Ortadoğu, Afrika ve Okyanusya Masalları (2013)

  • ORTADOĞU, AFRİKA VE OKYANUSYA MASALLARI, çeviren: Tunç Tayanç, Devrim Evci ve Ebubekir Çelebi, editör: Hayati Sönmez, Dipnot Kitabevi, masal, 157 sayfa

 ORTADOGU

Dipnot yayınlarının ‘Seçme Dünya Masalları’ adlı dizisinin bu kitabı, Filistin, İran, Mısır, Lübnan, Kürdistan, Aborijinler ve Afrika’nın farklı kabilelerinden masallar sunuyor. Yukarıda adı geçen kültürlerin en öne çıkan ürünlerini derleyen ve bunu yaparken de, sınırların ayırdığı insanları, masalın naif dünyasında bir araya gelmeye davet eden kitapta, Ayakkabıcı Maruf, Yaşlı Kadın ve Kedisi, Balıkçı, Kuyuya Düşen Kadın, Kaplumbağa ve Geyik, Sabuncunun Oğlu, Kralın Hazinesi, Susam Tohumu ve Hurma Ağacı, Halife ve Kör Balıkçı, Zengin ve Yoksul, Tavşan Neden Kaçar? ve Narran Gölünün Kaynağı gibi pek çok masal yer alıyor.

Jean Cormier – Che Guevara (2013)

  • CHE GUEVARA, Jean Cormier, çeviren: Orçun Türkay, Yapı Kredi Yayınları, biyografi, 144 sayfa

 CHE

Jean Cormier elimizdeki kitabında, Küba devriminin Fidel Castro ile birlikte en önemli ismi olan, efsanevi devrimci Che Guevara’nın maceralarla dolu yaşamını anlatıyor. Kitap, Che’nin Arjantin’teki çocukluk yıllarından başlayarak, O’nun Latin Amerika’da yaptığı ve hayatını tümüyle değiştirecek iki yolculuğundan 1955’te Küba Devrimi için Castro’nun gerilla grubuna dahil olmasına, Küba devriminin gerçekleşmesinden sonra kurulan sosyalist sistemde üstlendiği görevlerden devrimi uluslararası alana yaymak amacıyla gittiği Bolivya’da öldürülüşüne kadar, Che’nin bir siyaset adamı ve gerilla lideri olarak nitelikli bir portresini çiziyor.

Geraldine A. Johnson – Rönesans Sanatı (2013)

 

Oxford Üniversitesi’nde sanat tarihi dersleri veren Geraldine A. Johnson, Rönesans sanatı ve Barok sanat üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor.

Johnson, bu alandan edindiği tecrübeleriyle kaleme aldığı elimizdeki kitabında, Rönesans sanatını önemli isimleri ve karakteristik özellikleriyle, ayrıca dönemin bir panoramasını da çizerek okurlarına tanıtıyor.

Johnson, bir yandan Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Hans Holbein ve Michelangelo gibi dönemin önemli sanatçılarının eserlerini kapsamlı bir yoruma tabi tutarken, öte yandan o dönemin dünyasında bu yapıtların nasıl algılandığı ve kabul gördüğüyle ilgili özgün analizler de sunuyor.

  • Künye: Geraldine A. Johnson – Rönesans Sanatı, çeviren: Füsun Demir, Dost Kitabevi, sanat tarihi, 174 sayfa

Gökhan Atılgan ve E. Attila Aytekin (haz.) – Siyaset Bilimi (2013)

  • SİYASET BİLİMİ, hazırlayan: Gökhan Atılgan ve E. Attila Aytekin, Yordam Kitap, siyaset, 590 sayfa

SIYASET

Genişletilmiş bir baskıyla yeniden yayınlanan ‘Siyaset Bilimi’, konu hakkında kapsamlı ve nitelikli bir giriş kitabı oluşuyla dikkat çekiyor. Korkut Boratav, Taner Timur, Metin Çulhaoğlu ve Zeynep Gambetti gibi isimlerin yazarları arasında bulunduğu kitap, alanı temel kavramlardan, siyasal ideolojilere ve disiplinler arası ilişkilere kadar geniş bir çerçeveden ele alıyor. Kitapta, toplumsal sınıflar, iktidar, kamusal alan, hegemonya, laiklik, kültür, devlet, sivil toplum ve küreselleşme gibi pek çok kavram ile liberalizm, marksizm, İslamcılık, feminizm, yeni sağ ve anarşizm gibi siyasal ideolojiler irdeleniyor.