Kolektif – Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı (2009)

‘Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı’, bugünkü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çekirdeğini oluşturan ve 1957 yılında Alman ve Türk Bauhausçular tarafından kurulan Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nun 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ‘Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bauhaus’ sempozyumuna sunulan bildirilerden oluşuyor.

Bu bildiriler, Bauhaus düşüncesini, Türk modernleşmesi ve Bauhaus ilişkisini, Bauhaus etkisindeki eğitim programlarını ve çağdaş kültür ve Bauhaus ilişkisini kapsamlı bir biçimde irdeliyor.

Kitap, akımın, Türkiye’de çağdaş eğitimin örgütlenmesini nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

  • Künye: Kolektif – Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı, derleyen: Ali Artun ve Esra Aliçavuşoğlu, İletişim Yayınları, 587 sayfa
Reklamlar

Don Norman – Gündelik Şeylerin Tasarımı (2018)

Gündelik hayatta karşılaştığımız pek çok güzel veya çirkin nesne, bunun her zaman ayırdında olmasak da, yaşadığımız ortamın tasarım anlayışı hakkında pek çok ipucu sunar.

Öte yandan uzman değilsek eğer, tasarım bize her zaman uzak bir konudur.

Tasarımı kavramak için onun kıstas ve zeminini öğrenmemiz gerekir.

Don Norman’ın tam da bu konuyla ilgili olan elimizdeki kitabı, gündelik hayattaki tasarımlara dair gözlem ve algılarımızı zenginleştirecek bir perspektif sunuyor ve bu yönüyle de sıradan okura da tasarımcıya da hitap ediyor.

Modern yaşamda hangi tasarımın anlamsız ve kötü, hangi tasarımın iyi olduğunun kıstaslarını açıklayan Norman, gündelik şeyleri iyi tasarım ürünlerine dönüştürmek için gerekli temel ilkeleri ve ürünler üzerinde denetimimizi nasıl sağlayabileceğimizi ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor.

İlk baskısı ilgiyle karşılanan bu çalışmanın şimdi genişletilmiş bir baskıyla yeniden raflardaki yerini aldığını da belirtelim.

  • Künye: Don Norman – Gündelik Şeylerin Tasarımı, çeviren: Ayşe Mine Şengel, TÜBİTAK Yayınları, tasarım, 363 sayfa, 2018

Kolektif – Tasarıma Dayalı İnovasyon (2008)

Birçok ismin katkısıyla oluşan ‘Tasarıma Dayalı İnovasyon’, sanat, tasarım ve inovasyon alanlarında bulunanların, yeni ürünler yaratırken nasıl daha yaratıcı olabileceklerine dair öneriler barındırıyor.

Bu arada bilmeyenler için, inovasyonun Türkçe’de, hem “yaratıcılık” hem de “yenilik” anlamında kullanıldığını belirtelim.

Kitap, “Ürünü mükemmel kılan nedir?”, “Yaratıcılık ve inovasyonda tasarım şirketlerinin rolü nedir ve bu rol nasıl değişmektedir?”, “Tasarım üzerine odaklanmak inovasyona zemin oluşturur mu ve rekabette başarı şansını artırır mı?” ve “Hangi stratejiler daha başarılı tasarım ve inovasyonlara açıktır?” gibi soruların yanıtlarını arıyor.

  • Künye: Kolektif – Tasarıma Dayalı İnovasyon, çeviren: Yıldırım Özdemir, Ledo Yayıncılık, tasarım, 286 sayfa

Gavin Ambrose ve Paul Harris – Grafik Tasarımda Tipografi (2014)

Hayatın her alanında karşımıza çıkan yazı, çeşitliliği ve zenginliğiyle şaşırtıcıdır.

Hem görsel sanat dallarında eğitim gören öğrencilere hem de profesyonel tasarımcılara hitap eden bu çalışma, tasarımda tipografi kullanımını, yüzlerce yazı çeşidi arasından nasıl seçim yapılacağını anlatıyor.

  • Künye: Gavin Ambrose ve Paul Harris – Grafik Tasarımda Tipografi, çeviren: Bengisu Bayrak, Literatür Yayıncılık

Fatma Altınbaş Sarıgül – Bir Dönüşüm Hikâyesi (2017)

  • BİR DÖNÜŞÜM HİKÂYESİ, Fatma Altınbaş Sarıgül, Babil Yayınları

bir-donusumun-hikayesi

Türkiye’de Kapalıçarşı odaklı mücevher tasarımını ustalar, kalfalar, üretim şartları ve ekonomik yapısı bağlamında irdeleyen bir antropolojik çalışma. Sarıgül, bu ustaların, sermaye odaklı üretim yapan mücevher üreticileri karşısında fiyat rekabetine giremediğini, yetersiz sermayeleri yüzünden ürünlerini uluslararası arenada duyuramadıklarını belirtiyor.

İnanç Işıl Yıldırım – Yatlarda İç Mekân Tasarımı (2017) @YEMYayin

  • YATLARDA İÇ MEKÂN TASARIMI VE ALGISI, İnanç Işıl Yıldırım, YEM Yayın

YATLARDA_ICMEKAN_TASARIMI_KAPAK

Yatların iç mekânları tasarlanırken dikkate alınması gerekenleri kapsamlı bir şekilde ele alan bir çalışma. Yatlarda kullanılan fiziksel elemanların mekân algısına etkilerini insanın denizdeki mekân ile olan ilişkisi bağlamında irdeleyen, ayrıca renkli fotoğraflar, şekiller, tablolar ve yat tasarımlarından örnek çizimler barındıran kitap, alan için sağlam bir kılavuz.

Gavin Ambrose ve Nigel Aono-Billson – Grafik Tasarımda Dil ve Yaklaşım (2013)

  • GRAFİK TASARIMDA DİL VE YAKLAŞIM, Gavin Ambrose ve Nigel Aono-Billson, çeviren: Melike Taşçıoğlu, Literatür Yayıncılık, tasarım, 200 sayfa

GRAFIK

Görsel sanatlar öğrencileri için hazırlanan ve destekleyici bilgiler sunmasıyla dikkat çeken ‘Grafik Tasarımda Dil ve Yaklaşım’, grafik tasarıma ait temel yaklaşımları tanıttığı gibi, uygulama ve eğitime dair dil ve kelime dağarcığı da sunuyor. Tarih boyunca grafik tasarımcılarının karşısına çıkmış tartışma konularına değinerek başlayan çalışma, tasarımda mesaj ve anlamın nasıl aktarılabileceğini, yazı ve imgelerle denemeler yapmayı ve tasarım çözümlerindeki bilinmesi gereken kimi standartları ele alıyor. Kitap, tasarım çözümüne ait pek çok yönü ve lisans düzeyinde tasarım programlarında kullanılan dili kapsamasıyla önemli.