Wilhelm Schmid – Mutsuz Olmak (2014)

  • MUTSUZ OLMAK, Wilhelm Schmid, çeviren: Tanıl Bora, çizimler: Turgut Demir, İletişim Yayınları, psikoloji, 92 sayfa

MUTSUZ

Wilhelm Schmid ‘Mutsuz Olmak’ta, çağın mutluluk anlayışını sorguluyor ve okurunu, içinde mutsuzluğun da bulunduğu bütünlüklü bir hayatla yüzleştiriyor. İnsanları sürekli mutlu olmaları gerektiğine inandırmış bir çağda yaşadığımızı belirten Schmid, bunu “mutluluk diktatörlüğü” olarak tanımlıyor. Mutluluk diktatörlüğünün, mutsuz olmaya pek alan bırakmadığını ve mutluluğun insan hayatı üzerindeki mutlak egemenliğinden şüphe duyan herkesin suratına sert bir rüzgâr yediğini belirten Schmid, mutluluk üzerine fazla düşünmenin bizi nasıl doyumsuz hale getirdiğini, mutsuzluğu kabullenmemenin algımızı nasıl zehirlediğini ortaya koyuyor.

Reklamlar

Mehmet Rauf Kesici – Emek Piyasaları (2014)

  • EMEK PİYASALARI, Mehmet Rauf Kesici, Dipnot Yayınları, iktisat, 183 sayfa

EMEK

Mehmet Rauf Kesici, “çalışma” olarak ifade bulan faaliyetleri ve farklı iktisadi anlayışların emek piyasası yaklaşımlarını anlamaya koyulduğu kitabında, çalışma eylemliliğini tarihsel bir perspektifle ortaya koyuyor; toplumları ekonomik açıdan anlamaya ve açıklamaya çalışan iktisadi yaklaşımların emek piyasası yapılanmalarını inceliyor. Emek piyasalarına ilişkin kavramsal bir çerçeve kurarak kitabına başlayan Kesici’nin çalışması, klasik gelenek ve Keynesyen yaklaşımla birlikte diğer iktisat teorilerinin de emek piyasalarına yaklaşımını tartışması ve bu bağlamda küreselleşmenin yarattığı etkileri araştırmasıyla önemli.

Nilhan Aras – Bayram Çöreği: Diyarbakır Mutfağı (2014)

  • BAYRAM ÇÖREĞİ: DİYARBAKIR MUTFAĞI, Nilhan Aras, Metro Kültür Yayınları, yemek, 280 sayfa

BAYRAM

Nilhan Aras ‘Bayram Çöreği’nde, merkezi, ilçesi, köyüyle Diyarbakır mutfağını birebir Diyarbakırlıların anlatımlarıyla sunuyor. Yerel mutfak kültürü araştırmaları açısından da önemli olan çalışmada yörenin süt ürünleri, çorbaları, sebze yemekleri, et yemekleri, kebaplar, köfteler, hamur işleri, pilavlar, dolma ve sarmalarından çok sayıda tarife yer veriliyor. Kitapta Helawî, Nokên Sêle, Otlu Lavaş, Habenîsk, Diwinye, Gebbol, Tirşikê Hişk, Hêkerûn, Sîravî, Avsîrk, Xilorik ve Malêz gibi yöreye özgü tariflerin yanı sıra Türkiye’nin başka yerlerinde yapılıp Diyarbakır’da yeniden yorumlanan yemeklere de yer veriyor.

Süreyya Su – Çağdaş Sanatın Felsefi Söylemi (2013)

  • ÇAĞDAŞ SANATIN FELSEFİ SÖYLEMİ, Süreyya Su, Profil Yayıncılık, sanat felsefesi, 254 sayfa

CAGDAS

Süreyya Su nitelikli çalışmasında, çağdaş sanatın düşünsel kaynaklarını, çağdaş sanat alanına içkin estetik teorileri irdeliyor. Yazar, Frankfurt Okulu’nun Aydınlanma eleştirisi ve bunun üzerine bina ettiği estetik anlayış ile Nietzsche, Benjamin, Deleuze, Heidegger, Derrida, Baudrillard, Lyotard ve Foucault gibi düşünürlerin alana referans oluşturan felsefi söylemlerini analiz ediyor. Aydınlanma, kültür endüstrisi ve sanat, modern hayatta sanatın gösterileşmesi, fotoğrafın sanatsal varolma biçimi, sanat eserinde hakikatın vuku bulması, estetiğin yapıbozumu ve avangard sanat, kitapta bu bağlamda tartışılan konulardan bazıları.

Tezer Özlü – Yeryüzüne Dayanabilmek İçin (2014)

  • YERYÜZÜNE DAYANABİLMEK İÇİN, Tezer Özlü, hazırlayan: Sezer Duru, Yapı Kredi Yayınları, deneme, 165 sayfa

YERYUZUNE

Tezer Özlü külliyatına önemli bir katkı sunan ‘Yeryüzüne Dayanabilmek İçin’, Özlü’nün edebiyat, sinema ve tiyatroyu konu alan, Türkiye’deki bazı dergilerde uzun zaman önce yayınlanmış yazılarını bir araya getiriyor. Özlü, yazılarının bir kısmında Franz Kafka, Stefan Zweig, Hilde Domin, Christian Enzensberger ve Werner Herzog gibi yazarlar üzerine düşünüyor. Yazar Peter Weiss’la yapılan bir söyleşinin de bulunduğu kitapta, Özlü’nün Berlin Film Festivali, Cannes ve Locarno Film Festivalleri ve Frankfurt Kitap Fuarı ile ‘Hakkari’de Bir Mevsim’in Berlin Film Festivali’ndeki başarısıyla ilgili değerlendirmeleri de yer alıyor.