Orhan Türker – Psomatia’dan Samatya’ya (2010)

Orhan Türker’in daha önce, İstanbul’un belli başlı semtlerinin, geçmişten günümüze nasıl bir seyir izlediğini inceleyen çok sayıda çalışması yayımlandı.

Türker’in, bu serinin son kitabı olan ‘Psomatia’dan Samatya’ya’ başlıklı eserinde ise, bir Bizans semtinin hikâyesi anlatılıyor.

Eski İstanbul’un birbirinden renkli Rum ağırlıklı ve Hıristiyan karakterli semtlerinden biri olan Psomatia (Samatya), Bizans’tan günümüze Rumların İstanbulu’nun en eski yerleşim alanlarından biri.

Psomatia adının kaynağı; bölgenin ulaşımı, evleri, halkının meslekleri, önemli yapıları, tarihteki yangınları; 6-7 Eylül olaylarındaki durumu ve bölgenin Rum ve Ermeni nüfusu, kitapta anlatılan konulardan birkaçı.

  • Künye: Orhan Türker – Psomatia’dan Samatya’ya: Bir Bizans Semtinin Hikâyesi, Sel Yayıncılık, tarih, 91 sayfa

Averil Cameron – Bizanslılar (2016)

Geç Antik Çağ’dan yıkılış sürecine, Dünya tarihinde önemli yeri olmuş Bizans İmparatorluğu’nun mufassal bir tarihi.

1025 ile 1453 arasında Bizans’ın değişen biçimi, imparatorlukta idari yapı, toplumsal yaşam, eğitim ve kültür, Bizans’ın Avrupa’yla ilişkileri gibi konulara odaklanan enfes bir eser.

2006 yılında John D. Criticos Ödülü’nü kazanan çalışma, Bizans İmparatorluğu’nun karmaşık tarihi, etnik yapısı ve kimliğine bir giriş niteliği taşıyor.

  • Künye: Averil Cameron – Bizanslılar, çeviren: Özkan Akpınar, İş Kültür Yayınları, tarih, 344 sayfa, 2016

Mehmet Murat Baskıcı – Bizans Döneminde Anadolu (2009)

Mehmet Murat Baskıcı ‘Bizans Döneminde Anadolu’ başlıklı elimizdeki çalışmasında, 900-1261 zaman aralığında, Anadolu’nun iktisadi ve sosyal yapısını inceliyor.

İlk iki bölümde, Anadolu’da dönemin coğrafya ve nüfus özellikleri üzerinde duran yazar, üçüncü bölümde, Bizans İmparatorluğu’nun dayandığı üç temel eksen olan Helen kültürünü, Hıristiyanlığı ve Roma devlet geleneğini ele alıyor.

Yazar, kitabın dördüncü bölümünde, Bizans devlet yapısını imparatorluk, ordu, kilise, hukuk sistemi başlıkları altında değerlendiriyor; beşinci bölümde ise, şehirlerdeki ve kırsal alanlardaki iktisadi hayatı anlatıyor.

Kitabın son bölümü ise, Bizans devlet yapısı içinde iktisadı hayata müdahalelere odaklanıyor.

  • Künye: Mehmet Murat Baskıcı – Bizans Döneminde Anadolu, Phoenix Yayınları, tarih, 287 sayfa

Cyril Mango – Bizans: Yeni Roma İmparatorluğu (2008)

Bizans İmparatorluğu konusunda saygın isimlerden Cyril Mango, Bizans ve Ortadoğu toplumlarıyla ilginç benzerlikleri örnekleriyle ortaya koyduğu bu çalışmasında, İmparatorluğu üç ayrı incelemeye tabi tutuyor.

Mango ilkinde, Bizans’ı Roma tarihinin devamı olarak inceliyor,

İkincisinde, Hıristiyan kültürünün oluşumundaki rolü çerçevesinden izliyor,

Ve son olarak da, bir Doğu devleti ve toplumu olarak ele alıyor.

Bizans’taki çok dillilik, ekonomik sistem, kentsel yapı, toplumsal düzen, eğitim kurumları ve Bizans’ın edebiyat ve sanat alanında ortaya koydukları, anlaşılabilir bir dille kaleme alınan kitapta yer alan konulardan birkaçı.

  • Künye: Cyril Mango – Bizans: Yeni Roma İmparatorluğu, çeviren: Gül Çağalı Güven, Yapı Kredi Yayınları, tarih, 344 sayfa