Kolektif – Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet (2009)

‘Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet’, kısa sayılabilecek bir zaman diliminde olup bitmesine rağmen, yaşandığı zamana damga vuran ve sonraki birçok gelişmeyi derinden etkileyen tarihsel dönemlerden biri olan II. Meşrutiyet’i irdeleyen makalelerden oluşuyor.

Makaleler, Cumhuriyet Türkiye’sinde Batılılaşma süreci, anayasacılık hareketi, siyasal düşünce oluşumlarının tohumları, liberal yönetim anlayışı, muhalefet hareketleri, iktisat ve toplum düşüncesi, kadın ve aile tartışmaları gibi, II. Meşrutiyet ile onun etkide bulunduğu birçok konuyu tartışıyor.

Kitap, Osmanlı modernleşmesi ile Cumhuriyet modernleşmesi arasındaki süreklilik ve kopuş tartışmalarına da katkı sunuyor.

  • Künye: Kolektif – Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet, hazırlayan: Halil Akkurt ve Akif Pamuk, Yeni İnsan Yayınevi, tarih, 448 sayfa
Reklamlar

Akif Pamuk – Kimlik ve Tarih (2014)

  • KİMLİK VE TARİH, Akif Pamuk, Yeni İnsan Yayınevi, tarih, 256 sayfa

Akif Pamuk nitelikli çalışmasında, ötekiliğin tarihsel ve güncel pek çok soruna işaret ettiği Türkiye’de, kimlikler olgusunu çok boyutlu bir bakışla irdeliyor. Bireysel ve kolektif kimliklerin ifade edilişinde tarihin rolünü tartışmaya açan Pamuk, bu irdelemeyi Roboski katliamı, Hrant Dink suikastı, Sivas katliamı, 28 Şubat süreci, Ergenekon davaları ve eşcinsellere yönelik saldırılar gibi pek çok örnek üzerinden yapıyor. Modern öncesi ve modern dönemde kimlik inşası; ulusal, dinsel, kültürel, cinsel, politik kimlikler ve bir kimlik temellendirme, inkâr etme aracı olarak tarihin kullanımı, Pamuk’un tartıştığı kimi konular.