Barış Acar – Bitmeyen Tanzimat (2019)

Tanzimat’tan beri peşinden gittiğimiz “Acaba modernleştik mi?” sorusu dışında edebiyatımız hangi ufuklarda seyrediyor?

Barış Acar, farklı okumalar ve bağlantılarla zenginleştirdiği bu kitaptaki metinlerinde, ağırlıklı olarak Türk öykücülüğünü merkeze alarak Türkiye edebiyatının bitmeyen Tanzimatı üzerine derinlemesine düşünüyor.

Acar, kitabının ilk bölümünde, 1990’ların Modernizm-Postmodernizm tartışmaları çerçevesinde, üniversite içinde ve dışında yürütülen tartışmaların bir dökümünü sunuyor.

Kitabın ikinci bölümü, 90’lardan günümüze öykü dünyamız etrafında gelişiyor.

Ardından, biçim olgusunu ele alan ve edebiyatta hegemonya sorunu etrafında dönen bir dizi metinle devam eden kitap, devamında görsel sanatlarla edebiyat arasındaki kopukluk meselesini tartışıyor.

Kitabın son bölümünde ise, ilk başta birbirinden bağımsız görünseler de, bir araya geldiklerinde edebiyat dünyamızın bütünlüklü bir fotoğrafını veren üç metne yer veriyor.

  • Künye: Barış Acar – Bitmeyen Tanzimat, Manos Yayınları, edebiyat kuramı, 324 sayfa, 2019