Bertrand Russell – Mantıksal Atomculuk Felsefesi (2015)

Günümüzün “memetik” zihin felsefesiyle önemli benzerlikler taşıyan Russellcı mantıksal atomculuk teorisinin iddiası, deneyimlediğimiz her şeyin mantıksal atomlara çözümlenebileceğidir.

Bertrand Russell bu ufuk açıcı çalışmasında, mantıksal atomların fiziksel atomlardan çok tikeller, nitelikler ve ilişkiler olduğunu söylüyor.

  • Künye: Bertrand Russell – Mantıksal Atomculuk Felsefesi, çeviren: Dilek Arlı Çil, Kurtul Gülenç, Önder Kulak ve Cenk Özdağ, Alfa Yayınları

Alec Fisher – Gerçek Argümanların Mantığı (2017)

Alec Fisher’in bu harika çalışması, Galileo’dan Marx’a, Thomas Malthus’tan Charles Darwin’e, Richard Dawkins’ten John Stuart Mill’e düşünce dünyasına yön vermiş isimlerin temel metinlerinden yola çıkarak argümanları nasıl analiz edeceğimiz ve değerlendireceğimiz hakkında ipuçları sunuyor.

Gazete makalesinden klasik metinlere ve kolay pasajlardan zor olanlara pek çok örnek barındıran kitap, okurlarına bir düşünceyi ortaya koyarken argüman ve kanıtları nasıl haklı gösterebileceklerini, soruların bu amaçla nasıl kullanılabileceğini, bunun yanı sıra varsayımsal argümanlarla nasıl başa çıkabileceğini anlatıyor.

Doğal yaşam, toplum, siyaset, felsefe, hukuk ve sosyal bilimler alanında pek çok argüman barındıran kitap, eleştirel düşünme kabiliyetimizi geliştirmemize katkıda bulunmasıyla önemli.

  • Künye: Alec Fisher – Gerçek Argümanların Mantığı, çeviren: Cenk Özdağ ve Oğuz Akçelik, İmge Kitabevi, felsefe, 396 sayfa, 2017