Gonca Şenözen – 99 Sayfada Tüp Bebeği Beklerken (2010)

Bir tüp bebek merkezinde görevli ve doğal yolla çocuk sahibi olmakta güçlük çeken çiftlere psikolojik danışmanlık yapan Gonca Şenözen, ’99 Sayfada Tüp Bebeği Beklerken’de, bu sürece dair merak edilenler hakkında okurlarını aydınlatıyor.

Tüp bebek tedavisinin daha çok psikolojik yönleriyle değerlendiren Şenözen, tüp bebek tedavisine karar verme döneminde çifti nelerin beklediğini; tedavideki uygulamaları; bu süreçte motivasyonun nasıl sağlanabileceğini; kadının hazır olmasının neden önemli olduğunu; tedavi sürecinde kadın ve erkeğin neler hissettiğini, gebeliğin oluşmaması halinde çiftin ilişkisinin bu durumdan nasıl etkileneceğini ve bunun gibi konuları detaylı bir şekilde anlatıyor.

 • Künye: Gonca Şenözen – 99 Sayfada Tüp Bebeği Beklerken, söyleşi: Nur Onur, İş Kültür Yayınları, psikoloji, 102 sayfa

Osman Müftüoğlu – İkinci Hayat (2010)

Osman Müftüoğlu ‘İkinci Hayat’ta, kırklı yaşlar ve sonrasında sağlıklı bir yaşam sürmek için yapılması gerekenleri anlatıyor.

Pamukoğlu önerilerini, “anti-aging” ve “hayatı uzatmak” gibi tartışmalı konularla değil, deneyimleri, bilimsel incelemeleri, birikim ve gözlemleri aracılığıyla yapıyor.

Yazar, daha iyi bir hayat yaşamak, güzel ve bilgece bir yaşlanma dönemi geçirmek için hayat tarzının biraz değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Müftüoğlu, sahip olunan şeylerin kıymetini bilmenin, anı yaşamanın, çalışmanın, değişime ayak uydurmanın, olumsuz düşüncelerden uzak durmanın, affetmenin, yargılamamanın ve paylaşmanın, ikinci bir baharın olmazsa olmazları olarak altını çiziyor.

 • Künye: Osman Müftüoğlu – İkinci Hayat, Doğan Kitap, sağlık, 256 sayfa

Oya Dağlar Macar – Balkan Savaşları’nda Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri (2010)

Oya Dağlar Macar’ın ‘Balkan Savaşları’nda Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri’ adlı bu incelemesi, bu sefer benzer çalışmalardan farklı olarak Balkan Savaşları’nın cephe gerisindeki duruma, sağlık alanındaki boyutlarıyla bakıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun bu dönemdeki sağlık teşkilatı; seferberlik hazırlıkları çerçevesinde sağlık hizmetleriyle ilgili düzenlemeler; savaş sırasında, başta salgın hastalıklar olmak üzere sağlık alanında yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin faaliyetler; sağlık hizmetlerinin savaştaki önemi, çalışmanın omurgasını oluşturuyor.

Kitap, Balkan Savaşları’ndaki bulaşıcı hastalıklar üzerinden, savaş-sağlık ilişkisini kapsamlı bir gözle değerlendiriyor.

 • Künye: Oya Dağlar Macar – Balkan Savaşları’nda Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri, Libra Kitap, tarih, 286 sayfa

Marc Weissbluth – Mışıl Mışıl Uyuyan İkizler, Mutlu Aileler (2010)

Chicago Üniversitesi Memorial Hastanesi’nde, uyku düzensizlikleri merkezinin kurucusu olan Marc Weissbluth’un elimizdeki çalışması, ikiz çocukların uyku konusunda yaşadıkları sorunların çözümü konusunda rehber nitelikte bir eser.

Weissbluth, ikiz bebekler için sağlıklı ve sorunsuz bir uykunun nasıl mümkün olduğunu, kendi deneyimlerinden hareketle anlatıyor.

Uykusuzluk, sağlıklı uyku, uyuma süreleri, kesintisiz uyku, kestirmeler, uyku düzenleri, uyku stratejileri ve uyku rutininin oluşturulması, kitapta yer alan konulardan birkaçı.

 • Künye: Marc Weissbluth – Mışıl Mışıl Uyuyan İkizler, Mutlu Aileler, çeviren: Orhan Tuncay, Gün Yayıncılık, bebek bakımı, 141 sayfa

Samuel Hahnemann – Organon: İyileştirme Sanatı (2019)

Samuel Hahnemann, bugün homeopati olarak bilinen alternatif tedavi yönteminin babasıdır.

Tıp eğitimini 1779’da tamamlayan Hahnemann, kısa süre doktorluk yaptıysa da, çok geçmeden mevcut tıp anlayışı ve uygulamalarıyla ilgili hoşnutsuzluğu nedeniyle mesleğini terk etti, bilim ve tıp kitapları çevirmeye başladı.

Aynı dönemde ilaç denemeleri yapmaya ve “benzer benzeri iyileştirir” ilkesine dayalı bir şifa yöntemi olan homeopatiyi geliştirmeye başladı.

1791’de çalışmaları nedeniyle Leipzig Bilim Akademisi Ödülü’ne değer görüldü.

1810’da, ‘Rasyonel İyileştirme Sanatı Organon’un ilk baskısı yayımlandı.

Hahnemann, homeopatinin temel ders kitabı kabul edilen bu eser üzerinde ölümüne kadar çalışmaya devam edecek ve her defasında yeni çalışma bulgularını ekleyerek toplam altı baskı hazırlayacaktı.

Kitap, Hahnemann’ın hastalıklar, sağlık, tıp ve tedaviyle ilgili ilgili, yaklaşımının teorik zeminini oluşturan 70 aforizmasıyla açılıyor ve devamında da,

 • Homeopatinin genel ilkelerini,
 • Homeopatik dozların ilkelerini (Farmakoterapi),
 • Homeopati ilaçlarının hazırlanmasını (Farmakopraksi),
 • Homeopatik ilaçların uygulanmasını (Farmakonomi) kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor.

Homeopatinin felsefesini ve uygulamalarını anlatan en temel kitaplardan biri olan eser, homeopati eğitimi görenler kadar bu alanda hâlihazırda çalışanlar için de çok önemli bir kaynak.

 • Künye: Samuel Hahnemann – Organon: İyileştirme Sanatı, çeviren: Nurten Özkoray, İletişim Yayınları, sağlık, 188 sayfa, 2019

Robert Aronowitz – Risk Tıbbı (2019)

Çağdaş tıp, semptomları gidermek ve hastalıkları iyileştirmek yerine, daha çok risk azaltmaya mı odaklanıyor?

Robert Aronowitz’in bu kitapta, durumun tamı tamına böyle olduğunu savunuyor.

Kanser tarama programlarının her zaman bizim daha iyi yaşamamızı sağlamadığını, olur olmaz yapılan ameliyatların da sağlıklı dokuların alınmasına neden olduğunu belirten Aronowitz, son otuz kırk yıl içinde sağlık sektöründe, doktorların semptomları gidermek veya hastalıkları iyileştirmek yerine riski azaltmaya yönlendiren dönüşümlerin peşine düşüyor.

Aronowitz burada çok çarpıcı bir saptamada bulunuyor.

Yazara göre, bu dönüşümün önemli bir nedeni, ürünlerini nüfusun belli bir hastalıktan gerçekten mustarip ufak bir yüzdesi yerine, risk grubuna giren daha büyük bir yüzdesine pazarlamak isteyen ilaç şirketleri bulunuyor.

Kanser tarama programları ve çeşitli önleyici aşılar gibi örneklerden yola çıkan yazar, günümüzde pek çok müdahalenin asıl amacının, gerçek tedavi yerine korkuları ve belirsizliği azaltmak olduğunu savunuyor.

‘Risk Tıbbı’, modern tıbbın risk takıntısına dikkat çekiyor, bunun yanı sıra risk azaltıcı müdahalelerin daha sıkı denetlenmesi ve sağlık sektörünün, hastalıklardan mustarip insanların tedavisine ve ıstıraplarının dindirilmesine odaklanması çağrısında bulunarak çok önemli bir rol üstleniyor.

 • Künye: Robert Aronowitz – Risk Tıbbı: Korkuyu ve Belirsizliği Tedavi Etme Arayışımız, çeviren: Zeynep Alpar, Koç Üniversitesi Yayınları, bilim, 336 sayfa, 2019

Sevinç Akdur – Su İçsem Yarıyor (2016)

Diyetler ne zaman işe yarar ne zaman yaramaz?

Yakınlarımızın diyetimizi bozmasını nasıl engelleriz?

Sevinç Akdur kitabını, zayıflamaya öncelikle beynimizi ve ruhumuzu hazırlayarak başlamamız gerektiği fikrinden yola çıkarak yazmış.

Kilo vermeye nereden başlayacağınız ve yoldaki engelleri az zararla nasıl alt edip başarıya ulaşacağınız konusunda bir rehber.

 • Künye: Sevinç Akdur – Su İçsem Yarıyor, Literatür Yayıncılık, beslenme, 179 sayfa, 2016