Atakan Altınörs – 50 Soruda Dil Felsefesi (2012)

  • 50 SORUDA DİL FELSEFESİ, Atakan Altınörs, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, felsefe, 207 sayfa

 50SORUDA

’50 Soruda Dil Felsefesi’, okurunu, yaşamın orta yerinde yer alan bir olgu olan “dil” üzerine düşünmeye davet ediyor. Kitapta ilkin, dilin niteliğini düşünce, kültür ve varlık ile ilişkilerinde soruşturan felsefi soruları konu edinen Atakan Altınörs, ardından gelen bölümlerde de, felsefe tarihinde dil üzerine ortaya konmuş görüşleri, dönemler temelinde ele alıyor. Felsefenin dile yaklaşımı, dil fenomeni, dilin kökeni sorunu, anlam sorunu, Antikçağ felsefesinde dil, Ortaçağ felsefesinde dil, Yeniçağ felsefesinde dil, Yakınçağ felsefesinde dil ve Türkiye’de dil felsefesi alanında yapılan çalışmalar, kitaptaki kimi konular.

Alâeddin Şenel (ed.) – 50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem (2012)

  • 50 SORUDA BİLİM VE BİLİMSEL YÖNTEM, editör: Alâeddin Şenel, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, bilim, 218 sayfa

 

Birçok bilim insanının katkıda bulunduğu ’50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem’, bilgi edinmenin bilimsel yöntemlerinden doğa bilimlerinin nasıl sınıflandırılabileceğine kadar, bilim ve bilimsel yöntem alanına giren pek çok soruyu yanıtlıyor. Korkut Boratav, Alâeddin Şenel, Ender Helvacıoğlu, E. Zeynep Güler, Ender Helvacıoğlu ve Yaman Örs gibi isimlerin konuya dair yanıtlarını barındıran kitapta bilgibilim, yöntembilim ve araştırma teknikleri; bilim ile matematik ve istatistik ilişkisi; çağdaş bilimlerin doğuşunun tarihçesi, doğa bilimleri, sosyal bilimler ve bilim-din-ideoloji ilişkileri gibi konular aydınlatılıyor.

Sibel Özbudun ve Gülfem Uysal – 50 Soruda Antropoloji (2012)

  • 50 SORUDA ANTROPOLOJİ, Sibel Özbudun ve Gülfem Uysal, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, antropoloji, 227 sayfa

 

İki yazarlı ’50 Soruda Antropoloji’, günümüzde insana dair pek çok soruya yanıt önerileri getirme potansiyeline sahip antropolojiyi, fiziksel-biyolojik ve sosyal-kültürel tüm boyutlarını içeren kapsamlı bir bakışla açıklıyor. Antropolojiye nitelikli bir giriş kitabı olarak değerlendirilebilecek çalışma, sunduğu zengin okuma önerileriyle de dikkat çekiyor. Okur bu kitapla, antropolojinin başlıca uğraş alanları ile onun farklı dalları konusunda bilgilendiği kadar, antropolojinin “sömürgecilik”, “mülkiyet”, “ensest tabusu”, “yoksulluk” ve “büyü” gibi ilgi çekici kavram ve konulara yaklaşımına dair de aydınlanıyor.

Metin Hotinli – 50 Soruda Büyük Patlama Kuramı (2010)

  • 50 SORUDA BÜYÜK PATLAMA KURAMI, Metin Hotinli, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, bilim, 118 sayfa

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Bölümü’nde uzun yıllar görev almış olan Metin Hotinli ’50 Soruda Büyük Patlama’da, evrenin nasıl oluştuğunu ve geleceğini açıklayan büyük patlama kuramını çok yönlü bir bakışla ele alıyor. Hotinli, insanlığın evrenin doğumuna dair ilk düşüncelerini içeren mitoslardan başlayarak, büyük patlama kuramının ortaya çıkışına kadar uzanıyor. “Aristoteles’in kozmoloji modelinin özellikleri nelerdi?”, “Newton kuramı ile birlikte, kozmolojinin paradigması nasıl değişti?” ve “Einstein’ın geliştirdiği statik evren modeli, bilim çevrelerinde nasıl karşılandı?”, kitapta yanıtı aranan sorulardan birkaçı.