Süleyman Uludağ – Dört Kapı Kırk Eşik (2009)

Süleyman Uludağ ‘Dört Kapı Kırk Eşik’te, İslam toplumlarındaki sufî gelenekleri ve derviş tiplerini kapsamlı bir şekilde inceliyor.

Uludağ, Sufiler, Veliler, Evliyalar, Âbidler, Ârifler, Zâhidler, Hakîmler, Vaizler, Kıssacılar, Melâmiler, Fütüvvet Ehli, İşrâkîler, Kelâmcılar, Fakihler, Mutasavvıflar, Selefîler, Şerifler, Seyyidler, Rindler, Kalenderîler, Şiâ, Hurufîler, Bektaşiler, Aleviler ve Bâtinîler gibi, tasavvuf hareketi içindeki çok sayıda yolu ve akımı anlatıyor.

Uludağ ayrıca, bu yollar ve akımlar arasındaki farklılık ve benzerlikleri de irdeliyor.

Çalışma, tarih boyunca İslam toplumlarında ortaya çıkan başlıca tasavvufi hareketleri ve bunların tiplerini tasvir ediyor.

  • Künye: Süleyman Uludağ – Dört Kapı Kırk Eşik, Dergâh Yayınları, inceleme, 264 sayfa
Reklamlar

Nicolas Tenzer – Yeni Bir Siyaset Felsefesinin Peşinde (2009)

Nicolas Tenzer ‘Yeni Bir Siyaset Felsefesinin Peşinde’de, yeni bir siyaset felsefesinin imkânlarını irdeliyor.

Kitaba, kendi felsefi yolculuğunu anlatarak başlayan Tenzer, ilk bölümde, siyaset felsefesi ile siyaset arasındaki ayrılmaz bağı ortaya koyuyor.

Siyaset sanatına ilişkin değerlendirmeler; Ahlâki Makyavelizm; sorumluluk etiği ile inanç etiği arasındaki ayrım; değerler meselesi; demokrasiyi eleştirirken takınılması gereken tavır ve etik ile elitlerin eğitimi arasındaki ilişki, kitapta ele alınan konulardan birkaçı.

Yazar bu konuları işlerken, demokrasi, sanat, ahlâk, etik, değerler gibi birçok kavramı da yeniden düşünüyor.

  • Künye: Nicolas Tenzer – Yeni Bir Siyaset Felsefesinin Peşinde, çeviren: Ertuğrul Cenk Gürcan, Dergâh Yayınları, siyaset, 211 sayfa

Halit Refiğ – Puşkin Erzurum’da (2009)

Yönetmen ve senarist Halit Refiğ ‘Puşkin Erzurum’da’ başlıklı elimizdeki senaryosunu, Büyük Rus şairi Puşkin’in, Erzurum’a 1829 yılında yaptığı yolculuktan esinlenerek kaleme almış.

Puşkin, Rus ordusuyla birlikte Erzurum’a yaptığı yolculuğu, şiir yalınlığında ‘Erzurum Yolculuğu’ adıyla hatıralaştırmıştı.

Kafkasya, Türk Toprakları, Osmanlı Başkomutanı, Erzurum ve Doğu’ya dair izlenimler, Puşkin’in Türkiye’de hâlâ beğeniyle okunan hatıralarının çerçevesini oluşturuyordu.

İşte, Halit Refiğ’in son dönem senaryolarından olan bu eseri, Rus şairin Erzurum’da başından geçenleri hikâye ediyor.

Refiğ, şairin burada yaşadıklarını da, dönemin siyasi koşullarıyla harmanlayarak veriyor.

  • Künye: Halit Refiğ – Puşkin Erzurum’da, Dergah Yayınları, senaryo, 90 sayfa

Grace Ellison – İstanbul’da Bir Konak ve Yeni Kadınlar (2009)

İngiliz gazeteci, yazar ve feminist Grace Ellison, 20. yüzyıl başlarında, Osmanlı coğrafyasına büyük ilgi ve hayranlık duyan yabancılardan.

Ellison elimizdeki kitabında da, 1915 yılında İstanbul’a gelişinde misafir kaldığı konağı ve o dönemin Osmanlı dünyasını anlatıyor.

Yazarın en çok ilgilendiği konular ev hayatı, İslam dini, çok eşlilik, aile ilişkileri, Türk kadın yazarlar şeklinde özetlenebilir.

Sultan Abdülhamid ve huzuruna kabul edildiği Sultan Reşad’ı da anlatan Ellison, Doğu âlemindeki gezisinde siyaset, kadın hakları ve modernleşme gibi konular üzerine de düşünüyor.

  • Künye: Grace Ellison – İstanbul’da Bir Konak ve Yeni Kadınlar: İngiliz Kadın Gazeteci Gözüyle Türk Evi ve Gündelik Hayat, çeviren: Neşe Akın, Dergâh Yayınları, seyahatname, 159 sayfa

Hüseyin Vassaf – Bir Eski Zaman Efendisi: İbnülemin Mahmud Kemâl (2009)

Hüseyin Vassaf ‘Bir Eski Zaman Efendisi’nde, bürokrat, yazar, edebiyat tarihçisi, müzeci ve mutasavvıf İbnülemin Mahmud Kemâl’in kapsamlı bir biyografisini veriyor.

1870-1957 yılları arasında yaşayan İnal, bilindiği gibi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin de kurucularından.

Vassaf çalışmasında, İnal’ın hayatını, ailesini, yetiştiği çevreyi, din dünyasını, eserlerini ve siyasi düşüncelerini kapsamlı bir şekilde anlatıyor.

Ayrıca İnal’ın memuriyeti, çalışma tarzı, antika eşyaları, kütüphanesi, arşivciliği ve konağına dair anlatımlar da portreyi besleyen önemli konular olarak kitapta yer alıyor.

  • Künye: Hüseyin Vassaf – Bir Eski Zaman Efendisi: İbnülemin Mahmud Kemâl, hazırlayan: Fatih M. Şeker ve İsmail Kara, Dergah Yayınları, biyografi, 334 sayfa

John Covel – Bir Papazın Osmanlı Günlüğü (2009)

‘Bir Papazın Osmanlı Günlüğü’, İngiltere Kralı II. Charles’ın sefaret papazı olarak 1670’te Osmanlı imparatorluğuna gelen John Covel’ın saray, merasimler ve gündelik hayata dair gözlemlerinden oluşuyor.

Osmanlı topraklarında yedi yıl kalan Covel, bu süre içinde yaşadığı ve gördüğü neredeyse her şeyi günlüğüne kaydetmiş.

Bu dönemde, duraklama dönemine girmiş bir Osmanlı’yla karşı karşıyayız.

Papazın günlüğünde, Osmanlı’da sosyal hayat, adetler ve alışkanlıklar, ayrıntılı arazi ölçümleri, toprağın kalitesi, yetiştirilen ürünler, yerel ticaret, üretim biçimleri, sarayın yönetim yapısı, saray protokol, merasim ve eğlenceleri ayrıntılı bir biçimde yer alıyor.

Dördüncü Mehmed’in kızı Hatice Sultan ile Musahip Mustafa Paşa’nın düğünü ve II. Mustafa olarak tahta çıkan Şehzade Mustafa’nın sünnet düğünü, günlükte dikkat çeken konuların başında geliyor.

  • Künye: John Covel – Bir Papazın Osmanlı Günlüğü, çeviren: Nurten Özmelek, Dergâh Yayınları, günlük, 189 sayfa

Rüya Kılıç – Osmanlıdan Cumhuriyete Sufî Geleneğin Taşıyıcıları (2009)

Ağırlıklı olarak sufilik ve sufî çevreler konularında çalışan Rüya Kılıç elimizdeki bu çalışmasında, Osmanlı tarzı sufî geleneğin Cumhuriyet Türkiye’sine nasıl ve hangi şartlarda aktarıldığını inceliyor.

Bu geçiş dönemindeki devamlılık, kırılma ve yeniden yapılanmalara odaklanan Kılıç ayrıca, laik uygulamalarını tarikat üyelerinin nasıl algıladıklarını ve buna ne tür tepkiler verdiklerini de araştırıyor.

İncelemesini, son dönem Melâmileri, Bektâşiler, Mevlevîler ve Nakşibendîler olmak üzere dört tarikat üzerinden yapan Kılıç, İslamî geleneğin bu güçlü damarı hakkında tarihsel ve güncel bir analiz sunuyor.

  • Künye: Rüya Kılıç – Osmanlıdan Cumhuriyete Sufî Geleneğin Taşıyıcıları, Dergah Yayınları, inceleme, 157 sayfa