İbrahim Okçuoğlu – Kapitalizmin Dünya Krizi (2009)

İbrahim Okçuoğlu ‘Kapitalizmin Dünya Krizi’nde, 2008’in ikinci yarısında önce ABD’de, sonra Avrupa ve Asya’da, üretimdeki büyümenin yerini mutlak küçülmenin almasına neden olan krizi, Marksist bir bakışla irdeliyor.

Krizin dünya burjuvazisinin bütün çabalarına rağmen engellenemediğini vurgulayan Okçuoğlu, ekonomik krizin, kapitalist üretim biçiminin nesnel bir yasası olduğunu, alınan tedbirlerin de krizin şiddeti ve süresini etkilemek dışında hiçbir anlam taşımadığını savunuyor.

Kapitalizmde ekonomik krizlerin kaçınılmazlığı ve 21. yüzyılın ilk ekonomik krizleri konularını kapsamlı bir bakışla ele alan Okçuoğlu, kapitalizme tek alternatifin sosyalizm olduğunu söylüyor.

  • Künye: İbrahim Okçuoğlu – Kapitalizmin Dünya Krizi, Ceylan Yayınları, siyaset, 295 sayfa

Kerem Sarı – Efsane Zamanların Çocukları (2015)

Kerem Sarı’dan, zorlu bir coğrafyaya sevdanın, çocuk ruhunun penceresinden bakan şiirler.

Türkçe ve Kürtçe yazılmış kitaptan bir alıntı:

“Seçilmiş bir kavmin çocuklarıydık

Dağlarda filizlenir, budaklanırdık

Derin vadilerin çoksun seli olur

Yüksek yaylaları yurt eylerdik

Hürmüz ile ehrinin inancını

Aşkı sevda ile taşırdık künyemizde”

  • Künye: Kerem Sarı – Efsane Zamanların Çocukları, Ceylan Yayınları

Arzu Demir – Devrimin Rojava Hali (2015)

Rojava devriminin yansımalarını kapsamlı bir şekilde izleyen nitelikli bir gazetecilik çalışması.

Arzu Demir, Rojava komünlerinin inşa edilmesinden hukuk ve ekonomi alanındaki çalışmalara, bu konuda merak edilenleri aydınlatıyor.

Kitabın esas özgünlüğü ise, Rojava’daki devrime en büyük katkıyı vermiş ve vermekte olan kadınların dönüşümünü gözler önüne sermesi.

  • Künye: Arzu Demir – Devrimin Rojava Hali, Ceylan Yayınları

Turan Uysal – Bir Dersim Hikâyesi (2015)

Bir kuşağı yok eden, ardından gelen kuşakları da derinlemesine etkilemiş Dersim katliamının romanı.

Dağın taşın askere kestiği, toplar ve tüfeklere Munzur’un, Aliboğaz’ın semalarındaki tayyarelerin eşlik ettiği o acı yıllar.

Pilveng köyünde yaşayan bir avuç insanın yaşadıklarını merkeze alarak katliamın öncesi ve sonrasını kayda geçiren bir roman.

  • Künye: Turan Uysal – Bir Dersim Hikâyesi: Kül ve Duman, Ceylan Yayınları

Nermin Şenol Kalyoncu – İstanbul Lubnatsi (2015)

Yıllardır ilkokul çağındaki çocuklara İstanbul dersi veren Nermin Şenol Kalyoncu, deneyimlerini bu kitapta bir araya getiriyor.

İstanbul’un Roma, Bizans ve Osmanlı dönemleri; şehrin belli başlı camileri, külliyeleri ve parklarının pek bilinmeyen hikâyeleri ve şehrin gündelik hayatı gibi konularda çocukların keyifle okuyabilecekleri bir rehber.

  • Künye: Nermin Şenol Kalyoncu – İstanbul Lubnatsi, Ceylan Yayınları

Ali Haydar Saygılı – Kızılbaş Alevi Rönesansı (2015)

Aleviliğe dair kimlik tartışmalarının yoğunlaştığı son zamanlarda, bu tartışmaya tarihsel ve güncel boyutuyla Kızılbaş Aleviliğini inceleyerek katkıda bulunan ilgi çekici bir inceleme.

Aleviliğin toplumsal, inançsal ve siyasal değişimi, Cem Vakfı çizgisi, demokratik Alevi hareketi ve Kürt sorunu, Ali Haydar Saygılı’nın burada tartıştığı kimi konular.

  • Künye: Ali Haydar Saygılı – Kızılbaş Alevi Rönesansı, Ceylan Yayınları

Osman Tiftikçi – İslamcılığın Doğuşu (2015)

Cemaleddin Afgani, Mehmet Akif, Seyyid Kutub, Mehmet Zahit Kotku ve Saidi Nursi gibi aktörler ile Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlar üzerinden Osmanlı’dan günümüze İslamcılığın gelişiminin kapsamlı bir incelemesi.

Osman Tiftikçi’nin çalışması, dinin siyasi pratiğe uyarlandığı özgül bir formunun, yani dincilik olgusunun Türkiye’de günümüze ulaşan versiyonuna düşünsel, politik, ideolojik ve kültürel perspektiflerden bakmak isteyenlere şiddetle tavsiye edilir.

  • Künye: Osman Tiftikçi – İslamcılığın Doğuşu, Ceylan Yayınları