Kolektif – Klasik Filoloji Seminerleri, 1-3 (2016)

2003 yılından bugüne İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı tarafından düzenlenen Klasik Filoloji seminerleri bu üç ciltlik muazzam çalışmada bir araya getirilmiş.

Bizdeki klasik filoloji çalışmaları alanında çok önemli yeri olan söz konusu seminerler, bu kitapla birlikte bu alanda çalışanların kütüphanelerinde yer alabilecek.

Burada,

 • Roma’da entelektüelliğin temeli,
 • Anadolu’da diller ve gelişimleri,
 • Eskiçağda felsefe ve bilimin ortaya çıkışı,
 • Antikçağ eserlerinin günümüze ulaşma serüveni,
 • Eski Önasya’da müzik aletleri,
 • Antik Yunan vazo resimlerinde müzik aletleri,
 • Antikçağ yaşantısında müzik sanatının yeri,
 • Antik Yunan oyunlarının çağdaş yorumları,
 • Yirminci yüzyıl felsefesinin Antikçağ kökenleri,
 • Avrupa resminde müzikli mitolojik figürler,
 • Ritüel ve tiyatro,
 • Erken Hıristiyanlık döneminde manastır sisteminin doğuşu,
 • Roma cumhuriyet dönemi sikkelerinin Roma tarihine dair bize söyleyebilecekleri,
 • Anadolu’da Roma hâkimiyeti,
 • Ve bunun gibi, birbirinden önemli konular irdeleniyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Çiğdem Dürüşken, Ali Dinçol, Ş. Teoman Duralı, Şafak Ural, Cemil Güzey, Bedia Demiriş, Cengiz Çakmak, Belkıs Dinçol, Sedef Çokay Kepçe, Ekin Öyken, Sema Bulutsuz, Elif Tül Tulunay, Kerem Karaboğa, Sanem Yazıcıoğlu, Zühre İndirkaş, F. Deniz Özden, Hasibe Kocabay, Ayça Tiryaki, Mustafa Hamdi Sayar, Oğuz Tekin ve Gürkan Ergin.

 • Künye: Kolektif – Klasik Filoloji Seminerleri, editör: Eyüp Çoraklı, Pelin Atayman Erçelik ve Ekin Öyken, Alfa Yayınları, inceleme, 3 cilt, 629 sayfa, 2016

 

Reklamlar

Murat İri – Türk Sinemasında Erkeklik Performansları (2016)

Türk sinemasında erkeklik performansları nasıl kurgulanır?

Murat İri bu ilgi çekici çalışmasında, sinemada erkek cinselliğinin erkeklik performanslarının itici gücü olması gerçeğinden hareketle, Türk sinemasında nasıl bir erkek dünyası kurgulandığını gözler önüne seriyor.

Bu bağlamda ilkin filmdeki erkeği, ardından film izleyicisini son olarak da bizzat film anlatısının kendisini merkeze alan İri, sinemadaki erkek dünyalarını olay örgüsü, çevre ve karakterler, görüntüleme ve ikonografi bağlamında tartışıyor.

Çalışmasına konu olan filmlerin aslında göründüklerinden daha karmaşık metinler olduğunu belirten İri’ye göre, filmlerdeki çatlaklar, gedikler, gerilimler ve tutarsızlıkların, kolektif endişeler ve tutkular ile ideolojik çatışmaları da gösteriyor.

 • Künye: Murat İri – Türk Sinemasında Erkeklik Performansları, Derin Yayınları, sinema, 124 sayfa, 2016

Geoffrey Lewis – Trajik Başarı (2016)

Geoffrey Lewis’ın Türkçeyle ilişkisi eskiye dayanır.

Biz kendisini, Dede Korkut Kitabı’nı İngilizceye çevirmesiyle, bunun yanı sıra Türkçeyle ilgili yaptığı muhtelif çalışmalarıyla biliyoruz.

Lewis’ın ‘Trajik Başarı’sı da daha önce Türkçede yayınlanmıştı.

Uzun zamandır temin edilemeyen kitap, şimdi nihayet yeni baskısıyla raflardaki yerini aldı.

‘Trajik Başarı’nın ana konusu, Atatürk’ün önemli girişimlerinin meyvesi olan Türkçedeki alfabe değişikliği.

Alfabe değişimi olgusuna tarafsız bakan Lewis, bu durumu ne başlı başına bir ilerleme ne de bir gerileme olarak değerlendiriyor; daha ziyade bu köklü değişimin bize neler kazandırdığının ve neler kaybettirdiğinin sert ama oldukça gerçekçi bir değerlendirmesini sunuyor.

Lewis, asıl sorunun Osmanlı Türkçesinin kaybolmasından ziyade, alfabe değişimiyle dilin doğal gelişiminin, 1920 ve 1930’ların Türkçesinin, başka bir deyişle Halide Edip Adıvar, Sabahattin Ali, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Reşat Nuri Güntekin gibi yazarların dilinin yitirilmesi olduğunu belirtiyor.

 • Künye: Geoffrey Lewis – Trajik Başarı: Türk Dil Reformu, çeviren: Mehmet Fatih Yaşlı, Çeviribilim Yayınları, dil, 271 sayfa, 2018

Fatih Yeşil – İhtilâller Çağında Osmanlı Ordusu (2018)

Daha önce burada Ebubekir Râtib Efendi üzerine yaptığı önemli çalışmasına yer verdiğimiz Fatih Yeşil, şimdi başka bir başarılı esere daha imza atıyor.

Elimizdeki kitap, Fransız İhtilâli’nin Avrupa’da en etkili olduğu dönemde, Osmanlı’da bu gelişmelerin etkisiyle yaşanan muazzam ekonomik ve politik dönüşümleri kayda geçiriyor.

Bu dönemde kurulacak olan Nizam-ı Cedid, yalnızca Osmanlı tarihinin ve toplumsal hayatının güçlü kurumlarından olan Yeniçeriliğin ilgasıyla sonuçlanmayacak, aynı zamanda ve asıl önemlisi olarak yeni bir siyasi ve mali yapının oluşumuna temel teşkil edecekti.

Yeşil, Nizam-ı Cedid’in uygulanmaya başlanmasını, Yeniçerilerin buna karşı tepkilerini, değişimin Osmanlı toplumundaki ve siyaset kurumundaki yansımalarını, Rumeli’de açılan isyan bayraklarını, 1807 ve 1808 arasında İstanbul’da birbirinin peşi sıra patlayan ihtilalleri, Yeniçeriliğin ilgasını ve Osmanlı askeri, siyasi ve mali yapısının geçirdiği büyük dönüşümü ele alıyor.

Fatih Yeşil’in bu önemli çalışmasıyla, 2017 TÜBA Halil İnalcık Özel Ödülü’nü aldığını da belirtelim.

Bu vesileyle kendisini kutluyoruz.

 • Künye: Fatih Yeşil – İhtilâller Çağında Osmanlı Ordusu: Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyoekonomik ve Sospopolitik Değişim Üzerine Bir İnceleme (1793-1826), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, tarih, 424 sayfa, 2016

Nermi Uygur – Bütün Eserleri 1 (2016)

Nermi Uygur, Türkiye düşün ve yazın dünyasının büyük simalarından.

Kendisinin mantık, dil, edebiyat, sanat, kültür felsefesi gibi alanlarda uzun yıllara yayılan birikimi bulunmakta.

Dolayısıyla onun eserlerinden hâlâ öğrenilecek çok şey var.

İşte Uygur’un 1958-1979 yılları arasında yayımlanan kitaplarına kronolojik olarak yer veren elimizdeki ‘Bütün Eserleri’nin bu ilk cildi, tam da bu anlamda ihtiyaca karşılık veriyor.

İki cilt olarak tasarlanan çalışmanın ikinci cildi ise, ilerleyen zamanlarda yayımlanacak.

Uygur’un bu ciltte yer alan kitapları ise şöyle:

 • Edmund Husserl’de Başkasının Beni Sorunu
 • Dilin Gücü
 • Felsefenin Çağrısı
 • Dünyagörüşü
 • Güneşle
 • İnsan Açısından Edebiyat
 • Türk Felsefesinin Boyutları
 • Kuram-Eylem Bağlamı: Çözümleyici Bir Felsefe Denemesi
 • Dil Yönünden Fizik Felsefesi

Kitabın, Betül Çotuksöken’in aydınlatıcı önsözüyle yayımlandığını da belirtelim.

 • Künye: Nermi Uygur – Bütün Eserleri 1, Yapı Kredi Yayınları, 1548 sayfa

Hülya Öztekin – Tan: Serteller Yönetiminde Muhalif Bir Gazete (2016)

Sertellerin 1935-1945 arasında yayımladığı Tan gazetesi, ülke basın tarihinde sol yayıncılığın en etkili, önemli yayın organı olarak tarihteki yerini almış durumda.

Hatırlanacağı gibi gazete, muhalif tavrı nedeniyle siyasi ve ekonomik baskılarla karşılaşmış, bunun yanı sıra 4 Aralık 1945’te faşist bir linçe maruz kalmıştı.

Hülya Öztekin’in uzun çabalarının meyvesi olan elimizdeki kitap da, bu gazetenin kuruluşundan kapanışına uzanan süreci, dönemin sağlam bir siyasi ve toplumsal panoraması eşliğinde izliyor.

Kitapta,

 • Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel, Muvaffak Şeref, Niyazi Berkes, Mediha Berkes, Pertev Naili Boratav, Esat Adil Müstecaplıoğlu, Hulusi Dosdoğru, Cami Baykurt, Behice Boran, Sabahattin Ali, Aziz Nesin gibi isimlerin katkıda bulunduğu gazetenin kuruluşu,
 • Yayın politikası,
 • Nazizmin ve faşizmin yükselişe geçtiği bir dönemde takındığı emperyalizm karşıtı tavrını,
 • İnsan hakları, demokrasi ve özgürlükler konularındaki ilerici tutumunu,
 • 4 Aralık 1945 tarihli Tan baskınından sonra gazetenin yayın hayatına son verişini,
 • Ve gazetenin muhalif basın tarihindeki yerini aydınlığa kavuşturuyor.

Öztekin’in çalışması, yalnızca Tan gazetesine dair bir bellek tazeleme girişimi olarak değil, aynı zamanda Türkiye’de basın özgürlüğü ve demokrasi mücadelesinin öyküsü olarak okunmalı.

 • Künye: Hülya Öztekin – Tan: Serteller Yönetiminde Muhalif Bir Gazete, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, tarih, 488 sayfa

Meral Harmancı McDermott – Bastırılanın Geri Dönüşü (2016)

Eril tarihin ısrarla görmezden geldiği kadınların izini süren, onları mahkûm edildikleri karanlıktan çıkaran değerli bir çalışma.

Meral Harmancı McDermott ‘Bastırılanın Geri Dönüşü’nde, Osmanlı’nın son yılları, Tanzimat ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşamış ve bugün neredeyse kimsenin bilmediği feminist kadın oyun yazarlarını anlatıyor.

Kadınların kendi tarihlerini oluşturabilmeleri açısından önemli bir kaynak vazifesi görecek çalışma, ele aldığı kadınları yalnızca üretimleriyle değil, aynı zamanda yaşadıkları çağın kendine has dinamikleri içinde de ele alıyor.

Yalnızca tiyatro çalışmaları alanında değil, feminist çalışmalar, kadın araştırmaları, kadın tarihi açısından da önemli bir kaynak.

 • Künye: Meral Harmancı McDermott – Bastırılanın Geri Dönüşü: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadın Oyun Yazarlarında Toplumsal Cinsiyet, Habitus Kitap, tiyatro, 320 sayfa