Arif Tekin – İslam’da Şiddet (2015)

Örnekler eşliğinde, İslam’ın şiddet ve inanç özgürlüğü konusundaki bakışını ortaya koyan bir çalışma.

Hazreti Muhammed’in bizzat katıldığı baskınlar, İslam’da inanca karşı şiddet, Hazreti Muhammed’i eleştirmenin ve İslamiyet’ten çıkmanın cezası, Hazreti Muhammed’in Mekke fethinde gerçekleştirdiği infazlar ve İslam’da kadına karşı şiddet, kitabın konuları arasında.

  • Künye: Arif Tekin – İslam’da Şiddet, Berfin Yayınları
Reklamlar

Faruk Balıkçı ve Namık Durukan – Ölümün İki Yakasında (2009)

İlk baskısı 2004 yılında yapılan, Faruk Balıkçı ve Namık Durukan imzalı ‘Ölümün İki Yakasında’, iki gazetecinin Güneydoğu’daki tanıklığını okurlara sunuyor.

90’lı yıllardan itibaren bölgede yaşanan savaşın beraberinde getirdiği içinden çıkılmaz sıkıntılar, özellikle Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler, Körfez krizi ve sonrasında yaşanan çatışmalı ortam, Kürt sorunun ivme kazanması ve bölgede görev yapan gazetecilerin maruz kaldığı baskılar ve karşı karşıya kaldığı tehlikeler, kitabın çerçevesini oluşturuyor.

Kendilerini olayların içinde bulan gazeteciler, bir anlamda bellek tazelerken, tanıklıklarıyla da tarihe not düşüyor.

  • Künye: Faruk Balıkçı ve Namık Durukan – Ölümün İki Yakasında, Berfin Yayınları, anı, 174 sayfa

Esat Korkmaz – Anadolu Aleviliği (2015)

Anadolu Aleviliği felsefesi ve inancı konusunda kapsamlı bir rehber.

Bir bilgelik öğretisi, bir yaşama biçimi ve bir ütopya olarak Anadolu Aleviliği, Anadolu Aleviliğinde “cem” ve “on iki hizmet” yaklaşımının özellikleri, “görgü cemi”nin nitelikleri ve Anadolu Aleviliğinin aydınlanma, hümanizm ve etik boyutları hakkında aydınlanmak isteyenlere.

  • Künye: Esat Korkmaz – Anadolu Aleviliği, Berfin Yayınları

Tunay Bayrak – Mushaf Kur’an-ı Kerim midir? (2015)

Kur’an, Allah’tan geldiği gibi yazıya geçirilmiş ve günümüze hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiş bir Allah kelâmı mıdır?

Bu düşünceyi sorgulayan Tunay Bayrak, Mushaf’ın, yani Kur’an’ın var oluş serüvenini inceliyor, Kur’an’ın edebi ve dilsel özelliklerini, izlediği tarihsel seyri irdeliyor ve Kur’an’ı ontolojik bir sorgulamaya tabi tutuyor.

  • Künye: Tunay Bayrak – Mushaf Kur’an-ı Kerim midir?, Berfin Yayınları

Abdullah Gürgün – Aziz Nesin ve İsveç Serüveni (2009)

‘Aziz Nesin ve İsveç Serüveni’, gazeteci Abdullah Gürgün’ün Aziz Nesin’le ilgili anılarından, onunla yaptığı röportajlardan, radyo ve televizyon programlarından oluşuyor.

Çocukluğundan beri okuduğu, yıllarca izlediği ve etkilendiği Aziz Nesin’i kendi gözüyle anlatan Gürgün, bu kitap için, Nesin’in katıldığı toplantılar, etkinlikler hakkında İsveç basınında çıkan yazıları ve haberleri de gözden geçirmiş.

Belgesel niteliğindeki kitap, Türkiye edebiyatının bu usta yazarının kişiliğinin bazı bilinmeyen yönlerini okura sunmasıyla önemli.

Kitap, İsveçli gazetecilerin yazıları kanalıyla, İsveçlilerin Nesin hakkındaki fikirlerini sergilemesiyle de önemli bir boşluğu dolduruyor.

  • Künye: Abdullah Gürgün – Aziz Nesin ve İsveç Serüveni, Berfin Yayınları, anı, 372 sayfa

Arif Tekin – Kur’an’da Allah (2009)

Arif Tekin ‘Kur’an’da Allah’ta, Allah’ın Kur’an’da nasıl anlatıldığına odaklanıyor.

Yaratıcı/yaratılan ilişkisini, ayetler ve sureler çerçevesinden analiz eden Tekin, dine dair önyargılarla da hesaplaşıyor.

Kur’an’da tasvir edildiği şekliyle Allah’ın cinsiyeti, sinirlenişi, beddua edişi, savaşa katılması, insanlara hitap edişi ve erkekleri savunuşu gibi konuları araştıran Tekin, Allah’ın varlığı tartışmasına girmeden, din tabusunu hedef alıyor.

Toplumun dinler konusunda yeterli derecede bilgi sahibi olmadığı, konuya dair hurafelerin güçlü olduğu gerçeği düşünüldüğünde, Tekin’in çalışmasının, dogmatik yaklaşımları kıyasıya eleştirmesiyle dikkat çekeceğini söyleyebiliriz.

  • Künye: Arif Tekin – Kur’an’da Allah, Berfin Yayınları, din, 236 sayfa

Hasan Çerçioğlu – Müfreze (2015)

Malatya Kürecik’in tarihsel ve toplumsal dönüşümünü izleyen, bunu yaparken sözlü kültürün imkânlarından ziyadesiyle yararlanan bir roman.

Osmanlı’nın bölgeye yaptığı zulümlerden, Türkiye’nin darbe zamanlarında Kürecik’e düşen acımasız paya geniş bir zaman dilimini kapsayan hikâye, 70’lerde bölgeye yeni bir umut getiren devrimci gençleri de yâd ediyor.

  • Künye: Hasan Çerçioğlu – Müfreze, Berfin Yayınları