Kolektif – Çağdaş Marksizm Seçkisi (2019)

Çağdaş Marksist kuramın önde gelen iki ismi, Bertell Ollman ve Kevin Anderson’ın hazırladığı bu harika derleme, son yüzyılın önde gelen Marksist yazarlarından bazılarının çok geniş yelpazedeki konularla ilgili yaptıkları seçkin çalışmalardan örnekler sunuyor.

Burada yer alan 31 makale, 20. yüzyıl boyunca yazılmış en kritik Marksist metinler olmalarıyla bilhassa önemli.

Makaleler; Marksist kuram ve yöntem, ekonomi politik, devlet ve siyaset, birey ve toplum, kültür ve din, tarih, sömürgecilik, ırk, cinsiyet ve çevrebilim başlıkları altında toplanmış.

Bu makalelerin tartıştığı kimi konular ise, şöyle:

 • Şeyleşme ve proletarya bilinci,
 • Marx’ın yönteminde soyutlama süreci,
 • Gündelik yaşamın yeniden üretimi,
 • Dünya kapitalist sisteminin yükselişi,
 • Mülksüzleştirme yoluyla birikim yolu olarak “yeni” emperyalizm,
 • Hukuksal kurumların toplumsal ve iktisadi işlevleri,
 • “Sivil toplum” kavramının kullanımları ve kötüye kullanımları,
 • Geç kapitalizmin kültürel mantığı,
 • Feodal üretim tarzı,
 • Marx’ın toplumsal cinsiyet üzerine yazıları,
 • Marx’ın sürdürülebilir insani gelişim görüşü…

Çağımızda yaşadığımız sorunlara Marksist bir perspektiften daha iyi kavramak isteyenlerin kaçırmak istemeyeceği bir çalışma.

 • Künye: Kolektif – Çağdaş Marksizm Seçkisi: Yüzyıla Damga Vuran Metinler, hazırlayan: Bertell Ollman ve Kevin B. Anderson, çeviren: Şükrü Alpagut, Yordam Kitap, felsefe, 624 sayfa, 2019
Reklamlar

Bertell Ollman – Marksizme Sıradışı Bir Giriş (2009)

New York Üniversitesi siyaset bilimi profesörlerinden Bertell Ollman, aynı üniversitede diyalektik yöntem ve sosyalist teori üzerine dersler de veriyor.

Ollman’ın elimizdeki eseri, Marx’ın kapitalizm analizine derli toplu bir giriş niteliğinde.

Kitabında Marksizmin ve Marx’ın komünizm anlayışının ne olduğunu kapsamlı bir bakışla anlatan yazar, aynı zamanda Marksizmi gençlere öğretme konusundaki deneyimlerini de bizimle paylaşıyor.

Ollman burada, yabancılaşma, değer kuramı ve proleterya gibi, Marksizmin temel kavramlarını tanıtıyor ve akademi içinde sıkışıp kalmış Marksizm ve sosyalizmin açmazlarını anlatıyor.

Marksizmin temel kavramlarının farklı bir yorumunu sunan Ollman, bir akademisyen ve eylemci olarak dünyanın bugünü ve geleceğine dair hissettiklerini ve umutlarını da okurlarıyla paylaşıyor.

Ollman’ın konuya hâkimiyeti ve samimi üslubuyla, nitelikli bir çalışmaya imza attığını söyleyebiliriz.

 • Künye: Bertell Ollman – Marksizme Sıradışı Bir Giriş, çeviren: Ayşegül Kars, Yordam Kitap, 160 sayfa

Bertell Ollman – Sınavlarda Neler Yapmalı ve Dünyayı Nasıl Değiştirmeli? (2015)

Hem sınav sisteminin hem de siyasal sistemin nasıl alt edileceğini ortaya koyan bir kitap.

30 yıllık Profesör Bertell Ollman’dan.

Özgün mizah tarzıyla dikkat çeken kitap, her geçen gün daha da vahşileşen kapitalizmle kişisel düzeyde nasıl başa çıkacağımızı anlatıyor.

Çünkü Ollman’ın da çok iyi altını çizdiği üzere, yalnızca sınavlarda aldığımız yüksek puanlarla geleceğimizi garantiye alamayız; önemli olan, sınav sistemiyle birlikte siyasal sistemi de tümüyle değiştirmektir.

 • Künye: Bertell Ollman – Sınavlarda Neler Yapmalı ve Dünyayı Nasıl Değiştirmeli?, çeviren: Deniz Gedizlioğlu, Yordam Kitap, siyaset, 240 sayfa, 2015

Bertell Ollman – Atları Hatırlayın… Ve Sopayı Kapın! (2014)

 • ATLARI HATIRLAYIN… VE SOPAYI KAPIN!, Bertell Ollman, çeviren: Deniz Gedizlioğlu, Yordam Kitap, siyaset, 157 sayfa

Günümüzün önde gelen Marksist düşünürlerinden, siyaset bilimi profesörü Bertell Ollman, konferans vermek amacıyla Mayıs 2013’te Türkiye’yi ziyaret etmişti. Bu kitap, Türkiyeli yayın organlarının Ollman ile yaptığı röportajlardan oluşuyor. Gezi Direnişi’nin kendine önemli yer bulduğu röportajlarında Ollman, küresel ekonomik krizin geldiği noktayı, Marksizmin son dönemde dünya çapında ilgiye mazhar olmasına neden olan koşulları, akademik ve pratik mücadelenin verili çıkmazlarını ve güçlü bir anti-kapitalist hareketin imkanlarını tartışıyor. Kitapta ayrıca, Ollman’la daha eski tarihlerde yapılmış üç ayrı röportaj da yer alıyor.

Bertell Ollman ve Tony Smith (haz.) – Yeni Yüzyılda Diyalektik (2013)

 • YENİ YÜZYILDA DİYALEKTİK, hazırlayan: Bertell Ollman ve Tony Smith, çeviren: Şükrü Alpagut, Yordam Kitap, siyaset, 351 sayfa

 YENI

Bugün diyalektik üzerine çalışmakta olan önemli Marksist düşünürlerin fikirlerini sunan ‘Yeni Yüzyılda Diyalektik’, diyalektiğin ne olduğunu, nasıl kullanılacağını yeniden betimlediği gibi, diyalektik alanındaki ana tartışmaları ve diyalektik yaklaşımın güncel durumunu ortaya koyuyor. Aralarında John Bellamy Foster, David Harvey, Fredric Jameson ve Bertell Ollman gibi tanınmış Marksist düşünürlerin yer aldığı kitabın yazarları, belirlemenin diyalektiği, mekân-zaman diyalektiği, diyalektik ve devrim, küreselleşme diyalektiği, sistematik diyalektiği ve yirmibirinci yüzyılda Marksist feminist diyalektiği tartışıyor.

Bertell Ollman – Diyalektik Soruşturmalar (2011)

 • DİYALEKTİK SORUŞTURMALAR, Bertell Ollman, çeviren: Cenk Saraçoğlu, Yordam Kitap, felsefe, 317 sayfa

 

Bertell Ollman ‘Diyalektik Soruşturmalar’da, bir yandan Karl Marx’ın diyalektik anlayışının başlıca öğelerini ele alıyor, öte yandan diyalektik görüşün temel toplumsal sorunlara nasıl yanıt verebileceğini irdeliyor. Ele aldığı konuyu canlı gözlem ve örneklerle zenginleştiren çalışma, diyalektik konusuna yeni başlayanlara bir rehber vazifesi gördüğü kadar, Marksizm konusunda derinlikli analizler ortaya koymasıyla da dikkat çekiyor. Ollman, diyalektik yöntem üzerinden üniversite, devlet, sınıf, ideoloji, ütopya, cinsellik ve kapitalizm gibi konuları sorguluyor, böylece geleceğin sosyalizminin nasıl olacağı konusunda öngörülerde bulunuyor.