Ralf Dahrendorf – Demokrasinin Bunalımları (2015)

Günümüz demokrasisi, siyasal iktidarın kullanımına meşruiyet kazandırmaya devam ediyor mu? Ralf Dahrendof, Avrupa’nın önde gelen düşünürlerinden Antonio Politi ile yaptığı bu aydınlatıcı söyleşide, demokrasisinin bugünü ve geleceğine hem gerçekçi hem de eleştirel bir pencereden bakıyor.

Dahrendorf ve Politi bunu yaparken de “Toplumlarda şiddete başvurmadan değişim yaratmayı nasıl sağlayabiliriz?”, “İktidar uygulayıcılarını nasıl denetleyebiliriz?” ve “Halk, iktidarın kullanımına nasıl ortak olabilir?” gibi çok önemli sorulara yanıt arıyor.

Demokrasinin anayasal temellerini yeni baştan düşünmek açısından önemli değerlendirmeler sunan çalışma, bugünkü “post-demokrasi” dünyasında, yeni bir demokrasi projesi üzerine derinleşmek için çok iyi bir fırsat.

  • Künye: Ralf Dahrendorf – Demokrasinin Bunalımları, çeviren: A. Emre Zeybekoğlu, İthaki Yayınları, siyaset, 128 sayfa, 2015

Eric Hobsbawm – Yeni Yüzyılın Eşiğinde (2008)

Tarihçi Eric Hobsbawm, kendisiyle yapılan söyleşilerden oluşan ‘Yeni Yüzyılın Eşiğinde’de, iki dünya savaşı, soğuk savaş ve küreselleşme gibi süreçlerden geçen ve bu süreçlerin beraberinde getirdiği sorunlarla boğuşan günümüz dünyasını anlatıyor.

Hobsbawm, bu süreçlerin tümünü de sorgulayıcı, analitik ve bütünsel bir yaklaşımla analiz ediyor, bunların her birinin bir diğeriyle olan bağını, kendine has ayrıntıcı bakışıyla ortaya koyuyor.

Dünyayı nasıl bir yarının beklediğini ve var olan sorunların ne şekilde aşılabileceğini Hobsbawm’ın fikirleri bağlamında düşünmek için iyi bir fırsat.

  • Künye: Eric Hobsbawm – Yeni Yüzyılın Eşiğinde, söyleşi: Antonio Politi, çeviren: İbrahim Yıldız, Yordam Kitap, tarih, 192 sayfa, 2008