Arif Tekin – Kur’an’da Kadın ve Hz. Muhammed’in Hanımları (2010)

Arif Tekin ‘Kur’an’da Kadın ve Hz. Muhammed’in Hanımları’nda, İslam kaynaklarından ve Hz. Muhammed, halifeler ve sahabelerin evlilik yaşamından hareketle, İslam’ın ilk dönemlerinde kadın-erkek ilişkilerini irdeliyor.

Kitapta ilk olarak, teorik bilgiler ağırlıkta olacak şekilde, Kur’an ve hadislerinde kadın konusu inceleniyor.

Tekin ardından, pratik bilgiler ekseninde Hz. Muhammed’in kadınlarını ve başta dört halife olmak üzere, cennetle müjdelenen on seçkin sahabinin kadınlarla ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele alıyor ve böylece, İslam’da kadın-erkek ilişkilerinin düzenlenişi ve sosyal hayatta kadının yeri konusunda kapsamlı bir çalışmaya imza atıyor.

 • Künye: Arif Tekin – Kur’an’da Kadın ve Hz. Muhammed’in Hanımları, Berfin Yayınları, din, 294 sayfa

Arif Tekin – İslam’da Şiddet (2015)

Örnekler eşliğinde, İslam’ın şiddet ve inanç özgürlüğü konusundaki bakışını ortaya koyan bir çalışma.

Hazreti Muhammed’in bizzat katıldığı baskınlar, İslam’da inanca karşı şiddet, Hazreti Muhammed’i eleştirmenin ve İslamiyet’ten çıkmanın cezası, Hazreti Muhammed’in Mekke fethinde gerçekleştirdiği infazlar ve İslam’da kadına karşı şiddet, kitabın konuları arasında.

 • Künye: Arif Tekin – İslam’da Şiddet, Berfin Yayınları

Arif Tekin – Kur’an’da Allah (2009)

Arif Tekin ‘Kur’an’da Allah’ta, Allah’ın Kur’an’da nasıl anlatıldığına odaklanıyor.

Yaratıcı/yaratılan ilişkisini, ayetler ve sureler çerçevesinden analiz eden Tekin, dine dair önyargılarla da hesaplaşıyor.

Kur’an’da tasvir edildiği şekliyle Allah’ın cinsiyeti, sinirlenişi, beddua edişi, savaşa katılması, insanlara hitap edişi ve erkekleri savunuşu gibi konuları araştıran Tekin, Allah’ın varlığı tartışmasına girmeden, din tabusunu hedef alıyor.

Toplumun dinler konusunda yeterli derecede bilgi sahibi olmadığı, konuya dair hurafelerin güçlü olduğu gerçeği düşünüldüğünde, Tekin’in çalışmasının, dogmatik yaklaşımları kıyasıya eleştirmesiyle dikkat çekeceğini söyleyebiliriz.

 • Künye: Arif Tekin – Kur’an’da Allah, Berfin Yayınları, din, 236 sayfa

Arif Tekin – Bilinmeyen Yönleriyle Hz. Muhammed’in Ölümü (2015)

Elimizdeki kitabın yazarı Arif Tekin, Hz. Muhammed’in kendi yakın çevresi tarafından bir siyasi cinayete kurban gittiğini savunuyor.

Tekin bu amaçla, İslami kaynaklara kanıt olarak başvuruyor ve hem Hz. Muhammed’e tertiplenen suikast girişimlerini ayrıntılı bir şekilde araştırıyor hem de Hz. Muhammed hastayken eşleri Ayşe ve Hafsa tarafından kendisine verilmiş olan ilaçlara titizlik ve şüpheyle yaklaşıyor.

 • Künye: Arif Tekin – Bilinmeyen Yönleriyle Hz. Muhammed’in Ölümü, Berfin Yayınları

Arif Tekin – Kur’an’ın Kökeni (2008)

Arif Tekin, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan ‘Kur’an’ın Kökeni’nde, İslamiyet’in bu kutsal kitabının izini sürüyor.

Kitapta,

 • Muhammed’in yaşadığı dönemde Kur’an gibi bir kitabın insanlar tarafından hazırlanıp ortaya çıkmasının imkânsız mı olduğu, yoksa Kur’an’ı ortaya çıkarabilecek uygun bir sosyo-kültürel ortamın ve iyi bir yazar kadrosunun mu bulunduğu,
 • Muhammed’in iddia edildiği gibi okur-yazar olmadığı mı, yoksa kendini çok iyi yetiştirmiş, ekibini kurmuş, ayrıca dinler tarihi ve mitolojide uzman bir kişi mi olduğu,
 • Ve insanların kurtuluşu için tek alternatifin iddia edildiği gibi Kur’an’ın formülü mü olduğu sorularının yanıtı aranıyor.

Tekin, kitapta ele aldığı konuları başta Kur’an olmak üzere hadis, tefsir, siyer, tabakat ve İslam tarihi gibi kaynaklara dayandırıyor.

Çalışmanın 1999 Turan Dursun İnceleme ve Araştırma Yarışması’nda birincilik ödülüne değer bulunduğunu da belirtelim.

 • Künye: Arif Tekin – Kur’an’ın Kökeni, Berfin Yayınları, din, 314 sayfa

Arif Tekin – İslam’da Cinsellik (2014)

İslamiyet konusundaki pek çok çalışmasıyla bildiğimiz Arif Tekin, şimdi de İslam’da cinselliği mercek altına alıyor.

Tekin’in burada irdelediği konular şöyle:

 • İslam’da kızlar için belirlenen evlenme yaşı,
 • Kur’an’da evlenme gücü olmayanlara verilen söz,
 • İslam’da savaş esiri kadınların erkeklere helal kılınması,
 • Mut’a Nikâhı,
 • İslam’da mahrem evliliği,
 • Kimi sahabelerin cinsel uygulamaları,
 • Cariyelere tanınan bazı ayrıcalıkların temel amaçları,
 • İslam’da esir kadın ticareti,
 • Köle ve cariyelere tanınan bazı hakların yan etkileri,
 • Kur’an’ın homoseksüellik, anal ilişki ve lezbiyenlik gibi cinsel faaliyetlere yaklaşımı.

Künye: İslam’da Cinsellik, Arif Tekin, Berfin Yayınları, din, 357 sayfa

Arif Tekin – İslam’da İçki (2013)

 • İSLAM’DA İÇKİ, Arif Tekin, Berfin Yayınları, din, 231 sayfa

ISLAMDA

Arif Tekin ‘İslam’da İçki’de, Kur’an’da ve diğer İslami kaynaklarda içki konusunun nasıl işlendiğini irdeliyor; Hz. Muhammed ve çalışma arkadaşlarının içki-şarap alıp almadıklarının yanıtını araştırıyor. Kitapta, İslamiyet öncesi dönemlerde Arap yarımadasında içki kültürü; Kur’an’da içki-şarap ayetlerinden ne gibi sonuçlar çıkarılabileceği; hadislerde içki ve şarabın neleri kapsadığı; İslam’da içki cezası; Hz. Muhammed’in hastaların içki içmeleriyle ilgili hadisi; Hz. Muhammed’in Kâbe’de, tavaf esnasında ne içtiği; İslam literatüründe nebizin ne anlama geldiği ve Halife Ömer ile Muaviye dönemlerinde içki konuları araştırılıyor.