Yalçın Aydın Ayçiçek – Hayyam Rubaileri Külliyatı (2011)

  • HAYYAM RUBAİLERİ KÜLLİYATI, Yalçın Aydın Ayçiçek, Demos Yayınları, bibliyografya, 696 sayfa

 

Yalçın Aydın Ayçiçek’in ‘Hayyam Rubaileri Külliyatı’, zorlu ve uzun bir çabanın ürünü. Zira bu kitap için, Hayyam rubailerini Türkçeye çeviren on sekiz Türk yazarın on sekiz kitabında yer alan 5 bin 236 rubainin incelenip sınıflandırılmasından sonra, 834 rubai bu külliyatta toplanmış. A. Kadir, Abdülbâki Gölpınarlı, Ahmet Kırca, Celal Kırlangıç, Ahmet Necdet, Asaf Hâlet Çelebi, Mehmet Kanar, Öner Yağcı ve Sabahattin Eyuboğlu, Ayçiçek’in incelediği on sekiz yazardan birkaçı. Ayçiçek’in derlemesi, iyi bir kaynak taramasına dayandığından, rehber kitap olmaya aday.