Kolektif – Türkiye’de Neoliberalizm, Demokrasi ve Ulus Devlet (2009)

‘Türkiye’de Neoliberalizm, Demokrasi ve Ulus Devlet’, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne sunulan bildirilerden yapılmış bir seçki.

Kitapta yer alan on altı makalede, Türkiye seçmeninin analizinden siyasi partiler ve mitinglere, azınlık aidiyetinden Türk milliyetçiliğine, sendikal hareketin siyasete etkilerinden feminizm tartışmalarına kadar birçok konu irdeleniyor.

Kitaba katılan isimler şöyle: Ali Eşref Turan, Ayşen Uysal, Filiz Kardam, Kurtuluş Cengiz, Özgür Bal-Uzun, İnci Özkan Kerestecioğlu, Fırat Korkmaz, Güven Gürkan Öztan, Eylem Akçay, Gamze Polatoğlu, Can Soyer, Kemal Dil, Fuat Man, Cemal İyem, Osman Savaşkan, Duygu Türk, Cem Eroğul, Serdar Öztürk ve Yasemin Akis.

  • Künye: Kolektif – Türkiye’de Neoliberalizm, Demokrasi ve Ulus Devlet, Yordam Kitap, siyaset, 320 sayfa

Ayşen Uysal – Sokakta Siyaset (2017)

  • SOKAKTA SİYASET, Ayşen Uysal, İletişim Yayınları, siyaset, 328 sayfa

Bir kolektif eylem biçimi olarak “sokağı”, “sokağın müdavimlerini” ve sokağın diğer aktörlerini irdeleyen, bu bağlamda yurttaş olarak siyaseti etkilemek için elimizde bulunan olanakları, yolları ve araçları inceleyen sağlam bir çalışma. Ayşen Uysal burada, sokak eylemlerinin frekans ve niteliğini, eylemcilerin toplumsal ve siyasi profilleri ile örgütlerini, protesto eylemlerindeki ritüeller ile kullanılan araçları ve buna benzer pek çok konuyu aydınlatıyor. Uysal’ın çalışmasının önemli bir katkısı ise, eylemlerin “diğer tarafı” olarak polisi de incelemesine tabi tutmayı ihmal etmemesi. Yazar burada da polis-siyaset ilişkisini, polisin denetim ve baskı repertuvarını, polisin eylem ve eylemci algılarını, polisin toplumsal ve demografik özelliklerini ve eylemcilerin gözünden polisi, kapsamlı bir bakışla inceliyor.