Çetin Özbey – Bende Bir Anormallik Görüyor musun? (2008)

Çetin Özbey, ‘Bende Bir Anormallik Görüyor musun?’da, sebepleri ve sonuçlarıyla ruhsal bozuklukları anlatıyor.

Anksiyete bozuklukları, duygu durum bozuklukları, organik bozukluklar, madde kullanım bozuklukları, yeme bozuklukları ve dürtü kontrol bozuklukları gibi birçok konunun ele alındığı kitabın, söz konusu rahatsızlıklar hakkında bilgi edinmek isteyenler için rehber nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

Kitapta ayrıca, kişilik bozukluklarını diğer ruhsal bozukluklardan ayıran özellikler, cinsel ilişkilerde “normal” ile “sapma”ların ne olduğu, hangi hastalığın ne kadar devam ettiği ve bu hastalıkların nerede ve nasıl tedavi edildiği anlatılıyor.

  • Künye: Çetin Özbey – Bende Bir Anormallik Görüyor musun?, Turkuaz Yayınları, psikoloji, 239 sayfa
Reklamlar

Yılmaz Dikbaş – Saralı Ünlüler: Epilepsi ve Deha (2008)

Yılmaz Dikbaş, ‘Saralı Ünlüler’de, epilepsi hastası ünlü isimleri ve hastalığa dair efsaneler ile gerçekleri anlatıyor.

Kitabın ilk iki bölümünde, epilepsinin tanımı yapılıyor ve ardından, tarihten günümüze epilepsiyi araştırmış ünlü bilim insanlarına yer veriliyor.

Burada, epilepsi, şizofreni, histeri ve orgazm arasındaki ilişki; dünya edebiyatında epilepsi konusunun işlenişi; eşcinsellik ve epilepsi arasındaki ilişki ve saralı ünlülerden kırk beşinin yaşam öyküsü yer alıyor.

Yalçın Küçük’ün ‘Epilepsi ve Orgazm’ kitabını değerlendirip eserdeki birçok bilginin yanlış olduğunu söyleyen Dikbaş, Recep Tayyip Erdoğan’ın saralı olup olmadığı sorusunun da cevabını arıyor.

  • Künye: Yılmaz Dikbaş – Saralı Ünlüler: Epilepsi ve Deha, Asya Şafak Yayınları, tarih, 294 sayfa

Daniel Smith – Maymun Aklı (2014)

Anksiyete bozukluğu ile yaşamak zorunda kalan Smith’in, kimi gülünç kimi trajik itirafları.

Kendini “kişileştirilmiş kaygı” olarak tanımlayan yazar, anksiyete bozukluğunun neye benzediğini günlük hayatından çarpıcı örneklerle anlatmakla yetinmiyor; bizi de normal olan ve olmayan üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

  • Künye: Daniel Smith – Maymun Aklı, çeviren: Phyliss Ann Soleau, Okuyan Us Yayınları

Jon Elster – Ekşi Üzümler (2008)

Jon Elster, ‘Rasyonalitenin Altüst Edilmesi Üzerine Çalışmalar’ alt başlıklı ‘Ekşi Üzümler’de, insanların neden irrasyonel davranışlar sergilediklerine odaklanıyor.

Rasyonaliteye dair genel anlayışı, “Rasyonalite faile ne yapması gerektiğini söyler; fail başka türlü davranırsa o zaman irrasyoneldir,” cümlesiyle özetleyen Elster, bu düşüncenin çeşitli seçenekleri ayıklamanın ötesinde işe yaramadığını savunuyor.

İlk olarak verili rasyonel anlayışı sorgulayan yazar, tilkinin ulaşamadığı üzüme ekşi demesi örneğinde simgelendiği gibi, insanların irrasyonel davranışlar sergilerken her aşamada bunları nasıl mantığa büründürdüğünü adım adım açıklıyor.

Elster araştırmasını, mantık ile insan psikolojisi arasındaki çatışmaları merkeze alarak yapıyor.

  • Künye: Jon Elster – Ekşi Üzümler, çeviren: Barış Cezar, Metis Yayınları, inceleme, 224 sayfa

Natasha Campbell-McBride – Bağırsak ve Psikoloji Sendromu (2014)

Bir otistik çocuk sahibi olan, nöroloji ve beslenme doktoru yazar, psikiyatrik, nörolojik hastalıkların ve sindirim sisteminin işleyişinin, gıda biyokimyasıyla ilişkisini aydınlatıyor.

Kitap, iyi çalışmayan bir sindirim sisteminin, beyin sağlığına ciddi etkilerde bulunduğunu ortaya koyuyor.

  • Künye: Natasha Campbell-McBride – Bağırsak ve Psikoloji Sendromu, çeviren: İstem Erdener, Adalin Yayıncılık

H. Rudolph Schaffer – Çocuklar Hakkında Karar Verme (2008)

Rudolph Schaffer, çocuk psikolojisine odaklandığı ‘Çocuklar Hakkında Karar Verme’de, çocukların erken yaşlardaki sosyal gelişimleri hakkında bilgi veriyor.

Ebeveynlerin bu gelişimdeki rolleri, çocuk ve ebeveyn arasındaki ilk bağların niteliği, ailenin işlevi, annesinin çalışmasının ve boşanmasının çocuk üzerindeki etkileri, stres karşısında çocukların hassasiyeti ve erken davranış problemlerinin uzun dönemdeki anlamı, Schaffer’ın çalışmasında ele alınan konulardan birkaçı.

Kitabını çocuk psikolojisi alanındaki araştırmalarla da zenginleştiren Schaffer, bu konuda sıkıntı yaşayan ebeveynlerin, bunu aşmak için neler yapabileceğini anlatıyor.

  • Künye: H. Rudolph Schaffer – Çocuklar Hakkında Karar Verme, çeviren: Selma Koçak, Doruk Yayınları, psikoloji, 349 sayfa

Adem Güneş – Anababaların Korkulu Rüyası: Çocuklara Yönelik Taciz (2008)

Pedagog Adem Güneş’in ‘Çocuklara Yönelik Taciz’ isimli çalışması, nefret uyandıran bu taciz konusunda anne-babaları, eğitimcileri ve taciz konusundaki tepkisini ortaya koymak isteyen vicdan sahiplerine hitap eden bir rehber.

Kitapta, çocukların bu tehditle baş kaldıklarının nasıl anlaşılabileceği, çocukların endişeye sevk edilmeden tacize karşı nasıl eğitilebilecekleri, böylesi bir durumda çocuğun davranışlarında nasıl bir değişim yaşanacağı, tacize uğramış çocuklarla iletişim kurma yolları, bir tacizcinin nasıl tanınabileceği gibi, yararlı ve öğretici konular bulunuyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 1992-2007 arasında 21 bin çocuğun tacize uğradığını da hatırlatalım.

  • Künye: Adem Güneş – Anababaların Korulu Rüyası: Çocuklara Yönelik Taciz, Sistem Yayıncılık, eğitim, 136 sayfa