Bert Hellinger, Gunthard Weber ve Hunter Beaumont – Sevginin Saklı Simetrisi (2007)

  • SEVGİNİN SAKLI SİMETRİSİ, Bert Hellinger, Gunthard Weber ve Hunter Beaumont, çeviren: Seda Toksoy, Pan Yayıncılık, psikoloji, 456 sayfa

sevginin-sakli-simetrisi

Bert Hellinger, ünlü bir aile terapisti. Hellinger’in çalışmaları, her türlü sıkıntıyla yüz yüze gelmiş aile ilişkilerinde, ne pahasına olursa olsun sevgiyi yeniden inşa etmek üzerine kuruludur. Hellinger, sevginin gelişmesinin ancak gereklerinin yerine getirilmesi ve ona zararlı olan edimleri yapmamakla mümkün olduğunu belirtiyor. Sevginin “Büyük Ruh’un saklı düzeni”ni izlediğini savunan yazara göre, asıl sıkıntı, bu düzen görmezden gelindiği, sevginin “sistematik düzenleri”ne uyulmadığı zaman baş gösterir. Hellinger bundan hareketle, ilişkilerin sistematik yasalarını ve bunlara neden uyulması gerektiğini anlatıyor.

Paul Denis – Fobiler (2007)

  • FOBİLER, Paul Denis, çeviren: İsmail Yerguz, Dost Kitabevi, psikoloji, 125 sayfa

fobiler

Dünyada herhalde fobisi bulunmayan insan yoktur. Fobilerin, örümceklerden yükseklik korkusuna, klostrofobiden agorafobiye kadar binlerce farklı türü bulunuyor. Kişinin böylesi bir korkuyla başa çıkmak için geliştirdiği kendine has savunma mekanizmaları da, çoğu zaman onun güçlenip serpilmesiyle sonuçlanıyor. İşte, Paul Denis’in bu çalışması, fobilere dair ayrıntılı bilgilere yer vermesiyle bir kaynak kitap niteliğinde. Fobileri gerçek sebepleri ışığında görüp tanımak, kişinin hayatını cehenneme çeviren bu sıkıntının aşılmasındaki en önemli aşama. Denis’in çalışması, konuya dair pek çok yararlı bilgi barındırdığından, hem uzmanlara hem de sıradan okuyuculara hitap ediyor.

Jonah Lehrer – Hayal Gücü (2017)

  • HAYAL GÜCÜ, Jonah Lehrer, çeviren: Ferit Burak Aydar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları

hayal-gucu

En önemli zihinsel yeteneğimiz olan yaratıcılığın, yani “var olmayanı tahayyül etme” kabiliyetimizin derli toplu bir hikâyesi. “Bob Dylan’ın beyni neden farklı? “, “İnternet hayal gücümüzü besler mi, köreltir mi? “, “Sınıfta hangi tür teknikler çocukların yaratıcılığını artırır? ” gibi soruların yanıtlarını arayanlara.

İbrahim Balcıoğlu – Sosyal ve Psikolojik Açıdan Göç (2007)

  • SOSYAL VE PSİKOLOJİK AÇIDAN GÖÇ, İbrahim Balcıoğlu, Elit Kültür Yayınları, sosyoloji, 176 sayfa

sosyal-ve-psikolojik-acidan-goc

Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi. Kendisinin dünyanın en eski sorunlarından biri olarak düşünülebilecek göç olgusuna dair bu çalışması ise, sosyal psikoloji araştırmalarına iyi örneklerden birini oluşturuyor. Ekonomik, sosyal ve siyasal sebeplerden kaynaklı olarak ortaya çıkan göç, özellikle Türkiye’de kırsal kesimden kentlere yapılan göçle, başlıca sorunlardan birini oluşturmuş durumda. Balcıoğlu, bu temel sorundan hareketle, göçün tarihinden günümüzdeki göç dalgasına kadar uzanıyor. Kitap, göçün geçen zamanla beraber, onarılamaz sıkıntılar doğurduğunu gözler önüne sermesiyle önemli.

Yankı Yazgan – Ergenlikten Gençliğe (2007)

  • ERGENLİKTEN GENÇLİĞE, Yankı Yazgan, söyleşi: Didem Ünsal, İş Kültür Yayınları, psikoloji, 99 sayfa

ergenlikten-genclige

Prof. Dr. Yankı Yazgan, klinik çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını ağırlıklı olarak çocuk ve ergen psikolojisi alanında yürütmüş bir isim. Olağanüstü dönemlerin sürprizli sivilcelerle simgelendiği ergenlik çağı, hem ergenler ve hem de ebeveynler için sıkıntılı bir dönem olabiliyor. İşte, yayınevinin ’99 Sayfa’ dizisinden yayınlanan bu kitap, konuyla ilgili her anne-babanın bilmesi gereken ayrıntıları barındırıyor. Çalışma, “Ergenin kafası neden karışıktır?”, “Ergenlik, bunalımlı dönem midir?”, “Ergen, neden arkadaşlarına çok önem verir?”, “Neden okula gitmek ergene anlamsız gelir?” ve “Ergenin anne-babasının nasıl davranması gerekir?” gibi soruları cevaplıyor.

Michael Shermer – İyilik ve Kötülüğün Bilimi (2007)

  • İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜN BİLİMİ, Michael Shermer, çeviren: Sinem Gül, Varlık Yayınları, psikoloji, 399 sayfa

iyilik-ve-kotulugun-bilimi

Michael Shermer’in ‘İyilik ve Kötülüğün Bilimi’, “İnsanlar neden aldatır, dedikodu yapar, ilgi gösterir, paylaşır ve Altın Kural’a uyarlar?” gibi zorlu bir soruya cevap vermeye çalışıyor. Psikolog ve bilim tarihçisi Shermer, bunun cevabını, takımlarla kabilelerin büyüyüp şefliklere ve devletlere dönüştükçe, insanların da birçok primat türünde görülen utanç ve güven gibi ahlaki duyarlıkları etik ilkelere dönüştürmelerinde arıyor. Yazar ahlakın varlığımıza ve davranışlarımıza derinlemesine işlediği ve türün tüm üyelerine yararlı olabilecek daha evrensel, hoşgörülü ve deneyleri temel alan bir etik anlayışın geliştirilmesini öneriyor.

Nur Yaycıoğlu – Bir Psikologun İtirafları (2007)

  • BİR PSİKOLOGUN İTİRAFLARI, Nur Yaycıoğlu, Resital Yayınları, anı, 207 sayfa

bir-psikologun

‘Bir Psikologun İtirafları’, hem anı hem de deneme türüne dâhil edilebilir. Nur Yaycıoğlu yirmi yıl boyunca devlet hastanelerinde klinik psikolog olarak görev yaptı. ‘Başarı ve Çocuklarımız’, ‘Özgürlüğümü Alacağım’, ‘Kişilik Renkleri’ ve ‘Arayış Tutkusu’, yazarın daha önce yayınlanmış kitapları. Anlattığı tüm öykülerin gerçek olduğunu belirten Yaycıoğlu, bu öykülerden yola çıkarak kişilik çözümlemeleri yapıyor. Yazar, yine bu öyküler üzerinden, Türkiye’nin psiko-sosyolojik yapısına dair eleştiriler de sunuyor. Çalışma, bireyin yaşadığı sorunların önemli bir sebebi olarak toplumsal yapıyı gösterip bu yönde analizler yapıyor.