Marcello Ticca – Beslenme Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar (2019)

Sağlıklı beslenme konusunda pek çok klişe ve yanlış inanış mevcut.

Buna bir de, internet ve basın yoluyla ulaşan, hiçbir bilimsel kanıta dayanmayan sahte haberleri de eklediğimizde pek tabii kafamız çokça karışıyor.

Yaklaşık kırk yıl İtalya’daki Gıda ve Beslenme Araştırma Merkezi’nde araştırmalar yürütmüş Marcello Ticca’nın bu muhteşem kitabı imdadımıza yetişiyor.

Ticca, en başta, zihnimizde kök salmış yanlış inanışlarla hesaplaşıyor ve bunları bilimsel bir zeminde inceleyerek bir bir çürütüyor.

Temel besinlerimizin bileşenleri nedir, tavsiye edilen tüketim miktarları ne olmalıdır, besinlerden daha fazla fayda sağlamak için ne yapmalıyız gibi birçok konuda öneriler sunan Ticca, bununla da yetinmeyerek sağlıklı ve bilinçli bir beslenme programını nasıl oluşturabileceğimizi de açıklıyor.

Son olarak, Ticca’nın bu kitabıyla, kendi dalında İtalya’nın prestijli ödülü olan Banarella’yı kazandığını da belirtelim.

  • Künye: Marcello Ticca – Beslenme Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, çeviren: Leyla Tonguç Basmacı, Kolektif Kitap, beslenme, 300 sayfa, 2019
Reklamlar

Zeki Tez – Tıbbın Gizemli Tarihi (2010)

Bilim tarihi alanındaki çalışmalarıyla bilinen Zeki Tez, ‘Tıbbın Gizemli Tarihi’nde, buluşlarıyla insan hayatını kökten değiştiren tıbbın kültür tarihini inceliyor.

Tıpta din uluları; ilkel tıp; yılanın hekimlik simgesi olarak kabul edilişi; Mezopotamya, Mısır, eski Hint, Çin, Roma ve İslam tıbbı; Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde tıp; ortopedi; anatomi tekniği; sünnet ve iğdiş etme; anestezi; halk sağlığı; mikrobiyoloji; halk hekimliği; plastik cerrahi; alternatif tıp; Hipokrat yemini; diş hekimliği; veteriner hekimlik ve deontoloji, Tez’in kapsamlı çalışmasında karşımıza çıkan konulardan birkaçı.

Tez çalışmasında ayrıca, hastaneler ve sağlık kuruluşlarının tarihini de ele alıyor.

  • Künye: Zeki Tez – Tıbbın Gizemli Tarihi, Hayy Kitap, tıp tarihi, 304 sayfa

Metin Özata – Düşük Kan Şekeri (2016)

Bilimsel adıyla reaktif hipoglisemi olan ve bugün adeta bir salgın hastalık gibi sağlığımızı tehdit eden düşük kan şekeri hastalığına dair bilinmesi gereken her şey…

Kan şekerinin nedenlerinden insülin direncine, stresin hastalık üzerindeki etkilerinden beslenme ve egzersizin faydalarına, diyet örneklerinden hastalığın tedavisine pek çok bilgi, burada.

  • Künye: Metin Özata – Düşük Kan Şekeri, Gürer Yayınları

Kolektif – Sağlığın Sosyal Belirleyicileri (2010)

Toplumun sosyal ve ekonomik yapısının sağlığa etkilerini inceleyen ‘Sağlığın Sosyal Belirleyicileri’, birçok devlet kurumunun ve özel sektörün, hem ulusal hem yerel düzeyde yürütmekte olduğu politikalar konusunda hangi yönde ilerlenmesi gerektiğine odaklanıyor.

Çalışma, her biri alanlarında uzman çok sayıda yazarın kaleme aldığı, sağlık ile doğrudan ilişkili gıda, ulaşım, etnisite, cinsel davranışlar, erken yaşam, yaşlılık, barınma, işyerleri, mahalleler gibi pek çok alandaki araştırmaları ve bu araştırmalar sonucunda elde edilen kanıtlara dayanarak oluşturulan politik önermeleri içeren toplam 16 makaleden oluşuyor.

Kitabın, son zamanlarda kan kaybeden halk sağlığı konusunda önemli bir kaynak olduğunu vurgulamakta fayda var.

Zira halk sağlığı düşünüldüğünde, konuya dair nasıl politikalar üretilebileceğine irdeleyen eserin, Türkiye’deki halk sağlıkçıları ve sağlık politikalarıyla ilgilenenler için önemli ipuçları barındırdığını söyleyebiliriz.

Ayrıca kitaptaki her konunun “politika önermeleri” alt başlığıyla bitirilmesi de, yeni politika üretmek ya da var olanı değiştirmek için izlenebilecek yollar konusunda değerli yöntem ve deneyimler aktarıyor.

Kitabın, 2006 yılında İngiliz Tabipler Birliği (BMA) Halk Sağlığı Kategorisi Birincilik Ödülü’nü kazandığını da belirtelim.

  • Künye: Kolektif – Sağlığın Sosyal Belirleyicileri, editör: Michael Marmot ve Richard G. Wilkinson, çeviren: İlker Kayı ve Yeşim Yasin, İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İnsev) Yayınları, sağlık, 411 sayfa

Catherine Preljocaj – Portakal İçin Mutluluk Kayısı Olmak Değildir (2009)

Catherine Preljocaj’ın hayatı, kanser olduğunu öğrendiği gün alt üst olur.

Uzun yıllar sürecek olan bu hastalıkla mücadele eden Preljocaj, çileli bir tedavi sürecini kabul eder.

Azmi sayesinde kanseri yenebilen yazar için zorlu tedavi süreci, aynı zamanda alışkanlıklarıyla, insana dair algılarıyla da hesaplaştığı bir deneyime dönüşür.

Böylece, kanseri atlatmakla kalmayan yazar, ruhsal anlamda da iyileşecek, dönüşecektir.

Preljocaj, hatıra defteri tarzında kaleme aldığı kitabında, yaşadığı deneyimi bizimle paylaşıyor.

  • Künye: Catherine Preljocaj – Portakal İçin Mutluluk Kayısı Olmak Değildir, çeviren: Ayşe Feyza Tulga, Pan Yayıncılık, kişisel gelişim, 286 sayfa

Jane Clarke – Aile Boyu Beslenme (2015)

Sağlıklı beslenmek için, günlük beslenmemize hangi anahtar gıdaları eklememiz gerekir?

Bu konudaki temel kuralları ele alan eldeki faydalı kitap, bebeklerden yaşlılara kadar, tüm ailenin beslenme ihtiyaçlarına cevap verecek sağlam bir rehber.

Ailelerin ihtiyacı olan protein, yağ, karbonhidrat, lif, şeker ve tuz gibi başlıca besin maddeleri ve porsiyonlarını da anlatan Jane Clark, bize kolaylıkla yapılabilecek 50 yemek tarifi sunuyor.

Besleyici yemeklerin temel prensipleri, dengeli beslenme, sağlıklı kilo, ideal beyin gücü ve enerji arttırma konularında aydınlanmak isteyenlere tavsiye ediyoruz.

  • Künye: Jane Clarke – Aile Boyu Beslenme, çeviren: Nuray Mestci, NTV Yayınları, yemek, 256 sayfa, 2015

Liz Armstrong, Guy Dauncey ve Anne Wordsworth – Kanser (2009)

‘Salgını Önlemek İçin 101 Çözüm Önerisi’ alt başlığını taşıyan ‘Kanser’de, hastalık hakkında doğru ve yanlış bilinenler masaya yatırılıyor.

Kitapta, kanserden korunmanın yolları anlatılırken, mesleki ve çevresel etmenler gibi, hastalığa dair ihmal edilen konular da irdeleniyor.

Tütün kullanımı, sağlıklı alışkanlıklar, diyet, güvenli ürün, sağlıklı ev, bahçe, radyasyonu azaltmak, sağlıklı gebelik, organik beslenme, sağlıklı okul gibi kanserin çevresel etkenleri; salgının önüne geçmek için pratik çözümler, kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Çalışmanın, çağımızın hastalığına dair rehber nitelikte bir eser olduğunu söyleyebiliriz.

  • Künye: Liz Armstrong, Guy Dauncey ve Anne Wordsworth – Kanser, çeviri editörü: Erkan Topuz, Alfa Yayınları, sağlık, 616 sayfa