Kalben Sağdıç – Lulu Güneşi Arıyor (2015)

Annesi ansızın ortadan kaybolan Prenses Lulu, yaşadığı saraydan kaçarak onu aramaya koyulur.

Annesinin kayboluşuyla birlikte, hayat daha tatsız hale gelmiş, güneş bile siyahlara bürünmüştür. Prensesimiz bu duruma çare bulmak üzere yola koyulacak ve sevgisi, umudu ve özlemi, ona yol boyunca rehberlik edecektir.

  • Künye: Kalben Sağdıç – Lulu Güneşi Arıyor, resimleyen: Dilem Serbest, Aylak Adam Yayınları

Bernardo Atxaga – Yalnız Kadın (2017)

Bask edebiyatının önde gelen yazarlarından Bernardo Axtaga’nın ‘Bask Üçlemesi’nin son kitabı olan ‘Yalnız Kadın’, bir kadının ruhsal yolculuğunu ve arayışını hikâye ediyor.

Romanın başkahramanı, Barcelona’da hapishaneden henüz çıkmış, 37 yaşındaki Irene’dir.

Dört yıllık işkencelerle dolu hapishane hayatını geride bırakan Irene, cezaevinden çıktıktan sonra bir dönem hayatını dahi feda edebileceği örgütüyle de tüm bağlarını koparmıştır.

Hapisten çıktıktan sonra doğduğu yer olan Bilbao’ya doğru bir otobüs yolculuğuna çıkan Irene, bu yolculukta hayatıyla, idealleriyle ve geleceğiyle büyük bir muhasebeye girişecektir.

Feminist çerçevesiyle de dikkat çeken ‘Yalnız Kadın’ romanında Bernardo Atxaga, Irene’in yaşadıkları üzerinden, İspanya tarihinde büyük yıkımlara sebep olmuş Franco’nun ardında bıraktığı korkunç mirasın izlerini sürüyor.

  • Künye: Bernardo Atxaga – Yalnız Kadın, çeviren: Mesut Özden Gözütok, Aylak Adam Yayınları, roman, 128 sayfa

Cicero – Kader Üzerine (2014)

  • KADER ÜZERİNE, Cicero, çeviren: C. Cengiz Çevik, Aylak Adam Yayınları, felsefe, 211 sayfa

KADER

‘Kader Üzerine’, Roma kültürünün olduğu kadar Yunan kültürünün de sonraki çağlarca bilinmesine katkıda bulunan ünlü düşünürlerden Marcus Tillius Cicero’nun ‘De Fato’ adlı Latince eserinin çevirisinden oluşuyor. Cicero kitabında ağırlıklı olarak, kader(kaçınılmazlık, determinizm) ve özgür istenç sorunuyla ilgili Yunan felsefe okullarının birbiriyle çatışan, farklı görüşlerini aktarıp yorumluyor, felsefenin etik ve mantık sahalarına ilişkin kısa bir kavram analizi yapıyor. Düşünür bunun yanı sıra, şans faktörünün hayatımızdaki rolünü ve dışsal faktörlerin bireyin karakteri ve yapısı üzerine etkilerini de tartışıyor.

Kolektif – “Bir Tuhaf Kuştur Gölgesi Zihin” (2013)

  • “BİR TUHAF KUŞTUR GÖLGESİ ZİHİN”, hazırlayan: Kaya Tokmakçıoğlu, Aylak Adam Yayınları, inceleme, 288 sayfa

BIRGARIP

“Bir Tuhaf Kuştur Gölgesi Zihin”, yakın zamanda kaybettiğimiz, bir yazar ve aydın olarak Türkiye yakın tarihinde iz bırakmış Leyla Erbil’i farklı yönleriyle ele alan makalelerden oluşuyor. Farklı isimlerin katkıda bulunduğu ve Erbil’in hayatı ve eserlerini ele alan bir yazıyla açılan kitap, yazarın yakın dostu olan akademisyen, yazar ve şairlerin O’na dair düşünce ve değerlendirmelerinden oluşmasıyla önemli bir boşluğu dolduruyor. Kişisel tanıklıklar barındırmalarıyla da Erbil’in edebiyatçı kişiliğine dair pek çok detay sunan kitapta, yazarın eserlerindeki bireyin, toplumun, kentin ve tarihin çözümlemesi yapılıyor.

Fernando Pessoa – Felsefi Denemeler (2013)

  • FELSEFİ DENEMELER, Fernando Pessoa, editör: Nuno Riberio, çeviren: Ümit Şenesen, Aylak Adam Yayınları, felsefe, 223 sayfa

FELSEFI

Portekiz edebiyatının ünlü ismi Fernando Pessoa’nın şiirler ve kurmaca eserlerin yanı sıra, siyaset, felsefe, iktisat, mistisizm ve astroloji de dahil çok farklı alanlarda araştırmaları olduğu biliniyor. Bunlardan felsefe yazıları, editör Nuno Riberio’nun özenli çalışmasıyla ortaya çıktı ve nihayet Türkçeye de kazandırılan bu kitapta bir araya getirildi. Pessoa çoğu yayınlanmamış bu yazılarında, akılcılığın doğası, özgür irade, sorumluluk fikri, yanılgı ve bilimin sınırları gibi felsefi sorunları irdelemesinin yanı sıra, felsefe tarihinde iz bırakmış Herakleitos, Aquinolu Thomas ve Pascal gibi düşünürlere de odaklanıyor.

Erasmus – Savaşa Karşı (2013)

  • SAVAŞA KARŞI, Erasmus, çeviren: Pelin Korkmaz, Aylak Adam Yayınları, siyaset, 77 sayfa

SAVASA

‘Deliliğe Övgü’nün ünlü yazarı Erasmus, ‘Savaşa Karşı’ isimli denemesiyle kendisine yakışır bir savaş karşıtı metne imza atıyor. “Savaş yalnızca onu yaşamayanlara güzel gelir” atasözüyle kitabına başlayan Erasmus, savaşın tarihte, verili kültürde, dinlerde ve felsefedeki izlerini araştırıyor. Savaşmak amacıyla silah edinmeyi düpedüz delilik olarak tanımlayan düşünür, savaşı insanın içindeki saldırganlık dürtüsünün doruğa ulaştığı ve kendi neslini büyük bir yıkımla yüz yüze getirecek bir tehdit olarak görüyor. Erasmus, savaşı sona erdirebilecek yegane şeyin, içimizdeki iyiliği daha da geliştirmek olduğunu belirtiyor.

Fuat Sevimay – Ara Nağme (2013)

  • ARA NAĞME, Fuat Sevimay, Aylak Adam Yayınları, öykü, 94 sayfa

ARA

Fuat Sevimay, bir süre önce yayınlanan ‘Aynalı’ romanında, taşradan büyük şehire gelen bir ailenin dönüşen hayatını konu almıştı. Yazar ‘Ara Nağme’de de, kısa öykülerine yer veriyor. Sevimay’ın öyküleri, sıradan insanların günlük hayatını gerçekçi bir atmosfer ve özenli bir dille aktarıyor. Yazar kitaba adını veren öyküsünde, kentsel dönüşümün yerlerinden ettiği Romanların dünyasına, bir mahalle kahvesini fon alarak iniyor. Yaşlı kemancı Babako, gırnata çalan Kolpa ve yine onlardan biri olan anlatıcının merkezde olduğu öykü, yaşadıkları mahallenin gözlerinin önünde yok olup gidişini gören insanların acı ve öfkesini resmediyor.