Kolektif – Türkiye’de İktisadi Düşünce (2017)

Türkiye’de iktisadi düşüncenin gelişimi hakkında farklı konu ve perspektifleri bir araya getiren sağlam bir derleme.

Kitabın yazarları bunu yaparken, Türkiye’deki iktisadi düşüncenin gelişiminde dış dünyadan gelen fikirlerin belirleyiciliğini, Türkiye’de ortaya çıkan iktisadi düşüncenin dış dünyaya etkilerini ve iktisadi düşüncenin kitlelere yayılma yollarını irdeliyor.

Çalışmada ele alınan kimi konular şöyle:

 • Osmanlı iktisat düşüncesinde bir kalkınma stratejisi olarak örnek alma,
 • Mehmet Sadık Rıfat Paşa bağlamında, 19. yüzyılda kameralist fikirlerin Osmanlı’ya etkileri,
 • List’in iktisadi fikirlerinin Osmanlı’nın son yılları ile Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki “Türkleştirme” politikalarına etkileri,
 • Kemalizmin ekonomi politiğinde önemli bir sayfa olan “Güdümlü ekonominin” nitelikleri,
 • Kadro yazarlarının perspektifinden Osmanlı ve Türkiye tarihinde derebeylik rejimi,
 • “Yeni toplum düzeni” arayışında Peyami Safa ve Fransız liberalleri,
 • Wilhelm Röpke çevirilerinin Türkiye’de üniversite çevrelerine etkileri,
 • Murat Sertel ve Korkut Boratav’ın özyönetim modelleri…

Görüldüğü gibi, daha önce pek ele alınmamış konuları tartışan kitabın, bu yönüyle alana özgün bir katkı sunduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Kitaba yazılarıyla katkıda bulunan isimler ise şöyle: Seven Ağır, Alper Duman, Ercan Eren, Burak Gürbüz, Alp Yücel Kaya, Kaan Öğüt, M. Erdem Özgür, Eyüp Özveren, Metin Sarfati, Ahmet Sönmez ve Cenk Yaltırak.

 • Künye: Kolektif – Türkiye’de İktisadi Düşünce, derleyen: M. Erdem Özgür, Alper Duman ve Alp Yücel Kaya, İletişim Yayınları, iktisat, 328 sayfa, 2017
Reklamlar

Kolektif – Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak (Fikret Şenses’e Armağan) (2017)

Birçok yazarın katkıda bulunduğu elimizdeki kitap, daha önce burada yer verdiğimiz ‘Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi’ başlıklı derlemenin devamı niteliğinde.

İki kitap da, ODTÜ İktisat Bölümü’nde iktisat alanına önemli katkılarda bulunmuş Fikret Şenses’in onuruna bir araya gelen otuz sekiz sosyal bilimcinin, Şenses’in kariyeri boyunca üzerinde çalıştığı konuları farklı bakış açılarıyla yeniden değerlendirmeleriyle ortaya çıktı.

İşte eldeki kitapta yer alan on dört yazar da, geniş bir şemsiye altında kalkınma iktisadını Türkiye bağlamında tartışıyor.

Kitapta irdelenen kimi konular şöyle:

 • Son 200 yılda Türkiye’de ve Dünyada sağlık ve eğitim,
 • Sosyal politika düşüncesi içinde eşitsizliğin yeri ve günümüz Türkiye’sinde eşitsizlikler,
 • Çin ve Türkiye özelinde kalkınan ülkelerin elli yıllık deneyimi,
 • Ağır borç yükü altında olan yoksul ülkeler ve yeni milenyumda IMF-Dünya Bankası yoksullukla mücadele girişimleri,
 • Yoksulluk kuramlarının kadın yoksulluğuna yaklaşımları,
 • Kâr oranının düşme eğilimi yasası…

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: R. Funda Barbaros, Ayşe Buğra, Nesrin Dağ, Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer, Fatime Güneş, Nil Demet Güngör, Murat Koyuncu, Ahmet Öncü, İzzettin Önder, Şemsa Özar, İ. Can Özen, Şevket Pamuk, Meneviş Uzbay Pirili ve E. Ahmet Tonak.

 • Künye: Kolektif – Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak (Fikret Şenses’e Armağan), derleyen: Hasan Cömert, Emre Özçelik ve Ebru Voyvoda, İletişim Yayınları, iktisat, 312 sayfa