Barbara D. Metcalf ve Thomas R. Metcalf – Modern Hindistan’ın Kısa Tarihi (2018)

İki yazarlı bu kitap, modern Hindistan tarihini başlı başına politik bir mesele olarak kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

Çalışma, Babürlüler döneminden İngiliz sömürgeciliğine, 1947’de bölgenin Hindistan ve Pakistan adında iki ayrı ülkeye bölünmesine ve Hindistan’ın günümüzde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelişine uzanan süreci ayrıntılı bir bakışla irdeliyor.

Barbara Metcalf ve Thomas Metcalf bunu yaparken de, kadınlar, azınlıklar ve mülksüzler gibi Hindistan toplumunun geniş kesimlerinin deneyimlerini izliyor, Hindistan’a dair alternatif tarihsel anlatılara yer veriyor, yanı sıra bölgeye dair egemen tarihsel anlatıları da sorguluyor.

Kitap ayrıca, Hindistan’a dair pek çok fotoğraf ve haritayla da zenginleştirilmiş.

 • Künye: Barbara D. Metcalf ve Thomas R. Metcalf – Modern Hindistan’ın Kısa Tarihi, çeviren: Zeynep Hale Akmak, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, tarih, 335 sayfa, 2018

Boris Kagarlitski – Bugünkü Rusya (2008)

Sosyolog, gazeteci ve yayıncı Boris Kagarlitski ‘Bugünkü Rusya’da, Rusya’da yaşanan büyük dönüşümü analiz ediyor.

Bu analizi ağırlıklı olarak Putin dönemi üzerinden izleyen Kagarlitski, ülkenin yaşadığı restorasyonu, Putin’in bürokratik yönlerini, nev-i şahsına münhasır otoriterliğini, devlet yapısının batıdakilerden farklılaşmasının nedenlerini, Rus toplumunun dokusunu, Rus kapitalizminin dayandığı siyasal zemini, halkın mülkiyetinden özel mülkiyete nasıl geçildiğini, kısacası bugünkü Rusya’yı Rusya kılan karakteristik şartların ne olduğunu kapsamlı bir şekilde anlatıyor.

 • Künye: Boris Kagarlitski – Bugünkü Rusya, çeviren: Fatma Arıkan ve Serdar Arıkan, İthaki Yayınları, ülke, 562 sayfa

Töre Sivrioğlu ve Ahmad Jawid Türkoğlu – Afganistan Tarihi (2017)

Afganistan özgün bir kültüre ve tarihe sahip.

Töre Sivrioğlu ve Ahmad Jawid Türkoğlu imzalı bu kitap da, geçmişten bugüne uzanan bir bakışla bu sıra dışı ülkenin tarihini veriyor.

Afganistan’ın bulunduğu coğrafya, geçmişte pek çok millet, medeniyet ve orduların varlık gösterdiği, tarihin en özgün duraklarından biri.

Kitapta,

 • Araplardan Moğollara ve Amerika’ya, Afganistan’da varlık gösteren veya bu bölgeyi işgal etmiş devletler,
 • Bölgenin Hindistan’a yapılan seferler için nasıl kullanıldığı,
 • Afganistan’ın ekonomik ve kültürel köprü olma nitelikleri,
 • Yunan medeniyetiyle sıkı bağlar kuran Baktarian dönemi Afganistan’ı,
 • Gazneliler, Gurlular, Babürlüler, Kuşanlar, Eftalitler ve Türkşahiler döneminde Afganistan,
 • Budizm geleneğinde Afganistan’ın yeri,
 • Taliban’ın iktidarı döneminde Afganistan,
 • Timurlular dönemindeki Afganistan rönesansı,
 • Sovyetler zamanında Afganistan,
 • Ve ülkenin bugünkü durumu gibi konular ele alınıyor.

Çalışmanın, Afganistan için bir referans kitap olduğunu söyleyebiliriz.

 • Künye: Töre Sivrioğlu ve Ahmad Jawid Türkoğlu – Başlangıçtan Günümüze Afganistan Tarihi, Kalkedon Yayınları, tarih, 320 sayfa

Ilkka Taipale (ed.) – Finlandiya’dan 100 Sosyal Yenilik (2017)

Birçok insan için bir zamanlar Finlandiya demek, NOKIA demekti.

Fakat bu ülke, NOKIA’nın yanı sıra Linux işletim sistemi, eğitim ve ksilitol gibi, teknoloji, kimya, tıp, eğitim ve sağlık alanlarında çığır açan sayısız yeniliğin ortaya çıktığı coğrafya.

İşte bu kitap da, 2017’de bağımsızlığını kazanmasının 100. yıldönümünü kutlamakta olan Finlandiya’da ortaya çıkmış 100 önemli sosyal etkinliği okurlarıyla paylaşıyor.

Kitap,

 • Kadın örgütlenmesinin bu ülkedeki muazzam başarısını,
 • Ülkedeki gelişkin evde bakım hizmetlerini,
 • Fin tangosunu,
 • Anayasa hukuku alanındaki çalışmalarını,
 • Buzda balık avlama geleneğini,
 • Ülkedeki yerel sauna topluluklarını,
 • Ve bunun gibi pek çok yeniliği anlatıyor.

Türkiye’nin üçte biri gibi bir yüzölçümüne sahip Finlandiya, zengin olmanın ülkelerin genişliğiyle pek ilgili olmadığının en iyi örneklerinden.

Elimizdeki kitap da, bu tezin ispatı niteliğinde.

 • Künye: Kolektif – Finlandiya’dan 100 Sosyal Yenilik, editör: Ilkka Taipale, çeviren: And Demir, Dost Kitabevi, ülke, 300 sayfa

Bruni Prasske – Devrimin ve Yasakların Gölgesinde İran (2008)

İran, Türkiye için, olumsuz yönleri daha ağır olsa da, cazibesini hiçbir zaman yitirmeyen ülkelerden.

Alman yazar Bruni Praske’nin ‘Devrimin ve Yasakların Gölgesinde İran’ isimli bu kitabı da, kendisinin İran’da yaşadığı daha çok olumsuz deneyimlerinden oluşuyor.

Prasske, İran’a yaptığı ilk gezide, olumlu izlenimler edinmiş.

Fakat daha sonraki gidişleri ve buna ek olarak da bir İranlı erkeğe âşık oluşu, bu ülkeyi daha iyi analiz etmesine ve bunun ardından fikirlerinin değişmesine vesile olmuş.

Prasske’nin İran’ı önemli ayrıntılarla değerlendirdiği anlatısı, aynı zamanda, okurun bu ülkeyle Türkiye arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmasına da yardımcı olmakta.

 • Künye: Bruni Prasske – Devrimin ve Yasakların Gölgesinde İran, çeviren: Gülderen Pamir, İkarus Yayınları, anlatı, 296 sayfa

 

Kenan Arıbaş ve Muhammed Nafiz Hüdavendigar – Siyasi Coğrafya Açısından Çin (2014)

İki yazarlı çalışma, hızla büyüyen bir ekonomiye sahip Çin’i siyasi coğrafya çerçevesinden analiz ediyor.

Çin’in jeopolitik teoriler içindeki yerini tespit ederek başlayan çalışma, Çin’in askeri gücünü de, dünya güç merkezinde yer alan diğer devletlerin askeri varlıklarıyla karşılaştırarak irdeliyor.

Çölleşme, depremler, muson yağışları, akarsuların durumu, kirlilik ve aşırı kullanımın ortaya çıkardığı sorunların Çin’in geleceğine etkileri,

Beşeri coğrafya özelliklerinin Çin siyasetine yansımaları,

Çin’in ekonomik durumu,

Ülkenin bölgesel ve küresel politikalar içinde uyguladığı stratejiler, kitapta incelenen kimi konular.

 • Künye: Kenan Arıbaş ve Muhammed Nafiz Hüdavendigar – Siyasi Coğrafya Açısından Çin, Çizgi Kitabevi, ülke, 288 sayfa

Françoise Pommaret – Tibet (2016)

 • TİBET, Françoise Pommaret, çeviren: Ali Berktay, Yapı Kredi Yayınları, ülke

tibet

Hangi Tibet’ten söz etmeliyiz? Sürgündeki Tibetliler tarafından temsil edilen mi, kültürel Tibet’ten mi, yoksa bir coğrafi alandan mı? İşte bu rehber, Tibet’e, bu üç bakışı da kapsayan geniş bir perspektiften bakmasıyla dikkat çekiyor. Tibet’in coğrafi ve ekolojik çeşitliliğinden Tibet’teki dinler ve inançlara pek çok aydınlatıcı bilgi, burada.