlıca tasavvufi hareketleri ve bunların tiplerini tasvir ediyor.

  • Künye: Süleyman Uludağ – Dört Kapı Kırk Eşik, Dergâh Yayınları, inceleme, 264 sayfa

Nicolas Tenzer – Yeni Bir Siyaset Felsefesinin Peşinde (2009)

Nicolas Tenzer ‘Yeni Bir Siyaset Felsefesinin Peşinde’de, yeni bir siyaset felsefesinin imkânlarını irdeliyor.

Kitaba, kendi felsefi yolculuğunu anlatarak başlayan Tenzer, ilk bölümde, siyaset felsefesi ile siyaset arasındaki ayrılmaz bağı ortaya koyuyor.

Siyaset sanatına ilişkin değerlendirmeler; Ahlâki Makyavelizm; sorumluluk etiği ile inanç etiği arasındaki ayrım; değerler meselesi; demokrasiyi eleştirirken takınılması gereken tavır ve etik ile elitlerin eğitimi arasındaki ilişki, kitapta ele alınan konulardan birkaçı.

Yazar bu konuları işlerken, demokrasi, sanat, ahlâk, etik, değerler gibi birçok kavramı da yeniden düşünüyor.

  • Künye: Nicolas Tenzer – Yeni Bir Siyaset Felsefesinin Peşinde, çeviren: Ertuğrul Cenk Gürcan, Dergâh Yayınları, siyaset, 211 sayfa

Halit Refiğ – Puşkin Erzurum’da (2009)

Yönetmen ve senarist Halit Refiğ ‘Puşkin Erzurum’da’ başlıklı elimizdeki senaryosunu, Büyük Rus şairi Puşkin’in, Erzurum’a 1829 yılında yaptığı yolculuktan esinlenerek kaleme almış.

Puşkin, Rus ordusuyla birlikte Erzurum’a yaptığı yolculuğu, şiir yalınlığında ‘Erzurum Yolculuğu’ adıyla hatıralaştırmıştı.

Kafkasya, Türk Toprakları, Osmanlı Başkomutanı, Erzurum ve Doğu’ya dair izlenimler, Puşkin’in Türkiye’de hâlâ beğeniyle okunan hatıralarının çerçevesini oluşturuyordu.

İşte, Halit Refiğ’in son dönem senaryolarından olan bu eseri, Rus şairin Erzurum’da başından geçenleri hikâye ediyor.

Refiğ, şairin burada yaşadıklarını da, dönemin siyasi koşullarıyla harmanlayarak veriyor.

  • Künye: Halit Refiğ – Puşkin Erzurum’da, Dergah Yayınları, senaryo, 90 sayfa

Grace Ellison – İstanbul’da Bir Konak ve Yeni Kadınlar (2009)

İngiliz gazeteci, yazar ve feminist Grace Ellison, 20. yüzyıl başlarında, Osmanlı coğrafyasına büyük ilgi ve hayranlık duyan yabancılardan.

Ellison elimizdeki kitabında da, 1915 yılında İstanbul’a gelişinde misafir kaldığı konağı ve o dönemin Osmanlı dünyasını anlatıyor.

Yazarın en çok ilgilendiği konular ev hayatı, İslam dini, çok eşlilik, aile ilişkileri, Türk kadın yazarlar şeklinde özetlenebilir.

Sultan Abdülhamid ve huzuruna kabul edildiği Sultan Reşad’ı da anlatan Ellison, Doğu âlemindeki gezisinde siyaset, kadın hakları ve modernleşme gibi konular üzerine de düşünüyor.

  • Künye: Grace Ellison – İstanbul’da Bir Konak ve Yeni Kadınlar: İngiliz Kadın Gazeteci Gözüyle Türk Evi ve Gündelik Hayat, çeviren: Neşe Akın, Dergâh Yayınları, seyahatname, 159 sayfa