Susan Cain – Sakinler de Kazanır (2012)

28 Kasım Çarşamba, 2012

  • SAKİNLER DE KAZANIR, Susan Cain, çeviren: İdil Çetin, Optimist Kitap, psikoloji, 415 sayfa

 

Susan Cain ‘Sakinler de Kazanır’ başlıklı bu kitabında, Amerikan kültüründe neredeyse kemikleşmiş hale gelen dışadönüklüğü eleştirel bir analize tabi tutuyor. Aşırı dışadönüklüğün aynı zamanda oyalayan ve insanın potansiyellerini kullanmasının önüne geçen bir süreç olduğunu savunan Cain, bunun karşısına, kendinden emin ve iyi dengelenmiş bir içedönüklüğü koyuyor. Herkesle sosyalleşmenin niceliği niteliğin önüne geçirme tehlikesi barındırdığını belirten Cain, kişinin hem kişisel dünyasında hem de iş dünyasında başarılı olması için sezgi, sebat, konsantrasyon ve duyarlılık gibi meziyetleri nasıl geliştirebileceğini anlatıyor.

  • SİNEMADA PSİKOLOJİ VE ANORMAL DAVRANIŞLAR, Tarık Solmuş, Doruk Yayınları, sinema, 333 sayfa

 

Uzman psikolog Tarık Solmuş elimizdeki incelemesinde, uzun yıllara yayılan mesleki deneyimlerinden hareketle sinema ve psikoloji ilişkisini ve filmlerdeki anormal davranışları, olaylar ve karakterler üzerinden ele alıyor. Solmuş, filmlerdeki karakterlerin davranış analizi ve bu karakterlere dair çözümlemeleriyle, sinemada kendine yer bulmuş agorafobi, akut stres, cinsel sapkınlıklar, davranış bozuklukları, depresyon, fobi, hipokondriya, manik-depresif ve şizofreni gibi pek çok psikolojik sorunu, bozukluğu irdeliyor. Yazar, bunu yaparken, psikoloji ve sinema ilişkisini izlemek isteyen okurlara da kapsamlı bir antoloji sunuyor.

  • DÜŞLER, J. Allan Hobson, çeviren: Hakan Gür, Dost Kitabevi, psikoloji, 200 sayfa

 

Psikiyatri profesörü J. Allan Hobson’un elimizdeki çalışması, nitelikli bir düş rehberi. Çalışma, düşlere ilişkin bilimsel kuramın son elli yıl içinde nasıl geliştiğini gözlemlediği kadar, okurunu, modern uyku biliminin yeni keşifleri, çığır açan bulguları hakkında da aydınlatıyor. Düş görmenin anlamı, düş gören beynin hücre ve molekül yapısı, düş analizinin bilim haline gelmeyişinin nedenleri, uykuda beyin etkinleşmesinin işlevleri, düzensiz düş görme, uyku ve zihinsel hastalıklar, düşte bilinç, düş görmenin öğrenme ve bellek üzerine etkileri ve düşlerin yorumlanması, kitapta yer alan ilgi çekici konulardan birkaçı.

  • SOSYAL PSİKOLOJİ TARİHİ, Gustav Jahoda, çeviren: Şeyda Başlı, İş Kültür Yayınları, sosyal psikoloji, 320 sayfa
Gustav Jahoda elimizdeki çalışmasında, sosyal psikolojinin Aydınlanma’dan 2. Dünya Savaşı’na kadarki tarihsel gelişimine odaklanıyor. Çalışmasına Aydınlanma’nın öncülerini ve sosyal psikoloji alanındaki ilk nüveleri ele almakla başlayan Jahoda, devamında da, sosyal psikolojinin 19. yüzyılda İngiltere, Fransa, Almanya ve Belçika gibi Avrupa ülkeleri ile Amerika’daki gelişimini irdeliyor. Jahoda çalışmasında ayrıca, 20. yüzyılla birlikte sosyal psikolojinin Amerika’da olgunluğa doğru yol alışını ve iki dünya savaşı arası dönemde yaşanan önemli gelişmelerin, alanı ne şekilde etkilediğini de ayrıntılı bir bakışla izliyor.
  • ELEŞTİREL PSİKOLOJİ, Dennis Fox, Isaac Prilleltensky ve Stephanie Austin, çeviren: Eda Erdener, Melih Barsbey, Güneş Kayacı Sevinç vd., Ayrıntı Yayınları, psikoloji, 592 sayfa

 

Üç yazarlı ‘Eleştirel Psikoloji’, verili adaletsizliği sürdüren ve bencilliği öne çıkaran toplumsal kurumları desteklediği için anaakım psikolojiyi eleştiren makalelerden oluşuyor. Kişilik kuramları, klinik psikoloji, sosyal psikoloji ve topluluk psikolojisi gibi, psikolojisi alanının tartışılagelen konuları ile psikolojinin tanımladığı şekliyle ırk ve ırkçılık, sınıf, toplumsal cinsiyet ve sömürgecilik gibi kavramları yeni baştan değerlendiren yazarlar, psikoloji ve toplumsal normlar arasındaki, güçlünün lehine, güçsüzün aleyhine olan kötücül işbirliğini ifşa ettiği gibi, özgürleştirici alternatifler de sunuyor.

  • İNTERNET BAĞIMLILIĞI, Kültegin Ögel, İş Kültür Yayınları, eğitim, 238 sayfa

 

Madde kullanımı ve bağımlılığı, depresyon gibi konularda uzun zamandır çalışmakta olan ve halen bir tıp fakültesinde görevli Kültegin Ögel ‘İnternet Bağımlılığı’nda, internet psikolojisini farklı boyutlarıyla ele alıyor ve internet bağımlılığıyla nasıl başa çıkılabileceği konusunda ilgilisine önerilerde bulunuyor. Ögel konuyu, sanal dünyanın kendine has atmosferi, internet ve bilgisayar kullanımının psikolojisi, internet bağımlılığı ve bilgisayar oyunları gibi geniş bir çerçevede irdelerken, internetin yarattığı sorunlar ile internet bağımlılığının nasıl tedavi edilebileceği konularında okurlarını aydınlatıyor.

  • ÇOCUKLARI ANLAMA KILAVUZU, Özgün Kızıldağ, Elma Yayınları, çocuk gelişimi, 243 sayfa

 

Uzman Psikolog Özgün Kızıldağ ‘Çocukları Anlama Kılavuzu’nda, doğumlarından ergenliklerine kadar olan dönemde çocukların gelişiminde karşılaşılan belli başlı sorunları ele alıyor. Anne-babalara, öğretmenlere, psikolog ve psikolojik danışmanlara hitap eden kitap, gerçek vakalardan hareketle, çocukların sıklıkla yaşadıkları sorunları saptıyor ve bunlara ne gibi çözümler getirilebileceğini irdeliyor. Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite, konuşma-dil gelişimi sorunları, küfür-argo alışkanlığı, tırnak yeme, yalan söyleme, yemek sorunları ve belli başlı psikiyatrik durumlar, kitapta yer alan konulardan birkaçı.