Mikita Brottman – Okuma İlleti (2014)

  • OKUMA İLLETİ, Mikita Brottman, çeviren: Mesut Şenol, Paloma Yayınevi, psikoloji, 251 sayfa

Yazar ve psikanalist Mikita Brottman, mastürbasyona dair Viktorya dönemi İngiltere’sinden gelme “yalnız başına yapılan ahlaksızlık” deyimine atıf yaparak, okumayı da bir mastürbasyon eylemi olarak tanımlıyor. Okuma deneyimini farklı boyutlarıyla irdeleyen Brottman’ın çalışması, okumanın depresyona ne gibi etkilerde bulunduğunu, okumanın başarıya ve mutluluğa ulaşmadaki rolünü sorgulamasıyla da dikkat çekiyor. Verili okuma alışkanlığının, tüketim çağının sonu gelmez seçenek zenginliğiyle ilişkisini tartışan Brottman, düşünerek, özenli ve ayrım gözeterek gerçekleştirilecek bir okuma faaliyeti için de ipuçları sunuyor.

Tarık Solmuş – Normalden Anormale Aşk ve Aşk Sineması (2014)

  • NORMALDEN ANORMALE AŞK VE AŞK SİNEMASI, Tarık Solmuş, Doruk Yayınları, psikoloji, 280 sayfa

Psikolog Tarık Solmuş, dizi film ve filmlerde kendine yer bulan aşka dair normal ve anormal davranışları ele alıyor. Aşkı, yani romantik bağlanmayı ve romantik ilişkileri var eden yaklaşık otuz psikolojik özelliğe yer veren Solmuş, bu özelliklerin patolojik, benliği yıkıcı, kişiliğe zarar verici, bireysel gelişime tamamen ket vurucu, kurbanlaştırıcı yönlerini açıklıyor. Kişilik ve kimlik bunalımı, düşünsel ve fiziksel şiddet, aşk ilişkisinde yinelenen takıntılar, bastırılmış travmatik deneyimler, bağlanma sorunları, madde bağımlılığı ve narsisistik kişilik bozuklukları, Solmuş’un irdelediği bazı patolojik özellikler.

Craig Malkin – Narsisizme Yeni Bir Bakış (2017)

  • NARSİSİZME YENİ BİR BAKIŞ, Craig Malkin, çeviren: Serap Arslanpay, İletişim Yayınları, psikoloji, 248 sayfa

narsisizme-yeni-bir-bakis

Narsizm kelimesi, çağımızın moda kavramlarından. Bu kavram çoğumuz için olumsuz, zararlı bir duruma işaret eder. Fakat bu kitabın yazarı klinik psikolog Craig Malkin, “sağlıklı narsisizm” ve “sağlıksız narsisizm” ayrımına giderek narsisizmin düşünüldüğü kadar kötü olamayabileceğini söylüyor. Narsisizmle ilgili eski varsayımları yeni araştırmalar ve bulgular ışığında yeniden düşünen Malkin, bir narsisti nasıl tanıyabileceğimizi, bunlarla ilişkilerimizi nasıl dönüştüreceğimizi, sağlıksız narsisizmin önünü almanın mümkün olup olmadığını tartışıyor. Yazar, kendini özel hissetme arzusunun normal olduğunu ve sağlıklı narsisizmin de bu temel insani ihtiyacı karşılayabileceğine inanıyor.

Nihat Kaya – Sorularla Panik Atak (2007)

  • SORULARLA PANİK ATAK, Nihat Kaya, Sistem Yayıncılık, psikoloji, 238 sayfa

sorularla-panik-atak

‘Sorularla Panik Atak’ın yazarı, Dr. Nihat Kaya’nın uzmanlık alanı, panik-atak ve sosyal-psikoloji. Kendisinin bu çalışması da, bu alandaki on iki yıllık deneyimlerini bir araya getiriyor. Daha önce konu hakkında bazı kitap çalışmaları, televizyon ve radyo programları yapan Kaya’nın bu eseri, Türkiye’de özellikle 2000 yılından sonra şikâyetlerin arttığı bu hastalığa dair pratik, yol gösterici bilgiler veriyor. Kaya, hastalığın nasıl teşhis ve tedavi edilebileceğini ve onunla nasıl başa çıkılabileceğini de, soru cevap formunda anlatıyor. Kitabının birinci bölümünde, fiziksel muayene ve tetkiklerle hiçbir şeyin saptanamadığı bu hastalık ve onun alt dalları anlatılıyor. Kitabın ikinci bölümünde de, hastalığın tedavi yolları, nasıl üstesinden gelinebileceği konularına yer veriliyor. Kitap hem hasta ve hasta yakınlarına hem de bu konuda pratik bilgiler edinmek isteyenlere önerilir.

Cemal Dindar (haz) – Nal: Bir Akıl Hastanesinin… (2007)

  • NAL: BİR AKIL HASTANESİNİN HATIRA DEFTERİ, hazırlayan: Cemal Dindar, Telos Yayıncılık, psikoloji, 378 sayfa

nal

Cemal Dindar’ın hazırladığı ‘Bir Akıl Hastanesinin Hatıra Defteri: Nal’da bir araya getirilmiş şiirler ve metinler, çoğu Bakırköy Akıl Hastanesi’nde uzun dönem yatmak durumunda kalmış kişilere ait. Kitaptaki ‘Nal’ ise, acile getirilen akıl hastalarının ilk tanıştıkları ilaçlar olan, Norodol, Akineton ve Largactil’in baş harflerinden oluşuyor. 1960’larda yayınlanmış ‘İnilti’ adlı şiir kitabı, yine aynı dönemde akıl hastanesinde yayınlanmış ‘Kendi Sesimiz’ adlı dergi, 1990’lı yılların başında yayınlanmış ‘Şizofrengi’ dergisi ve son olarak da, 90’lı yılların sonlarında yayınlanmış ‘Aura’ dergisi, Dindar’ın çalışması için yararlandığı başlıca kaynaklar.

Aysel Doğan – 18 Yaşında UYudun 29 Yaşında Uyandın Oğlum (2007)

  • 18 YAŞINDA UYUDUN 29 YAŞINDA UYANDIN OĞLUM, Aysel Doğan, Timaş Yayınları, anı, 144 sayfa

18-yasinda-uyudun

Aysel Doğan’ın oğlu Serdar, uzun yıllar şizofreni tedavisi gördü. Ailenin bu sürede yaşadığı sıkıntılar, Doğan’ın bu kitapta yer alan anılarında karşımıza çıkıyor. Oğlu şizofren olduğu için toplum tarafından dışlanmış, iyileşene kadar yalnız bir hayat yaşamıştı. Serdar’ın bu dönemde en büyük destekçisi ise annesi olacaktı. Doğan’ın kitabı, zorlu, sıkıntılı geçmiş bir döneme dair anıları, okuyucuyla paylaşma ihtiyacından doğmuş. Ayrıca kitap, benzer sorunlarla karşılaşmış ailelere bu durumda neler yapılabileceğini anlatma kaygıyla kaleme alınmış. Dokunaklı ve öğretici bir tanıklık.

Yurdaer Kılıç – Mitolojiden Bilimselliğe Hipnoz (2007)

  • MİTOLOJİDEN BİLİMSELLİĞE HİPNOZ, Yurdaer Kılıç, Yurt Kitap, psikoloji, 136 sayfa

mitolojiden-bilimsellige-hipnoz

Yurdaer Kılıç’ın ‘Mitolojiden Bilimselliğe Hipnoz’ isimli bu çalışması, hipnozun tarihinden başlayarak, bilimsel bir nitelik kazanmasına kadar geçen süreyi anlatıyor. ‘Hipnoza Genel Bakış’ ve ‘Hipnozun Klinik Uygulamaları’ başlıklı iki bölümden oluşan kitap, konu hakkındaki ayrıntıları barındırıyor. Kılıç, hipnozun “Psiko” adı verilen insanın beş duyusuyla ilgili, tamamen bilimsel temele dayalı bir kavram olduğunu söylüyor. Hipnozun henüz tam olarak çözülmediğini belirten Kılıç, çözülebilmesi halinde, insanın bilinç dünyasına dair önemli verilerin keşfedileceğini savunuyor.