Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi – Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’nin Günlükleri (2015)

İttihat ve Terakki’nin önde gelen simalarından Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’nin Meşrutiyet, 1. Dünya Savaşı ve Mütareke dönemlerini kapsayan günlükleri.

Hem Osmanlı’nın son dönemini hem de laiklik, eğitimde dinin yeri, ordu-siyaset ilişkisi, toplum mühendisliği gibi, bugün de tartışılan pek çok sorunun arka planını daha iyi anlamak için.

  • Künye: Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi – Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’nin Günlükleri, hazırlayan: Ali Suat Ürgüplü, İş Kültür Yayınları
Reklamlar

Hedda Reindl – II. Bayezid ve Çevresi (2014)

Hedda Reindl’dan, Osmanlı tahtının sekizinci hükümdarının etrafındaki kişiler hakkında ilgi çekici bir çalışma.

Kitapta, şimdiye kadar hayatları ve tarihteki rolleri üzerinde gereğince durulmamış Şehzade Ahmed, Gedik Ahmed, Kara Halil, Mehmed Karagöz ve Arnavud Sinan gibi pek çok tarihi figürün biyografileri sunuluyor ve onların Osmanlı yönetimindeki kritik rolleri tartışılıyor.

  • Künye: Hedda Reindl – II. Bayezid ve Çevresi, çeviren: Ali Suat Ürgüplü, Arvana Yayınları