Ron Hansen – Hitler’in Yeğeni (2015)

Acımasız diktatör Hitler’in üvey yeğeni Angelika Maria Raubal’ın trajik hikâyesi.

Hitler’in Geli diye hitap ettiği, kendisinin de Hitler’e Alfi dediği Angelika, henüz 23 yaşındayken intihar etmişti.

Roman, genç kadın ile Hitler arasındaki ilişkiyi, Geli’nin intiharının Hitler’de uyandırdığı derin üzüntüyü hikâye ediyor.

  • Künye: Ron Hansen – Hitler’in Yeğeni, çeviren: Ayşegül Pomakoğlu, Maya Kitap
Reklamlar

F. Scott Fitzgerald – Cennetin Bu Yakası (2017)

Birinci Dünya Savaşı sırasında yetişen “kayıp kuşak” neslinden F. Scott Fitzgerald’ın henüz yirmili yaşlarında yazdığı, yoğun otobiyografik detaylar barındıran ilk romanı.

Roman, toy ve fazlasıyla hayalperest üniversite öğrencisi Amory Blaine’in arayış ve büyümeyle örülü hikâyesini sunuyor.

Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı büyük karmaşaya doğan kuşaktan gelen Blaine, bu sıkıntılı dönemde adeta düşe kalka yönünü bulmaya çalışmaktadır.

Kahramanımız âşık olacak, yenilecek, kaybedecek; fakat bu travmaların tümü, onun kendisini keşfetmesini, başka bir deyişle büyümesini sağlayacaktır.

Dünya savaşlarından ilkinden sonra doğan bireylerin hassas dünyasına daha yakından bakmak isteyenlere…

  • Künye: F. Scott Fitzgerald – Cennetin Bu Yakası, çeviren: Ayşegül Pomakoğlu, Maya Kitap, roman, 311 sayfa

Zenju E. Manuel – Meraklılar İçin Budizm (2014)

  • MERAKLILAR İÇİN BUDİZM, Zenju E. Manuel, çeviren: Ayşegül Pomakoğlu, Maya Kitap, din, 159 sayfa

meraklilar-icin-budizm

Budizm modern dünyada gittikçe artan bir ilgiyle izleniyor. Elimizdeki çalışmasını kolay anlaşılır soru-cevap formatıyla hazırlayan Zenju E. Manuel de, Budizmle kişisel serüveninden edindiği deneyimlerden yola çıkarak, Shakyamuni Buda’nın öğretileri ile Budizmin uygulamalarını okurları için açıklıyor. Kitapta, Buda’nın kim olduğu, Buda’ya göre acı çekmenin dört yüce gerçeği, Budizmin dayandığı sade yaşam, Budizmin kuralları, Budizme göre farkındalık ve bilgelik, zen ve zazen, meditasyon esnasında yaşananlar, Budizmde çokkültürlülük ve kadınların Budizmdeki yeri gibi, Budist öğretinin pek çok ayrıntısı aydınlatılıyor.