Yüksel Arslan ve Ferit Edgü – “Batı Kültürü Önünde Hiçbir Saplantım Yok” (2015)

Biri yazmaya düşkün bir çizer, diğeri çizime düşkün bir yazarın mektuplaşmaları.

1957-2008 arasını kapsayan bu mektuplar, bu iki ünlü ismin sanat yaklaşımını ortaya koyduğu gibi, dönemin sanat ortamına dair pek çok detay barındırıyor.

Kitap, Yüksel Arslan’ın metin dışı 40 deseniyle de zenginleşmiş.

Yüksel Arslan, Ferit Edgü arasındaki yazışmalar, çizerin askerliğini yaptığı (Eleşkirt 1957) yıl başlıyor.

Yine bu bölümde, Ferit Edgü Paris’e gittiğinde Yüksel Arslan’ın kendisine gönderdiği “çiziktirmeler” yer alıyor.

İkinci bölümde, 1975-2008 tarihleri arasında karşılıklı mektuplaşmalar, üçüncü bölümde ise, fotoğraf albümü, imzalı kataloglar, kitaplar ve Ferit Edgü’nün ikinci kitabı ‘Bozgun’ için Yüksel Arslan’ın yaptığı desenler yer alıyor.

 • Künye: Yüksel Arslan ve Ferit Edgü – “Batı Kültürü Önünde Hiçbir Saplantım Yok”, Yapı Kredi Yayınları, mektup, 308 sayfa, 2015
Reklamlar

Walter Benjamin – Fotoğraf Yazıları (2019)

Walter Benjamin’in fotoğraf üzerine yazıları meşhurdur.

Fakat bizde, maalesef bu yazıların tümünün bir arada yer aldığı bir kitap bulunmuyordu.

İşte bu kitap, tam da bu ihtiyaca yanıt vermesiyle büyük öneme haiz.

Esther Leslie’nin derlediği çalışma, Benjamin’in fotoğrafa dair ve fotoğrafın yörüngesindeki yazılarını bir araya getiriyor.

Yazılar, okurunu, fotoğrafın bir araç olarak sahip olduğu potansiyeller ve fotoğrafın gerçekliği üzerine derinlemesine düşünmeye davet ediyor.

Benjamin’in de burada çok iyi ortaya koyduğu gibi, fotoğraf iktidardakiler ve geleneksel sanata gereğinden fazla önem duyanlar tarafından kötüye kullanılmıştır ve bu durum gelecekte de devam edecektir.

Esther Leslie’nin aydınlatıcı sunuş yazısıyla da dikkat çeken kitap, Benjamin’in ne denli güçlü bir fotoğraf eleştirmeni olduğunu bize bir kez daha hatırlatmasıyla da önemli.

 • Künye: Walter Benjamin – Fotoğraf Yazıları, derleyen: Esther Leslie, çeviren: Burcu Halaç ve Tevfik Turan, Kolektif Kitap, fotoğraf, 216 sayfa, 2019

Jale N. Erzen – Üç Habitus (2015)

Üç habitus olarak tanımladığı “yeryüzü”, “kent” ve “yapı”yı, semboller, metaforlar ve psikolojik etkiler açısından irdeleyen bir çalışma.

Jale Erzen, insanın yeryüzü ile kurduğu ilişkiyi, doğayı algılamamız ile sanat ya da insan ürünlerini algılamamız arasındaki farkı, su ve toprağın sembolik niteliklerini, kent yaşamının sosyal/biçimsel yönlerini tartışmakta.

 • Künye: Jale N. Erzen – Üç Habitus, Yapı Kredi Yayınları, sanat, 288 sayfa, 2015

Alistair Hicks – Küresel Sanat Pusulası (2015)

Yirmibirinci yüzyıl sanatında yeni yönelimleri dünyanın dört bir yanından örneklerle tespit eden bir çalışma.

Alistair Hicks, sanat dünyasını tek başına hiçbir küratörün veya eleştirmenin belirlemeyeceğini düşünüyor.

Kıtalara göre düzenlenen kitapta, sanatçılar, Fransa’dan Laure Prouvost, Arnavutluk’tan Anri Sala, Meksika’dan Gabriel Orozco, Peru’dan Sandra Gamarra, Çin’den Cai Guo-Qiang ve Hindistan’dan Nandan Ghiya ile yapılmış söyleşiler yer alıyor.

Kitap bu yönüyle hem 21. yüzyıl çağdaş sanatının nitelikli bir fotoğrafını çekiyor hem de sanatçılarının ilgilendikleri meseleler hakkında bizi aydınlatıyor.

Sanat dünyasındaki alternatif yolları merak edenlere tavsiye ediyoruz.

 • Künye: Alistair Hicks – Küresel Sanat Pusulası: 21. Yüzyıl Sanatında Yeni Yönelimler, çeviren: Dilek Şendil, Mine Haydaroğlu ve Süreyyya Evren, Yapı Kredi Yayınları, sanat, 264 sayfa, 2015

Nazan İpşiroğlu ve Mazhar İpşiroğlu – Sanatta Devrim (2009)

Nazan ve Mazhar İpşiroğlu, nitelikli eserleri ‘Sanatta Devrim’de, sanat yaşamının hareketli akımlarını barındıran 20. yüzyıl sanatına odaklanıyor.

İlk baskısı 1978’de yapılan çalışma, görsel sanatlar ve özellikle de resim sanatı konusunda güncelliğini ve önemini halen koruyor.

“20. yüzyılın sanatı bize yeni bir düşünceyi öğretiyor. Topluma karşı sorumluluk duyan, gücünü toplumdan alan oluşturucu ve yapıcı bir düşünmeyi.” diyen yazarlar, günümüz sanatıyla hesaplaşabilmek için 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan “devrim”in ardındaki düşünceyi ve bu düşüncenin sanat tarihine katkısını kapsamlı bir bakışla ele alıyor.

Yirminci yüzyıl sanatı, birçok akım barındırdığından, bu dönemi ele almaya çalışanlar kendilerini sıklıkla bir karmaşa içinde bulur. Çalışmanın, sanatın devrimci dönemini bütünlüklü bir bakışla ele almasıyla, söz konusu karmaşayı aştığını söyleyelim.

 • Künye: Nazan İpşiroğlu ve Mazhar İpşiroğlu – Sanatta Devrim, Hayalbaz Kitap, sanat, 142 sayfa

Kolektif – Koleksiyon, Koleksiyonerlik ve Müzecilik (2009)

Levent Çalıkoğlu tarafından hazırlanan ‘Koleksiyon, Koleksiyonerlik ve Müzecilik’, Sanat Dünyamız dergisinin bir etkinliği olarak düzenlenen ‘Çağdaş Sanat Konuşmaları’nın dördüncü kitabı.

Levent Çalıkoğlu’nun moderatörlüğünde bir araya gelen konunun uzmanları, bu kitapta, bir koleksiyon oluşturmanın yapı taşlarını ve koleksiyonun nihai sonucu olarak müze fikrini tartışıyor.

Sanat dünyasının farklı alanlarından aktörler olarak konuya çeşitlilik sağlayan konuşmacılar, koleksiyon ve müze kavramının tanımını ve tarihçesini verirken, konuyla ilgili tartışmaları da hem kavramsal açıdan hem spesifik örnekler üzerinden irdeliyor.

 • Künye: Kolektif – Çağdaş Sanat Konuşmaları 4: Koleksiyon, Koleksiyonerlik ve Müzecilik, hazırlayan: Levent Çalıkoğlu, Yapı Kredi Yayınları, sanat, 166 sayfa

Mario Perniola – Sanat ve Gölgesi (2015)

Mario Perniola, bu önemli çalışmasında çağdaş bir sanat felsefesinin olanakları üzerine derinlemesine düşünüyor.

Kitapta,

 • Bugünün sanat deneyiminde gerçekçiliğin geri dönüşü,
 • Geleneksel estetiğin iki temel görüşü olarak “yapıt” ve “haz”,
 • Andy Warhol figürü ve etkileri,
 • Didaktik filmin sınırlarını aşan, buna karşılık gerçekliğin tam temsilini sunmak gibi saf bir iddiada bulunmayan felsefi bir sinemanın olabilirliği,
 • Ve sosyolojik araştırmalara göndermelerle günümüz sanatının durumu gibi ilgi çekici konular tartışılıyor.

Künye: Mario Perniola – Sanat ve Gölgesi: Sanattan Geriye Ne Kaldı? çeviren: Kemal Atakay, İletişim Yayınları, sanat, 118 sayfa, 2015