Emine Akyüz – Çocuk Hukuku (2010)

  • ÇOCUK HUKUKU, Emine Akyüz, Pegem Akademi Yayınları, hukuk, 463 sayfa

Emine Akyüz ‘Çocuk Hukuku’nda, ulusal ve uluslararası hukukta yer alan çocuk haklarını kapsamlı biçimde okurlarına sunuyor. Uzun yıllardır bu alanda çalışan Akyüz, kitabının ilk bölümünde, çocuk haklarının tarihsel gelişimini ve medeni hukukta çocuk hakları konularını ele alıyor. Yazar ikinci bölümde ise, kamu hukukunda çocuk haklarını inceliyor. Günümüzde geleneksel toplumların aksine, hukuk alanında çocuğun kendine özgü hakları olduğu kabul edilmiş ve bunlar çeşitli ulusal ve uluslararası metinlerde yer almıştır. Çalışma ana babaları, hukukçuları ve öğretmenleri bu haklara dair bilgilendirmesiyle önemli bir boşluğu dolduruyor.

Alice Miller – Yetenekli Çocuğun Dramı (2006)

  • YETENEKLİ ÇOCUĞUN DRAMI, Alice Miller, çeviren: Emine Avşar, Profil Yayıncılık, psikoloji, 157 sayfa

Alice Miller’in ‘Yetenekli Çocuğun Dramı’, ilk kez 1979 yılında, daha sonra 1996’da yayımlanmıştı. Bu kitap, yazarın 1996’da yaptığı bu yeniden yazmanın çevirisinden oluşuyor. Kitap, Miller’in giderek çok önemli ve belirleyici olarak görmeye başladığı çocuğun duygusal dünyasına, doğumu izleyen aylara ve ilk yıllara dikkat çekmeye çalışıyor. Miller Freud Ekolü’nden aldığı deneyimlerinden ve gözlemlerinden yola çıkarak, psikanalitik görüşün ve genel olarak da geleneksel psikolojinin insanın özellikle de çocuğun duygu dünyasını ihmal ettiğini savunuyor. Miller, 1988’de Uluslararası Psikanalistler Derneği’nden ayrılmasını, “psikanalitik görüşün çocuk dünyasını ihmal etmesi ve çocuğun psikolojik durumuna dair verileri çarpıtması” olarak gerekçelendirmişti.