Firdevs Candil Erdoğan (haz.) – Leonardo da Vinci (2015)

Rönesans aydını tabirine hakkını veren, hayal gücünün sınır tanımazlığıyla şaşkınlığa uğratan da Leonardo da Vinci’nin hayatı ve eserlerine giriş konusunda iyi bir kaynak.

Zengin görselleriyle de dikkat çeken kitap, da Vinci’nin yaşadığı çağı, sanatının izlediği seyri, sıra dışı dehasını ve farklı alanlarda ortaya koyduğu eserleri aydınlatıyor.

Kitap, Leonardo da Vinci’nin yaşamının yanı sıra, O’nun içinde yaşadığı çağ ile günümüz arasında köprü kuruyor ve okurlarının, da Vinci’nin üretkenliği, dünya görüşü ve eserleri hakkında fikir sahibi olmasını sağlıyor.

Kitap, içerdiği pek çok görselle de dikkat çekiyor.

 • Künye: Firdevs Candil Erdoğan (haz.) – Leonardo da Vinci, Hayalperest Kitap, sanat tarihi, 96 sayfa, 2015
Reklamlar

John Berger – Manzaralar: Sanat Üzerine Yazılar (2019)

John Berger’in hayatı boyunca sanatçılar üzerine yazdığı metinler, ‘Portreler’ başlığıyla yaklaşık bir yıl önce yayımlanmıştı.

Bu kitabın devamı olarak okunabilecek elimizdeki eser ise, Berger’in sanat üzerine yazılarının derlenmesinden oluşuyor.

Berger, oldukça üretken bir yazardı ve hayatı boyunca kaleme aldığı sanat yazıları da ele aldığı konuyu daha geniş bir çerçevede yorumlamasıyla benzerlerinden ayrılıyordu.

Kitapta karşımıza çıkan yazıların her biri, Berger’in karakteristiği olarak sanatı canlandırıcı ve özgürleştirici bir deneyim olarak ele alıyor.

Başka bir deyişle Berger, bir manzaraya bakarken onu yaşayanlar için yalnızca bir dekor olarak değil, ardında mücadelelerin, başarıların ve kazalarının yansıdığı bir perde olarak yorumluyor.

Kitap iki bölümden oluşuyor:

‘Haritaları Yeniden Çizmek’ başlıklı ilk bölüm, Berger’ın düşüncesini şekillendiren bireylerden söz eden yazılarını bir araya getiriyor.

‘Arazi’ başlıklı ikinci bölüm ise, Berger’in muhtelif sanat üzerine geniş çerçevede odaklanan yazılarını sunuyor.

Antal’ten Raphael’e Brecht’ten Barthes’a ve Benjamin’e pek çok ismin karşımıza çıktığı bu yazılar, aynı zamanda Rönesans sanatının berraklığı, romantiklerin ikilemi, Viktorya dönemi vicdanı, Kübizm, Sovyet estetiği, günümüzde sanat ve mülkiyet, Bienal, müzenin tarihsel işlevi ve ideal eleştirmen gibi birçok ilgi çekici konuyu irdeliyor.

 • Künye: John Berger – Manzaralar: Sanat Üzerine Yazılar, çeviren: Beril Eyüboğlu, Metis Yayınları, sanat, 264 sayfa, 2019

Caroline Larroche – Büyük Sanatçılar (2015)

Botticelli’den Michelangelo’ya, Rembrandt’tan Goya’ya, Delacroix’dan Degas’ya, Duchamp’tan Picasso ve Dali’ye, güzellik ve coşkuyla yaratmış resim ve heykel sanatçılarına dair pratik bilgiler.

Tam kırk yedi sanatçının yer aldığı kitap, şahane illüstrasyonlarıyla da dikkat çekiyor.

 • Künye: Caroline Larroche – Büyük Sanatçılar, illüstrasyonlar: Heidi Jacquemoud, çeviren: Alev Er, NTV Yayınları

Kolektif – Cézanne (2009)

Kaliteli bir baskıyla yayımlanan ‘Cézanne’, 19. yüzyılın en karmaşık ressamlarından Paul Cézanne’ın sanatına odaklanıyor.

1839’da Aix-en-Provence’ta doğan Cézanne, özellikle 20. yüzyıl başlarında Matisse, Picasso, Braque, Vlaminck ve Derain gibi avangard sanatçılar tarafından ciddiye alınmaya başlandı.

Oysa kariyeri boyunca geliştirdiği ve yapıtlarının hiçbirinde bütünlüklü olarak somutlaştırmadığı özgün sanatsal yöntemiyle Cézanne, yaşarken hak ettiği ilgiyi alamamıştı.

Bu eser, “Sanat hakkında hüküm vermem gerektiğinde, resmimi alıp bir ağacın ya da bir çiçeğin, Tanrı’nın yarattığı bir nesnenin yanına koyarım. Ortada bir uyum yoksa sanat da yok demektir.” diyen öncü bir ismin sanatını irdeliyor.

 • Künye: Kolektif – Cézanne, çeviren: Cem İleri, Yapı Kredi Yayınları, sanat, 255 sayfa

Kolektif – Rönesans ve Osmanlı Dünyası (2015)

Rönesans döneminde Avrupa ve Osmanlı arasındaki teması çok yönlü bir bakışla tartışan ve Osmanlı’yı, özünde Rönesans’ın ayrılmaz bir parçası olarak inceleyen on üç makale.

Erken modern Akdeniz dünyasındaki sanatsal, entelektüel ve siyasi etkileşimlere daha yakından bakmak için iyi bir fırsat.

Kitapta ele alınan kimi konular şöyle:

 • Doğu ile Batı, Hıristiyan ve Müslüman dünyalar arasında entelektüel ve kültürel etkileşimler,
 • yüzyıldan 16. yüzyılda Akdeniz’de maddi kültür ve entelektüel merak,
 • Kültürler arası etkilerin aktarımında iletim ortamı olarak metinler, sanat ve müzik,
 • Venedik ile Doğu Akdeniz arasındaki kültür aktarımında kitapların rolü,
 • Giacomo Gastaldi’nin Anadolu haritaları,
 • Papa II. Pius’tan Papa XVI Benedictus’a, Hıristiyan Avrupa ile İslami Osmanlı İmparatorluğu arasında eski ve yeni sınır çizgileri,
 • Jean Bodin örneği bağlamında 16. yüzyılda İslam ve Osmanlı yönetimi hakkında olumlu görüşler,
 • Memlük, Osmanlı ve Rönesans kitap ciltleri,
 • Avrupa piyasalarında Osmanlı tekstilleri…

Kitaba makaleleriyle katkıda bulunan isimler ise şöyle:

Claire Norton, Anna Contadini, Palmira Brummett, Deborah Howard, Caroline Campbell, Sonja Brentjes, Owen Wright, Zweder von Martels, Asaph Ben-Tov, Noel Malcolm, Alison Ohta, Suraiya Faroqhi ve Anna Akasoy.

 • Künye: Kolektif – Rönesans ve Osmanlı Dünyası, derleyen: Anna Contadini ve Claire Norton, çeviren: Ebru Kılıç, Koç Üniversitesi Yayınları, sanat tarihi, 340 sayfa, 2015

Nazan İpşiroğlu ve Mazhar İpşiroğlu – Sanatta Devrim (2009)

Nazan ve Mazhar İpşiroğlu, nitelikli eserleri ‘Sanatta Devrim’de, sanat yaşamının hareketli akımlarını barındıran 20. yüzyıl sanatına odaklanıyor.

İlk baskısı 1978’de yapılan çalışma, görsel sanatlar ve özellikle de resim sanatı konusunda güncelliğini ve önemini halen koruyor.

“20. yüzyılın sanatı bize yeni bir düşünceyi öğretiyor. Topluma karşı sorumluluk duyan, gücünü toplumdan alan oluşturucu ve yapıcı bir düşünmeyi.” diyen yazarlar, günümüz sanatıyla hesaplaşabilmek için 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan “devrim”in ardındaki düşünceyi ve bu düşüncenin sanat tarihine katkısını kapsamlı bir bakışla ele alıyor.

Yirminci yüzyıl sanatı, birçok akım barındırdığından, bu dönemi ele almaya çalışanlar kendilerini sıklıkla bir karmaşa içinde bulur. Çalışmanın, sanatın devrimci dönemini bütünlüklü bir bakışla ele almasıyla, söz konusu karmaşayı aştığını söyleyelim.

 • Künye: Nazan İpşiroğlu ve Mazhar İpşiroğlu – Sanatta Devrim, Hayalbaz Kitap, sanat, 142 sayfa

Firdevs Candil Erdoğan (haz.) – Michelangelo (2015)

Rönesans’ın en ünlü sanatçılarından Michelangelo’nun, ya da tam adıyla Michelangelo di Lodovico Buonarotti Simoni’nin görkemli sanatının nitelikli bir özetini arayanlar.

Firdevs Candil Erdoğan’ın hazırladığı bu pratik çalışma, Michelangelo’nun heykel, resim ve mimari alanlarında ortaya koyduğu eserlerin nitelikli bir özetini sunan çalışma, büyük ustanın biyografisindeki merak edilen kimi detayları da açıklığa kavuşturmakta.

 • Künye: Firdevs Candil Erdoğan (haz.) – Michelangelo, Hayalperest Kitap