Ünal Gündoğan – Amerikan Yüzyılı (2009)

Ünal Gündoğan, genel okuyucuyu hedefleyen ‘Amerikan Yüzyılı’nda, Amerika Birleşik Devletleri’nin son yüz yıl içerisindeki yükselişinin hikâyesini, temel bazı olaylardan yola çıkarak anlatıyor.

Kitap, genel olarak, bugün dünyanın hegemonik gücü olma iddiasını taşıyan Amerika’nın yükselişinin ve zaman içerisindeki evriminin öyküsünü vermesiyle önemli.

Çalışmasında ilk olarak ABD’nin kurulmasına ve zaman içerisinde güç biriktirmesine odaklanan Gündoğan, ardından Sovyetler Birliği’nin çöküşünü inceliyor ve bu çöküşün ABD açısından sonuçlarını değerlendiriyor.

Gündoğan çalışmasının son bölümünde de, 11 Eylül saldırılarının ABD’ye ne gibi etkilerde bulunduğunu analiz ediyor.

  • Künye: Ünal Gündoğan – Amerikan Yüzyılı, Adres Yayınları, tarih, 350 sayfa
Reklamlar

Richard A. Haass – Yeni Amerika (2014)

Amerikan dış politikasının belirlenmesinde etkin rol oynayan iç siyasi yapılanmaların derinlikli bir analizi.

Richard Haass, dörtnala giden iç harcamalar, Irak ve Afganistan’daki kusurlu savaşlar ve derin siyasal bölünmelerin Amerikan dış politikasını zayıflattığını, ülkenin öncelikli iktidarının yerli kaynaklarını restore etmesi gerektiğini söylüyor.

  • Künye: Richard A. Haass – Yeni Amerika, çeviren: Mehmet Talha Paşaoğlu, Tuti Kitap