Jack London – Uzak Bir Ülkede (2007)

  • UZAK BİR ÜLKEDE, Jack London, çeviren: Ayten Maden, Zigana Yayınları, öykü, 103 sayfa

uzak-bir-ulkede

‘Uzak Bir Ülke’de, Jack London’ın, ‘Mapuhi’nin Evi’, ‘Demetrios Contos’ ve kitaba adını veren üç öyküsü yer alıyor. Bilindiği gibi London’ın eserlerindeki temel izlek, ilkel içgüdüdür. Gerçekçi bir üslupla kaleme aldığı eserlerinin çoğu, kaba gücün insan hayatında aniden ortaya çıkan yönüne atıfta bulunur. Bu durum, yazarın bu üç öyküsü için de geçerlidir denebilir. Özellikle kitaba adını veren öyküde, bir katil olarak karşımıza çıkacak olan Percy Cuthfert karakterinin başından geçenler, bu ilkel içgüdünün bireyi savuracağı noktayı göstermesi açısından öneme haiz. Bu üç öykü, en çok romanlarıyla bildiğimiz London’ın öykü evrenini keşfetmek açısından iyi bir fırsat.