Sırrı Süreyya Önder – Beynelmilel (2009)

Sırrı Süreyya Önder, beğeniyle karşılanan filmi ‘Beynelmilel’in hem senaryosunu yazdı hem de filmi, Muharrem Gülmez’le birlikte yönetti.

Önder senaryosunda, isimlerini Kürtçe’de düğün anlamına gelen “govend”ten alan gevendelerin, bir gecede “bando” olunması fermanını almaları ve bunun ertesinde yaşadıklarını anlatıyor.

Önder’in eseri, 12 Eylül’ün ülkenin her tarafına sinmiş faşizan mantığını gözler önüne sermesiyle dikkat çekiyor.

Senaryonun yer aldığı kitapta, Barış Pirhasan’ın ‘Beynelmilel’ üzerine kaleme aldığı bir yazısı ile Önder’le yapılmış bir söyleşi de yer alıyor.

  • Künye: Sırrı Süreyya Önder – Beynelmilel, Agora Kitaplığı, senaryo, 150 sayfa
Reklamlar

Hayri Kozanoğlu – Küresel Krizin Anatomisi (2009)

‘Küresel Krizin Anatomisi’, Hayri Kozanoğlu’nun BirGün gazetesinde yayımlanan köşe yazılarını bir araya getiriyor.

Kitabın “Sunuş” kısmında, 2008 yılında Amerika’da başlayıp hızla bütün dünyaya yayılan küresel krizin genel bir panoramasını çizen Kozanoğlu, devamındaki yazılarında da, bunalımı çok boyutlu bir bakışla irdeliyor.

Krizin henüz başlarında bulunduğumuzu savunan yazar, 2007 krizinin, kapitalist küreselleşmenin ilk buhranı olduğunu ve etkisinin daha uzun süreceğini söylüyor.

Kozanoğlu’nun yazıları, muazzam şiddetiyle tüm coğrafyaları, sektörleri ve toplumsal kesimleri etkileyen krizi farklı yönleriyle inceliyor.

  • Künye: Hayri Kozanoğlu – Küresel Krizin Anatomisi, Agora Kitaplığı, iktisat, 156 sayfa

Akın Simav – Turan Güneş’in Siyasal Kavgaları (2009)

Akın Simav’ın, Turan Güneş’le uzun soluklu söyleşi ve görüşmelerinin ürünü olan ‘Turan Güneş’in Siyasal Kavgaları’, Türkiye siyaset tarihinde önemli yeri olan Güneş’in siyaset arenasındaki mücadelelerini anlatıyor.

Belgesel nitelikli çalışmada, Turan Güneş’in Demokrat Parti’ye girer girmez Adnan Menderes’e ve onun anti-demokratik düzenlemelerine karşı mücadelesi; DP’den kopuşu ve Hürriyet Partisi’ni kurması; 1969 sonrası CHP içinde başlayan Ortanın Solu hareketindeki rolü; dışişleri bakanlığına gelişi ve bu bakanlıktaki icraatları gibi birçok konu yer alıyor.

  • Künye: Akın Simav – Turan Güneş’in Siyasal Kavgaları, Agora Kitaplığı, siyaset, 278 sayfa

Turan Güneş – Türk Demokrasisinin Analizi (2009)

Anayasa hukuku profesörü olan Turan Güneş (1922-1982), genç yaşında siyasete girerek yaşamını bir siyasetçi olarak yürütmüş.

Demokrat kişiliğiyle bilinen Güneş, Türkiye siyaset tarihinin önemli aktörlerinden. Güneş’in, Yön dergisinde yayımlanmış makalelerini, CHP Parti Meclisi’nde bir açık oturumda yapılmış bazı konuşmalarını ve söyleşilerini barındıran bu kitap, Türkiye’nin inişli çıkışlı demokrasi serüvenini anlatıyor.

Dönemin CHP ve DP gibi partilerinin özellikleri konusunda siyasal ve sosyal tahlillerde bulunan Güneş, darbeleri, sol siyaseti, demokrasinin nasıl daha etkin çalışabileceği ve siyasetin sivilleşmesi gibi güncelliğini koruyan konuları irdeliyor.

  • Künye: Turan Güneş – Türk Demokrasisinin Analizi, derleyen: Hurşit Güneş, Agora Kitaplığı, siyaset, 296 sayfa

Edward Said – Kültür ve Direniş: David Barsamian’la Konuşmalar (2009)

‘Kültür ve Direniş’, “Amaçsız kalan bir hayat sürmeyi başaramadım” diyen Edward Said’in, David Barsamian’la yaptığı uzun soluklu söyleşilerini bir araya getiriyor.

Ağırlıklı olarak İsrail-Filistin sorunun ele alındığı söyleşilerinde Said, bu sorun bağlamında, tek devlet yerine iki uluslu devletin çözüm için zorunluluğunu, Filistin’i ebediyen baskı altına almanın neden mümkün olmadığını, kendisine yönelik saldırılara yanıt vermeme gerekçelerini ve bir Filistinli olarak İsrail’le neden çatıştığı gibi konuları anlatıyor.

Kitap, Said’den yayılan muazzam enerjiyi, onun entelektüel atılımını ve coşkusunu yansıtmasıyla dikkat çekiyor.

  • Künye: Edward Said – Kültür ve Direniş, söyleşi: David Barsamian, çeviren: Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, siyaset, 235 sayfa

Vladimir İlyiç Lenin – Yenilgicilik ve Enternasyonalizm (2009)

Ferit Burak Aydar’ın derleyip çevirdiği ‘Yenilgicilik ve Enternasyonalizm’, Validimir İlyiç Lenin’in bu iki konu hakkındaki yazılarını, mektuplarını ve konferans konuşmalarını bir araya getiriyor.

Aydar’a göre Lenin, “yenilgicilik” ya da “bozgunculuk” sloganlarıyla, temelde, emperyalist savaşta işçi sınıfı açısından kendi ülkesinin (zaferindense) yenilgisinin ehven-i şer olduğunu ve askeri yenilgilerin söz konusu rejimi zayıflatarak devrimi kolaylaştırabileceğini anlatmak ister.

Elimizdeki kitapta, Lenin’in hem “yenilgicilik” hem de “proletaryanın devrimci enternasyonalizmi” konularındaki görüşleri sunuluyor.

  • Künye: Vladimir İlyiç Lenin – Yenilgicilik ve Enternasyonalizm, derleyen ve çeviren: Ferit Burak Aydar, Agora Kitaplığı, siyaset, 328 sayfa

Gülden Çakır – Profesyonel Dizi Yazarlığı (2015)

Dizi yazarlığı zor zanaat.

Neyse ki elimizde, kendisi de diziler için senaryolar kaleme almış Gülden Çakır’ın buna dair gözlem ve deneyimleri bulunuyor.

Sinema filmleri ve televizyon dizilerinden örneklerle zenginleşen kitap, bir dizinin kurgulanmasını ve bunun yapımcı ve televizyon kanallarına nasıl kabul ettirileceği konusunda iyi bir rehber.

  • Künye: Gülden Çakır – Profesyonel Dizi Yazarlığı, Agora Kitaplığı