Evgin Atalay – Hayat Yeşil, Umut Mavi (2011)

  • HAYAT YEŞİL, UMUT MAVİ, Evgin Atalay, Kırmızı Yayınları, deneme, 143 sayfa

 

Evgin Atalay, tedavisi mümkün olmayan bir kas hastalığından mustarip. Atalay yıllarca, hayatını zorlaştıran bu hastalıkla mücadele etti. İşte ‘Hayat Yeşil, Umut Mavi’, genç yazarın bu hastalıkla yaşama deneyimini anlattığı ve 1997 yılından beri tuttuğu günlüklerine dayanıyor. Atalay’ın kitabı için, tüm zorluklarına rağmen hayatla inatlaşma mücadelesi diyebiliriz. Çünkü yaşadığı hastalık, onu hiçbir şekilde hayattan uzaklaştırmamış; bilakis, umudunu daha da diriltmiş. Varolma çabasını yazarak ortaya koyan Atalay’ın kitabı, deneyimlerini başka insanlarla paylaşmak çabasının ürünü. Yazarın biricik hayali de, su kenti Venedik’i görebilmek.

Reklamlar

Thomas Seiler – Bebeklere ve Çocuklara İlkyardım (2007)

  • BEBEKLERE VE ÇOCUKLARA İLKYARDIM, Thomas Seiler, çeviren: Çağdaş Özkan, Optimist Yayınları, sağlık, 117 sayfa

 

Acil durumlarda, yetişkinlere uygulanan ilkyardım yöntemlerinin bazıları bebek ve çocuklar açısından yaşamsal tehlike taşıyabiliyor. İşte, Almanya, Konstanz Çocuk Kliniği Baş Hekimi olan Dr. Thomas Seiler’in bu çalışması, bebekler ile çocuklara özgü, yetişkinlerinkinden farklı ilkyardım yöntemleri sunuyor. Çocuğun hastalanması ya da kaza geçirmesi, elektrik çarpmaları, kemik ile eklem yaralanmaları, yabancı cisimlerin yutulması, kanama ve şok gibi durumlarda ne yapılması gerektiği, kitapta bulunan ilkyardım konularından başlıcaları.

Bert Hellinger – Yardım Etmenin Düzenleri (2007)

  • YARDIM ETMENİN DÜZENLERİ, Bert Hellinger, çeviren: Seda Toksoy, Pan Yayıncılık, sağlık, 270 sayfa

 

‘Yardım Etmenin Düzenleri’, hastalara psikolojik yardım verme konusunda terapistlere yardımcı olmayı amaçlıyor. Hellinger’in çalışması iki temel amaçla kaleme alınmış. Bunlardan ilki, yardım etmenin ortaya konulan durumlarda mümkün ve geçerli olup olmadığını ortaya çıkarmak, ikincisi de, yardımın hangi adımlarının uygun ya da gerekli olduğunu ortaya çıkarmak. Kitabın uygulama bölümünde, örnek rahatsızlıklar, hastalıklar sıralanıyor. Ardından yardım etmeyi amaçlayan kişinin bu rahatsızlık ve hastalıkların mağduru olanlara nasıl yaklaşacağı belirtiliyor.

Mustafa Kartal – Nefes Teknikleri (2007)

  • NEFES TEKNİKLERİ, Mustafa Kartal, Sistem Yayıncılık, sağlık, 288 sayfa

 

Mustafa Kartal’ın ‘Nefes Teknikleri’nin alt başlığı ‘Nefesin Sihirli Gücü’. Kartal bu çalışmasıyla, okurun doğru nefes almayı öğrenmesini ve kendi başına uygulayabileceği nefes tekniklerini öğretmeyi amaçlıyor. Kitapta bunu sağlamak için birçok kültürden, nefes almakla ilgili teknikler bulunuyor. Kartal kitabında, Batının bilimsel nefes teknikleri ile, Doğu felsefesinde yoga ve meditasyon uygulaması içinde yer alan Panayama ve Kokyu-Ho’nun nefes tekniklerinin bir sentezini yapıyor. Yazarın sekiz yıl ses ve nefes teknikleri konusunda eğitim aldığını, opera gibi, tamamen nefesin kontrol ve yönetimini esas alan bir bölümden mezun olduğunu da belirtmekte fayda var.

Mithat Yılmaztürk – Sağlık ve Uzun Ömür El Kitabı (2011)

  • SAĞLIK VE UZUN ÖMÜR EL KİTABI, Mithat Yılmaztürk, Doğan Kitap, sağlık, 286 sayfa

 

Modern yaşamın, beraberinde aşırı toksik kirlenmeyi getirdiği biliniyor. Asıl tehlike de, bu sorunun yenilen besinler ve egzersizlerle aşılamayacak denli büyük olması. İşte İstanbul Anti-Aging Derneği’nin de kurucusu olan Prof. Dr. Mithat Yılmaztürk’ün elimizdeki kitabı, bu büyük tehlike konusunda sunduğu önlemlerle dikkat çekiyor. Yılmaztürk burada, sağlıklı ve uzun ömürlü olmanın koşullarını, bunun için alınabilecek önlemleri öğretmeyi amaçlıyor. Anti-aging, stresle başa çıkma, sağlıklı beslenme, hormonlar, detoks, cilt ve saç bakımı, egzersiz, dinlenme ve uyku, kalp sağlığının korunması, kitapta ele alınan konulardan birkaçı. Genetik ve yaşam biçiminin sağlığı ve ömür süresini belirleyen iki ana etmen olduğunu belirten yazar, vücuttaki zararlı olayların nasıl gerçekleştiği konusunda da okurunu bilgilendiriyor.

Kemal Özer – Şeytan Ye Diyor! (2011)

  • ŞEYTAN YE DİYOR!, Kemal Özer, Hayy Kitap, sağlık, 399 sayfa

 

Kemal Özer ‘Şeytan Ye Diyor!’da, insanın eski zamanlardan bugüne uzanan yeme alışkanlıklarını sorguluyor ve besinlerle ilgili doğru bilinen yanlışları anlatıyor. Bu sorgulamadan, GDO’lu gıdalar, organik ve natürel olarak tanımlanan tarım yöntemleri ve hibrit ürünler de nasibini alıyor. Sağlık açısından en büyük riskin şeker tüketimi olduğunu belirten Özer, birçok hastalığın temel nedeninin şeker olduğunu söylüyor. Şekere alternatif olarak pekmezi sunan Özer, bunun yanı sıra, bal alırken dikkat edilmesi gerekenler, yoğurdun nasıl mayalanması gerektiği ve peynir veya pekmezin yapılış süreci gibi konularda da okurlarına ipuçları veriyor.

Mustafa Sönmez – Paran Kadar Sağlık (2011)

  • PARAN KADAR SAĞLIK, Mustafa Sönmez, Yordam Kitap, siyaset, 157 sayfa

 Temel bir insan hakkı olan sağlığın, kâr amacı güden bir alan olarak tasarlanmaya çalışılması sadece Türkiye’de değil, dünya çapında yaşanan önemli bir sorun. İktisatçı Mustafa Sönmez ‘Paran Kadar Sağlık’ta, sağlığın bir meta haline getirilmesi anlamına gelen “kapitalist tıp modeli”ni kapsamlı bir bakışla irdeliyor. Sönmez ilk olarak, dünyada sağlık hakkının metalaşmasını, neoliberal sağlık politikalarında Dünya Bankası-IMF etkisini ele alıyor. Yazar devamında ise, Türkiye’de sağlık hakkı ve sağlık harcamalarını; sağlıkta özel sermaye birikiminin boyutlarını ve sağlıkta uygulanan “dönüşümler”in haklarını budadığı çalışanları anlatıyor.