Kelly Bulkeley – Psikolojik, Kültürel ve Dini Boyutlarıyla Rüyalar (2008)

Kelly Bulkeley, San Fransisco, Santa Clara University’de psikoloji ve din dersleri veriyor.

Bulkeley’in bu kitabı, rüya inançlarını; rüya görmenin kökenini, işlevini ve amacını; rüya deneyimlerini ve rüyaları anlamak için kullanılan yöntemleri anlatıyor.

Birçok yazarın katılımıyla meydana gelen kitap, dini araştırmalar, antropoloji, tarih ve psikoloji uzmanlarının, rüyalara odaklanan yazılarını bir araya getiriyor.

Yirmi üç yazıdan oluşan kitap, konu hakkındaki en önemli teorileri, çekişmeli tartışmaları ve Freud’un “rüya merkezi” dediği, gelişmekte olan bu alana dair en yeni bilgileri ihtiva ediyor.

 • Künye: Kelly Bulkeley – Psikolojik, Kültürel ve Dini Boyutlarıyla Rüyalar, çeviren: Dilek Cenkçiler, ODTÜ Yayıncılık, psikoloji, 374 sayfa
Reklamlar

Ben Ambridge – PSY-Q (2014)

Birçok çalışmaya konu olmuş ünlü psikoloji deneylerini, bizzat kendi üstünüzde uygulamaya ne dersiniz?

Ben Amridge, bunu yapabileceğiniz “Ev tipi” bir psikoloji laboratuvarı sunuyor.

Kişiliği, zekâsı, ahlaki değerleri, düşünme biçimi, güdüselliği, çizim yeteneği, kısacası psikolojik zekâsı hakkında bilgi edinmek isteyen meraklılara duyurulur.

 • Künye: Ben Ambridge – PSY-Q, çeviren: Murat Sağlam, Domingo Kitap

Hülya Kayaoğlu ve Özlem Görür – Otistik Çocuklar Nasıl Öğrenir? (2008)

‘Otistik Çocuklar Nasıl Öğrenir?’, Hülya Kayaoğlu ve Özlem Görür’ün, otizm ve ilişkili durumlardaki eğitim uygulamalarından edindikleri deneyimlerinin ürünü.

Türkiye’de otizm konusunda var olan sıkıntılar düşünüldüğünde, çalışmanın otistik çocukların eğitim süreçlerine önemli bir katkı yapacağı açık.

Yazarlar, çalışmalarında, otizmin tanımını yapıyor; otizmin nedenlerini, otizmli çocukların davranış özelliklerini ve otizme eşlik eden rahatsızlıkları anlatıyor.

Kitapta ayrıca, otizmli çocuklara yönelik eğitim yaklaşımları ile tedavi uygulamaları inceleniyor ve çocuklarla nasıl sağlıklı bir iletişim kurulabileceği konularında önerilerde bulunuluyor.

 • Künye: Hülya Kayaoğlu ve Özlem Görür – Otistik Çocuklar Nasıl Öğrenir?, Epos Yayınları, psikoloji, 221 sayfa

Susann Sitzler – Kardeşler: Hayatımızın En Uzun İlişkisi (2017)

Kardeşi olanlar şanslıdır. Zira onlar, toplumsallaşmanın ilk adımlarını daha dışarıya çıkmadan deneyimler.

Bu kitabın yazarı gazeteci Susann Sitzler’in de bir öz, iki üvey ve üç yarı kardeşten oluşan kalabalık bir ailesi var.

Dolayısıyla kendisinin, kardeşliğin nasıl zengin bir potansiyele sahip olduğu hakkında söyleyeceği çok şeyi var.

 • Kardeş nedir?
 • Kardeşler birbirlerinden ne zaman rahatsız olurlar?
 • Kardeşlerden nasıl kurtulunur?
 • Kardeşler nereden edinilir?
 • İnsanın kardeşinin olması neden iyidir?

Sitzler, yukarıdaki sorulara yanıt verirken, her ailenin eşsiz ve benzersiz olduğunu, her kardeşlik ilişkisinin kendine özel olduğunu gözler önüne seriyor.

Son yıllarda kardeşlik çalışmaları büyük hız kazanmış durumda.

Kimilerine göre kardeşler, kişiliğin gelişiminde anne babalar kadar önemli rollere sahip.

İşte Sitzler’in çalışması da, her ne kadar kendi kardeşlik deneyiminden yola çıksa da, psikoloji, sosyoloji, tarih ve etnoloji gibi farklı disiplinlerden yararlanmasıyla, kardeşlik konusunda aydınlatıcı ve zengin bir çerçeve sunuyor.

 • Künye: Susann Sitzler – Kardeşler: Hayatımızın En Uzun İlişkisi, çeviren: Atilla Dirim, İletişim Yayınları, kültür, 303 sayfa, 2017

Meral Gezici Yalçın – Göç Psikolojisi (2017)

Tüm siyasi, sosyolojik ve toplumsal etkileri bir yana, göç olgusu bireyin psikolojisini nasıl etkiler?

Meral Gezici Yalçın bu önemli çalışmasında, göçle birlikte insan benliğinin ve kimliğinin uğradığı değişimleri irdeliyor.

Ait olma, yurt, aile ve etnik grup kavramlarının insan psikolojisindeki yerini irdeleyerek çalışmasına başlayan Yalçın, göç sürecini,

 • Kültürlenme,
 • Sosyal kimliğin oluşumu,
 • Önyargı ve kalıpyargılar,
 • Ayrımcılık ve dışlama,
 • Ve algılanan yoksulluk gibi kavramlardan yola çıkarak kapsamlı bir bakışla ele alıyor.

Kitap bunun yanı sıra, göçün insan psikolojisi üzerinde yarattığı tahribata karşı bireysel ve kolektif çözüm stratejilerinin neler olabileceğini de tartışıyor.

 • Künye: Meral Gezici Yalçın – Göç Psikolojisi, Pharmakon Yayınevi, psikoloji, 204 sayfa

Anca Parvulescu – Gülme: Bir Tutkuyu Dair Notlar (2017)

En insana özgü eylemlerden biri olan gülmeyle, hiçbir iktidar başa çıkamaz.

Gülmek devrimci bir eylemdir.

Anca Parvulescu da bu kitabında, gülmenin psikolojik, kültürel, tarihsel, estetik ve politik yönlerini masaya yatırıyor.

Gülmeyi, bir şeye gösterilen tepkiden ziyade başlı başına bir tutku olarak ele alan Parvulescu, gülmeyi toplumsal duygunun bir belirtisi olarak ele alırken görgü kuralları kitaplarını, edebi metinleri ve görsel kültür ürünlerini adım adım kat ediyor.

Kitap, kimi zaman edepsiz sayılan abartılı, tutkulu ve kendini koy veren gülmenin isyankâr potansiyelinin, baskıcı ciddiyete nasıl güçlü bir yanıt verebileceğini bir kez daha görmek için iyi bir fırsat.

 • Künye: Anca Parvulescu – Gülme: Bir Tutkuyu Dair Notlar, çeviren: Mehmet Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 305 sayfa

Wendy T. Behary – Narsistle Ateşkes (2014)

Dünyanın merkezinde yer aldığını düşünen narsistlerle geçinmek zordur, zira böylelerine sınır koymak neredeyse imkânsızdır.

Bakış açısını şefkatle ören Behary ise, narsistik kişilerin benmerkerci davranışlarının nasıl üstesinden gelinebileceğini ve onlarla ne şekilde iletişim kurulabileceğini anlatıyor.

 • Künye: Wendy T. Behary – Narsistle Ateşkes, çeviren: Melis Caner ve Nihan Azizlerli, PsikoNET Yayınları