Yasemin Işıktaç – Adalet Psikolojisi (2013)

  • ADALET PSİKOLOJİSİ, Yasemin Işıktaç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 417 sayfa

ADALET

Hukuk felsefesi ve sosyolojisi alanında çalışan Yasemin Işıktaç ‘Adalet Psikolojisi’nde, adalet psikolojisini, onun tarihsel gelişimini detaylıca irdeliyor. Adalet psikolojisinin temel unsurlarını esas alan bir ana gövdeye dayanan çalışma, suçlu psikolojisi ve ona bağlı olarak suç kavramı ve suçu açıklamaya yönelik teorik yaklaşımları açıklıyor. Çalışmasında, yargılama sürecinde suçlunun yeni sıfatı olarak ortaya çıkan sanık olma hali ve sanık psikolojisini; tanık psikolojisini, hükümlü psikolojisini ve mağdur psikolojisini ele alan Işıktaç, adalet psikolojisinin pratik hukuk alanında kullanılma biçimleri üzerinde de duruyor.

Christine Purdon ve David A. Clark – Takıntılarla Başa Çıkma (2013)

  • TAKINTILARLA BAŞA ÇIKMA, Christine Purdon ve David A. Clark, çeviren: Aylin Gündoğdu ve Pınar İşcen, Psikonet Yayınları, psikoloji, 190 sayfa

TAKINTILARLA

Christine Purdon ve David A. Clark bu çalışmalarında, Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) nasıl kontrol altına alınabileceğini irdeliyor. OKB tedavisinde tanınmış isimler olan yazarlar, nelerin takıntı olarak adlandırılabileceğini, takıntıların farklı görünümlerini, nasıl oluştuğunu, belli başlı takıntı belirtilerini, takıntıların devamlılık göstermesindeki etkenleri, takıntıların aşmaya yardımcı olacak zihinsel kontrol yöntemlerini, zarar verme, şiddet ve cinsellikle ilgili takıntıların hususiyetlerini, dini takıntıları, takıntıların ilaçla tedavi imkanlarını ve OKB ile ilgili buna benzer bilinmeyen pek çok detayı aydınlatıyor.

Özgün Kızıldağ – Ergenleri Anlama Kılavuzu (2013)

  • ERGENLERİ ANLAMA KILAVUZU, Özgün Kızıldağ, Elma Yayınları, psikoloji, 303 sayfa

 ERGENLERI

Uzman psikolog Özgün Kızıldağ ‘Ergenleri Anlama Kılavuzu’nda, yaşanmış örnekler üzerinden, çocuklarıyla ilgili sorunlar yaşayan ebeyvenlere çözüm önerileri sunuyor. Kızıldağ, ergenlerin arkadaşlarıyla ilişkilerini, ebeveynleriyle çatışmalarını, karşı cinsle ilişkilerini, ergenliğe özgü değişimleri ve meslek hayatına atılma sürecinde yaşadıklarını anlatıyor; çocuklarıyla sorunlar yaşayan ebeveynlere nasıl bir tutum geliştirmeleri gerektiği konusunda önerilerde bulunuyor.

A. Kadir Özer – Var Olmak Cesaret İster (2013)

  • VAR OLMAK CESARET İSTER, A. Kadir Özer, Remzi Kitabevi, psikoloji, 214 sayfa

VAR

Klinik psikolog A. Kadir Özer ‘Var Olmak Cesaret İster’de, canı yanan insanların kendilerini mutsuz ederken ne gibi temalardan hareket ettiklerini anlatıyor. Bireyin kendi yorumunu “doğru”, farklı yorumları da “yanlış” şeklinde tanımlayarak yanılgılar içinde yaşadığını söyleyen Özer, bu yanılarak yaşamanın somutlaştırdığı ilgi çekici insan hikâyelerine yer veriyor. Bireyin dürüstlük ve yalancılık, güçlülük ve güçsüzlük, kabalık ve kibarlık gibi çoklu kişiliklere sahip olduğunu belirten Özer, buna rağmen tek kişiymiş gibi yaşamanın onu ne gibi çıkmazlara soktuğunu ve bundan kurtulmanın nasıl mümkün olabileceğini anlatıyor.

Vamık D. Volkan – Divandaki Düşmanlar (2013)

  • DİVANDAKİ DÜŞMANLAR, Vamık D. Volkan, çeviren: Serap Erdoğan Taycan, Alfa Yayınları, psikoloji, 588 sayfa

 DIVANDAKI

Çatışmalı bölgelerde gözlemci, arabulucu ve hekim olarak görev yapmış Vamık D. Volkan ‘Divandaki Düşmanlar’da, siyaset psikolojisi bağlamında psikolojik faktörlerin uluslararası ilişkileri nasıl etkilediğini anlatıyor. Yazar bununla, disiplinlerarası bir ekibin, etnik, milli, dini ya da ideolojik karşıt gruplar arasındaki barışçı birlikteliğin oluşmasına, bu gözlem ve deneyimlerden yola çıkarak nasıl yardım edeceğini açıklamayı amaçlıyor. Volkan, farklı ülkelerde yaşanan çatışmaları inceliyor ve büyük kayıpların ardından yaşanan yas süreci gibi psikolojik serüvenlerin nasıl kavramsallaştırılabileceğini irdeliyor.

Özcan Köknel – Şiddet Dili (2013)

  • ŞİDDET DİLİ, Özcan Köknel, Remzi Kitabevi, psikoloji, 214 sayfa

 SIDDET

Özcan Köknel ‘Şiddet Dili’nde, şiddet dilinin gelişiminde etkili olan nedenleri ruhbilim, toplumsal ruhbilim ve iletişim biliminin ışığında çözümlemeye koyuluyor ve bu dilin nasıl ortadan kaldırılabileceğini irdeliyor. Yazar, şiddet dilinin ortaya çıkmasının belli başlı nedenlerini, tutum ve davranışların şiddet duygusu üzerindeki etkilerini, dinlerin şiddet konusuna yaklaşımını, geleneklerin şiddetin artmasındaki rolünü ve teknolojinin toplumsal kültüre olumlu ve olumsuz yönlerini ele alıyor, şiddet dilinin toplumsal alandan çekilmesi için evrensel değerlere dayalı bir toplumsal kültürün nasıl inşa edilebileceğini tartışıyor.

JoAnne Pedro-Carrol – Önce Çocuklar (2013)

  • ÖNCE ÇOCUKLAR, JoAnne Pedro-Carrol, çeviren: Arzu Birkan, Doğan Kitap, çocuk, 287 sayfa

 ONCE

Çok sayıda çifte boşanma aşamasında danışmanlık yapmış JoAnne Pedro-Carrol ‘Önce Çocuklar’da, boşanma kararı alan ebeyvenlerin, çocukları için bu sıkıntılı süreci nasıl daha katlanılabilir hale getirebileceklerini anlatıyor. Yazar burada, boşanmanın çocuklar üzerindeki kalıcı etkilerini, boşanmanın onlar üzerinde yarattığı yıkımın ne gibi çabalarla aşılabileceğini, çocuklarla boşanma ve ailedeki değişikliklerle ilgili nasıl konuşulacağını ve anne-babaların anlaşmazlıklarını nasıl çözümleyeceklerini anlatıyor, ayrıca, çocukların güçlü ve dirayetli olmalarını sağlayacak duygusal zekâ içeren bir dizi uygulama da sunuyor.