Müfid Ekdal – Tanıdığım İnsanlar, Yaşadığım Olaylar (2009)

‘Tanıdığım İnsanlar, Yaşadığım Olaylar’, Müfid Ekdal’la yapılan uzun soluklu söyleşilerden, nam-ı diğer “nehir söyleşi”den oluşuyor.

1918 yılında İstanbul’da doğan Ekdal, 1942 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olur ve askere gidinceye kadar Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde çalışır.

Terhis olduktan sonra, 1945 yılında aynı hastanenin dahiliye servisinde ihtisasa başlayan Ekdal, 1950 yılında dahiliye uzmanı olur.

Doktorluk kariyerine, İngiltere’de yaptığı kardiyoloji ihtisasını da ekleyen Ekdal, 1979’da aynı hastanenin başhekimliğine atanır.

Hastanede 42 yıl çalışan Ekdal, 1983 yılında emekli oldu.

Halen serbest hekimlik yapan Ekdal’ın bir özelliği de Kadıköy hayranlığı. Halen Feneryolu’nda, doğduğu evde oturan Ekdal, kimi Kadıköy’ü konu edinen sekiz kitabın da yazarı.

Kitap, bir hekim ve bir Kadıköy aşığı Ekdal’ın hayatının izini sürüyor.

  • Künye: Müfid Ekdal – Tanıdığım İnsanlar, Yaşadığım Olaylar, söyleşi: Barış Doster, Destek Yayınları, söyleşi, 187 sayfa

Brendan Reilly – Tek Doktor (2015)

Amerika’da büyük bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitesinde çalışan Dr. Brendan Reilly’nin hasta, hasta yakınları, hastanenin işleyiş ve asıl olarak sağlık sisteminde tanık olduğu yozlaşma, usulsüzlük ve çürümeyle ilgili deneyimlerini, bu kitapta bizimle paylaşıyor.

Reilly kitabında, çalkantılı hayatından detaylar paylaştığı gibi, parçalanmış, insani yönünü yitirmiş, ticaret odaklı günümüz sağlık sisteminin bir panoramasını da çizmekte.

  • Künye: Brendan Reilly – Tek Doktor, çeviren: Ebru Sürmeli, Koton Kitap

Kerim Alpınar – Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi (2015)

2005 yılında açılan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Türkiye’de tıbbi bitkiler için kurulmuş ilk botanik bahçesi olarak biliniyor.

Bu kitap ise, bahçede ekili 700’ü aşkın bitkiden 200’ünü sunan arşivlik bir eser.

Albümdeki her bir bitkinin botanik bilgileri ve tıbbi özellikleri, ayrıntılı bir şekilde sunuluyor.

Kitap, pek çok fotoğrafla da zenginleştirilmiş.

  • Künye: Kerim Alpınar – Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Zeytinburnu Belediyesi Yayınları

Eugene W. Straus ve Alex Straus – Tıbbi Mucizeler (2009)

İki yazarlı ‘Tıbbi Mucizeler’, tıp tarihini kökten değiştirmiş 100 gelişmeyi anlatıyor.

Yazarlar, şahane resimlerle de zenginleşen çalışmalarında, tedavi sanatının gelişimine yön veren büyük fikirleri, kişileri, başarıları, tedavileri, aletleri, kurumları ve gelenekleri anlatırken, tıbbın geçirdiği büyük dönüşümü de tespit ediyor.

Sadece tıp tarihi değil, aynı zamanda tıbbın bugünkü durumunu da ele alan çalışma, okuru tıp biliminin nereye gittiği konusunda da düşünmeye davet ediyor.

Tıp biliminin insanlığın yararına hizmet etmesi gerektiğini düşünen yazarlar, elimizdeki eserleriyle, sağlık hizmetlerine dair kayda değer bir artalan bilgisi sunuyor.

  • Künye: Eugene W. Straus ve Alex Straus – Tıbbi Mucizeler, resimler: Bette Korman, çeviren: Nurcihan Durmuş, Domingo Yayınları, tarih, 415 sayfa

Galenos – Tıp Sanatının Anayasası (2018)

Pergamonlu hekim filozof Galenos, Yunan tıbbının Hippokrates ile birlikte en büyük iki isminden biriydi.

Asıl olarak tıpla ilgilenmesine rağmen, Galenos’u önemli kılan hususların başında, yaşadığı dönemdeki felsefi tartışmalara da büyük etkide bulunmuş olmasıdır.

Fikirleriyle Avrupa kadar Arap-İslam dünyasını da derinden etkilemiş Galenos’un çok sayıda mantık ve etik kitabı bulunuyor, bunun yanı sıra tıbbi yazılarında epistemolojiden, nedenselliğe ve zihin felsefesine, gibi kimi felsefi meseleleri de sıklıkla işledi.

Elimizdeki çok değerli çalışma ise, Galenos’un çok yönlülüğünü ortaya koyan, onun hem teorik hem de pratik yaklaşımlarını kapsamlı bir şekilde serimleyen metinlerini bir araya getiriyor.

Kitabı, tıp ve felsefenin şahane bir bireşimi olarak şiddetle öneriyoruz.

Kitaptan bir alıntı:

“Dengesiz her şey doğaya zıtsa ve dengeli her şey doğayla uyumluysa dengesiz her şey gerekli ölçüde zıddıyla dengelenmelidir.”

  • Künye: Galenos – Tıp Sanatının Anayasası – Tıp Sanatı: Glaukon’a Tedavi Yöntemi, çeviren: Nur Nirven, Pinhan Yayıncılık, tıp, 328 sayfa, 2018

 

Türkan Saylan – Hekim Olmak (2009)

Alt başlığı ’15’inde Başlayan ve Bir Ömür Boyu Süren Tıbbiye Aşkı’ olan ‘Hekim Olmak’, Türkân Saylan’ın öğrencisi Şefik Görkey’le yaptığı uzun soluklu bir söyleşiden oluşuyor.

Aynı zamanda fotoğraflar, şiirler ve mektuplarla da zenginleştirilen söyleşide Saylan, cüzzam taramaları için yaptıkları alan çalışmalarında yaşadıklarını, bir meslek olarak hekimliğe nasıl baktığını, hekim ve meslek örgütleri ilişkisini, hekim ve ilaç endüstrisi ilişkisini, hekim ve sağlık personeli ilişkisini, tıp etiğini, öğretim üyesi kimliğini, YÖK’ü ve YÖK üyeliğini anlatıyor.

Saylan ayrıca, deneyimlerinden yararlanarak, Türkiye’de tıbbın gelişmesi için yapılması gerekenleri de okurla paylaşıyor.

  • Künye: Türkân Saylan – Hekim Olmak, söyleşi: Şefik Görkey, İskele Yayıncılık, söyleşi, 151 sayfa

Güçlü Ildız – Beynimiz (2009)

Nöroloji uzmanı Dr. Güçlü Ildız, Türkiye’nin çeşitli illerinde uzman doktor olarak çalıştı.

Ildız, ‘Beynimiz’ başlıklı bu çalışmasında, vücut çalışma sistemlerinin nasıl bozulduğunu ve beynin bu bozulma sürecine olan etkisini irdeliyor; tedavi önerilerini anlaşılabilir bir üslupla sunuyor.

Dolayısıyla, beynin vücut üzerindeki onarıcı ve tahrip edici etkisi, stres altında gelişen hastalıklar ve genel tedavi ilkeleri, Ildız’ın bu kapsamlı çalışmasının asıl çerçevesini oluşturuyor.

Yazar, günümüz tıbbi uygulamalarının, hastalığı anlatmaktan çok, hastalığın yol açtığı sorunlara odaklandığını söylüyor.

Kendisine göre asıl önemli olan husus ise, hastalığın anlaşılmasıdır.

Böylece yazar, “Neden?” sorusundan başlayarak, göz ardı edilen tıbbi gerçekleri anlatıyor; tıbbi jargondan olabildiğince uzak durarak, tedavi konusunda neler yapılabileceğine dair önerilerde bulunuyor.

  • Künye: Güçlü Ildız – Beynimiz, Doğan Kitap, sağlık, 265 sayfa