Desmond Morris – Çıplak Maymun (2014)

Doğadan koparak bambaşka bir dünya kuran insanoğlu, Morris’e göre maymundan türemiş değil.

Zira kendisi, insanın tamı tamına maymun olduğunu savunuyor.

Kitap, evrime keyifli bir çerçeveden bakmak isteyen okur için, çıplak maymunun seks, yavru yetiştirme, baslenme, güvenlik ve savaşma gibi davranışlarını irdeliyor.

  • Künye: Desmond Morris – Çıplak Maymun, çeviren: Nuran Yavuz, İnkılap Kitabevi
Reklamlar

Erich Fromm – İtaatsizlik Üzerine (2014)

Yüzyıllar boyunca krallar, rahipler, derebeyleri, sanayici patronlar ve ebeveynler, itaatin bir erdem, itaatsizliğin ise bir ahlaksızlık olduğu konusunda ısrar etti.

Erih Fromm ise, itaatsizliğin neden psikolojik ve ahlaki bir soruna işaret ettiğini, özgürlüğün niçin otoriteye “hayır” demek olduğunu gösteriyor.

  • Künye: Erich Fromm – İtaatsizlik Üzerine, çeviren: Nurdan Soysal, Say Yayınları

Desmond Morris – İnsanat Bahçesi (2008)

Desmond Morris, 1959 yılında Londra Hayvanat Bahçesi müdürü olarak çalışmaya başlamış ve bu görevini sekiz yıl boyunca sürdürmüştü.

Ayrıca, muhtelif kitap ve makalelerinden de hatırlanacağı gibi, kendisi insan ve hayvan davranışları üzerine uzun yıllar çalışmış isimlerden.

İşte Morris’in ‘İnsanat Bahçesi’, insanın kent hayatına geçişinin tarihini, deneme tadındaki metinleriyle anlatıyor.

Morris, kafeslere hapsedilmiş hayvanlarla, kendi iradesiyle beton yığınlarına gömülmüş insanoğlunu karşılaştırıyor ve bu karşılaştırmanın sonucunda da, kendini bile isteye kalabalık şehirlere hapsetmiş çağdaş insanın, yüzyılları bulan mahpusluğunun nasıl aşılabileğine kafa yoruyor.

  • Künye: Desmond Morris – İnsanat Bahçesi, çeviren: Nuran Yavuz, İnkılap Kitabevi, anlatı, 278 sayfa

Banu Yazgan İnanç ve Esef Ercüment Yerlikaya – Kişilik Kuramları (2008)

Banu Yazgan İnanç ve Esef Ercüment Yerlikaya’nın ‘Kişilik Kuramları’, bu alanda ortaya çıkan değişik kuramları, kuramların fikir babalarının biyografileri eşliğinde anlatıyor.

İnanç ve Yerlikaya’nın konuya giriş niteliğindeki eseri, kişilik kuramları ve kuramcılarına dair genel bilgiler ihtiva ederken, öğrencilerin yanı sıra, konu hakkında bilgilenmek isteyen okurlara da hitap ediyor.

Kitapta, psikodinamik kuramlar, davranışçı-bilişsel kuramlar, araştırma odaklı kuramlar ve insancıl/varoluşçu kuramlar açıklanırken, Freud, Horney, Adler, Fromm, Sullivan, Allport, Costa, Marlow ve May gibi bu kuramların birçok yaratıcısının hayatı da anlatılıyor.

  • Künye: Banu Yazgan İnanç ve Esef Ercüment Yerlikaya – Kişilik Kuramları, Pegem Akademi Yayıncılık, psikoloji, 348 sayfa

Oliver Sacks – Müzikofili (2014)

Müziği sevmeyen yoktur.

Fakat vaka öykülerinden oluşan bu kitapta, önceleri müziğe karşı neredeyse ilgisiz olup, hastalık veya kaza sonrasında müziğe tutkuyla bağlanan insanların hikâyesi yer alıyor.

Müziğin gücünü hissetmek, insan beyninin akıl sır erdirilemez gizemlerine tanık olmak isteyenler için de birebir.

  • Künye: Oliver Sacks – Müzikofili, çeviren: Begüm Kovulmaz, Yapı Kredi Yayınları

Stephen L. Macknik – Zihnin Sihirbazlığı (2014)

Yoktan var olan madeni paralar, görünmez güçler tarafından hareket ettirilen iskambil kâğıtları, ortadan ikiye bölünen güzelim kadınlar…

El çabukluğu sanatı karşısında beynimiz neden bu kadar savunmasız?

Bu yanılsamanın insan olmanın bir parçası olduğunu, bilimsel bir perspektifle ortaya koyan bir kitap.

Çalışmayı, özellikle illüzyonun nörobilimi konusunda aydınlanmak isteyenler okumalı.

  • Künye: Stephen L. Macknik, Susana Martinez-Conde ve Sandra Blakeslee – Zihnin Sihirbazlığı, çeviren: Gülçin Vardar, Alfa Yayınları, psikoloji, 340 sayfa

Ian Leslie – Doğuştan Yalancı (2014)

Ya, yalan söylemek doğamızdan bir sapma değil de, onun bir gereğiyse?

Veya iyi yalancılar, geri kalanlardan zihinsel açıdan daha dengeliyse?

Kendini aldatmak bir sorun değil de bir gereklilikse ve başarı, sağlık, mutluluk getiriyorsa?

Tümüyle bilimsel araştırmalara yaslandığını iddia eden Ian Leslie’ye sorarsak, yalana dair bilgilerimizi rafa kaldırmamız gerekecek.

Leslie burada yalan derken, küçük hakikatler konusunda insanın kendini kandırmasını kast ediyor. Daha çok beyaz yalanlardan yani.

Fakat dilimiz çok yandığından biz yine de bildiğimizden şaşmayalım: Yalan en ahlaksız eylemlerdendir!

  • Künye: Ian Leslie – Doğuştan Yalancı, çeviren: Erhan Derya Kibaroğlu, NTV Yayınları, psikoloji, 288 sayfa