Metin Özbek – 50 Soruda İnsanın Tarihöncesi Evrimi (2010)

Metin Özbek ‘50 Soruda İnsanın Tarihöncesi Evrimi’nde, insanın evrimini, canlılar dünyasına ait olduğu primatlar takımından başlayarak, insanoğlunun biyolojik ve kültürel anlamda kat ettiği yolu izliyor.

“İnsan maymundan mı gelmiştir?”, “Ne zaman iki ayak üzerinde yürümeye başladık?”, “İlk atalarımız bize ne kadar benziyordu?”, “İlk köyler ne zaman kuruldu?”, “Sanat ne zaman doğdu?”, “Atalarımız Afrika’dan ilk ne zaman çıktılar?” ve “İnsan ateşi ne zaman keşfetti?”, kitapta yanıtı aranan sorulardan birkaçı.

Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Başkanı olan Özbek’in insanlığın evrimini baştanbaşa izleyerek bu sorulara aydınlatıcı cevaplar veriyor.

  • Künye: Metin Özbek – 50 Soruda İnsanın Tarihöncesi Evrimi, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, tarih, 207 sayfa
Reklamlar

Kolektif – “Gel Ey Seher…” (2015)

68 kuşağının sıkı isimlerinden, yeşil hareketin öncülerinden Savaş Emek’e armağan kitap.

Kitap, hem Emek’in hayatının dönüm noktalarını kayda geçiriyor hem de onunla yolu kesişmiş kişilerin gözlem ve deneyimlerini sunuyor.

Çalışma bir yönüyle, bu toprakların devrimci mücadelesinin bir hikâyesi olarak da okunabilir.

  • Künye: Kolektif – “Gel Ey Seher…”: Savaş Emek Kitabı, hazırlayan: Nalân Mahsereci, Bilim ve Gelecek Kitaplığı

Aysu Uygur, İlker Öztop ve Alp Sipahigil – Bilim Kazanı (2015)

Bilgiyi akademinin fildişi kulesinden alıp halka sunan, bilimin Robin Hood’u diyebileceğimiz üç yazarın, ilginç bilimsel keşifleri açıklayan çalışması.

Işın kılıcı nasıl çalışır?

Neden şişmanlarız?

Milyonlarca yıldır neden seks yapıyoruz?

Bu ve buna benzer, bilim dünyasındaki pek çok keşfin açıklaması, yazarların “Popüler bilimin esnaf lokantası” dedikleri bu kitapta.

  • Künye: Aysu Uygur, İlker Öztop ve Alp Sipahigil – Bilim Kazanı, Bilim ve Gelecek Kitaplığı

Soner Tuna – İskenderiyeli Hypatia (2014)

Babası, filozof Theon tarafından yetiştirilen, bilinen ilk kadın matematikçi: Hypatia.

Güçlü karakteriyle, erkekler dünyasında büyük bir matematikçi ve felsefeci olarak öne çıkmakla birlikte, kısa sürede gericilerin baskılarına maruz kaldı.

Hypatia, taşlanarak linç edildi.

Ardında, olağanüstü ve ölümsüz bir miras bırakarak.

Tarih, unutmaz.

  • Künye: Soner Tuna – İskenderiyeli Hypatia, Bilim ve Gelecek Kitaplığı

Ender Helvacıoğlu ve Baha Okar (haz.) – Marksizmin Başyapıtları (2013)

MARKSIZMIN

İki cilt olarak tasarlanan ‘Marksizmin Başyapıtları’nın bu ilk cildi, 19. yüzyılda yazılmış belli başlı Marksist eserleri kapsayacak şekilde düzenlenmiş.

Kitapta, Karl Marx ve çalışma arkadaşı Friedrich Engels’e ait ‘1844 El Yazmaları’ndan ‘Alman İdeolojisi’ne, ‘Felsefenin Sefaleti’nden ‘Louis Bonaparte’ın 18. Brumaire’ine ve ‘Grundrisse’ten ‘Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’ya, Marksist külliyatın on yedi klasik eseri, Türkiye’nin alanında uzman isimlerince değerlendiriliyor.

Yazarlar, Marx’ın kuramını yeni bir bakışla ele alarak, Marksist yaklaşımın günümüz dünyasına ne gibi katkılar sunabileceğini irdeliyor.

  • Künye: Ender Helvacıoğlu ve Baha Okar (haz.) – Marksizmin Başyapıtları, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, felsefe, 270 sayfa

Ender Helvacıoğlu (yay. haz.) – Bilimsel Devrimin Başyapıtları (2012)

  • BİLİMSEL DEVRİMİN BAŞYAPITLARI, yayına hazırlayan: Ender Helvacıoğlu, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, bilim tarihi, 294 sayfa

 M

Uzun soluklu bir çalışmanın neticesi olan elimizdeki nitelikli çalışma, bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuş ve önemini günümüze kadar sürdürmüş eserleri okurlarına sunuyor. İki bölüme ayrılan kitapta ilkin, Thomas Kuhn, Eric Lerner ve Friedrich Engels imzalı yazılarda, bilimsel devrimi hazırlayan toplumsal koşullar, devrimin içeriği ve tarihsel önemi değerlendiriliyor. Kitabın omurgasını oluşturan ikinci bölümde de, bilimsel devrimin simgesi olan eserler ile onların Nikola Kopernik, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Christiaan Huygens, Isaac Newton ve Charles Darwin gibi yazarları ayrıntılı makalelerle tanıtılıyor.

Hasan Aydın – Gazzali (2012)

  • GAZZALİ, Hasan Aydın, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, felsefe, 428 sayfa

 GAZZALI

Hasan Aydın elimizdeki ilgi çekici çalışmasında, önemli İslam düşünürlerinden Gazzali’nin felsefesini ve fikirlerinin İslam modernizmine ne gibi etkilerde bulunduğunu araştırıyor. Çalışmasında ilk olarak, Gazzali’nin bilgi kuramı ve yöntembilimi ile Tanrı ve Tanrı merkezli evren tasarımına odaklanan Aydın, devamında ise, Gazzali’nin düşünce sisteminin günümüzdeki yansımalarını, yani modern İslam fikrayatı üzerinde yarattığı etkiyi irdeliyor.