• ZOR BİR AİLEDE BÜYÜMEK, Susan Forward ve Craig Buck, çeviren: Ahu Terzi, İletişim Yayınları, psikoloji, 327 sayfa

 

İki ünlü terapistin kaleme aldığı ‘Zor Bir Ailede Büyümek’, gerçek vakalardan hareketle, zor ebeveynlerle yetişmiş çocukların yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmayı amaçlıyor. Yazarlar, kitaplarının ilk bölümünde “toksik anne-babalar” olarak tanımladıkları farklı ebeveyn tipolojilerini ele alıyor. Bu ebeveynler, tanrısal anne-babalardan yetersiz anne-babalara, aşırı kontrolcülerden alkoliklere ve duygusal, fiziksel ve cinsel tacizcilere uzanan geniş bir perspektif içinde değerlendiriliyor. Kitabın ikinci bölümünde de, geçmişinde zor günler geçirmiş yetişkin çocuklara, hayatlarını geri kazanma yolları konusunda önerilerde bulunuluyor.

  • RUHUN SIRLARI, Cengiz Güleç, Dipnot Yayınları, psikoloji, 230 sayfa

 

Psikiyatri alanında çok sayıda çalışmaya imza atmış Prof. Dr. Cengiz Güleç, ‘Ruhun Sırları’ isimli elimizdeki kitabında, psikoterapi hikâyeleri aracılığıyla, alanı çok yönlü bir bakışla sorguluyor. Psikoterapinin meşruiyeti, terapilerdeki paradoks, terapiyi engelleyen dış faktörler, kültür odaklı psikoterapinin özellikleri, yaşam krizleri ve kayıplarla baş etmede psikoterapinin nasıl bir rol oynadığı, evlilik ve aile terapileri, Güleç’in burada ele aldığı konulardan birkaçı. Tedavide tek ve mükemmel bir model bulmanın mümkün olmadığını özellikle vurgulayan Güleç, psikoterapi alanında yaşanagelen belli başlı sorunları da değerlendiriyor.

  • ÇOCUKLAR OKULU NEDEN SEVMEZ?, Daniel T. Willingham, çeviren: İnci Katırcı, İthaki Yayınları, psikoloji, 190 sayfa

 

Psikoloji alanında uzman isimlerden olan Daniel T. Willingham, ‘Çocuklar Okulu Neden Sevmez?’de, çocukların okulla ilgili yaşadığı sorunlar konusunda, özellikle öğretmenleri hedeflediği dokuz prensiplik bir çözüm planı sunuyor. İnsanların doğuştan meraklı olduğunu, fakat bu merakın kırılgan olduğunu söyleyen Willingham, öğretmenlerin zihinlerini daha organize hale getirecek önerilerde bulunuyor. Öğrencilerin soyut fikirleri anlamalarını sağlamak; öğretim yöntemini, farklı öğrenme tarzlarına sahip öğrencilere göre ayarlamak ve yavaş öğrenen öğrencilere nasıl yardımcı olunabileceği, Willingham’ın burada işlediği konulardan birkaçı.

  • TEN VE İZ, David Le Breton, çeviren: İsmail Yerguz, Sel Yayınları, psikoloji, 143 sayfa

 

Fransız antropolog ve sosyolog David Le Breton, araştırmalarını beden ve riskli tavırlar antropolojisi üstüne yoğunlaştırmış, ayrıca sessizlik ve yürüyüş gibi daha kişisel temalarla da ilgilenmiş. Biz kendisini, Türkçe’ye daha önce kazandırılan ‘Yürümeye Övgü’ ve ‘Acının Antropolojisi’ adlı kitaplarıyla biliyoruz. Le Breton, elimizdeki kitabı ‘Ten ve İz’de de, herhangi bir ruhsal rahatsızlık yaşamayan insanların kendilerine neden zarar verdiklerini araştırıyor. İnsanın mantıklı ve rasyonel bir varlık olmayabileceğini söyleyen Le Breton, bedene bilinçli zarar vermenin, eski kabilelerden çağdaş toplumlara değin izlediği seyri anlatıyor.

  • YARDIM ETMENİN DÜZENLERİ, Bert Hellinger, çeviren: Seda Toksoy, Pan Yayıncılık, sağlık, 270 sayfa

 

‘Yardım Etmenin Düzenleri’, hastalara psikolojik yardım verme konusunda terapistlere yardımcı olmayı amaçlıyor. Hellinger’in çalışması iki temel amaçla kaleme alınmış. Bunlardan ilki, yardım etmenin ortaya konulan durumlarda mümkün ve geçerli olup olmadığını ortaya çıkarmak, ikincisi de, yardımın hangi adımlarının uygun ya da gerekli olduğunu ortaya çıkarmak. Kitabın uygulama bölümünde, örnek rahatsızlıklar, hastalıklar sıralanıyor. Ardından yardım etmeyi amaçlayan kişinin bu rahatsızlık ve hastalıkların mağduru olanlara nasıl yaklaşacağı belirtiliyor.

Uğur Akpur (haz.) – Pavlov (2007)

8 Haziran Çarşamba, 2011

  • PAVLOV, hazırlayan: Uğur Akpur, Say Yayınları, psikoloji, 261 sayfa

 

Uğur Akpur’un ‘Pavlov’u yayınevinin önemli dizilerinden olan ‘Fikir Mimarları’ndan çıktı. İlk olarak İvan Pavlov’un biyografisiyle çalışmasına başlayan Akpur, bilim adamının psikoloji alanındaki özgünlüğü, St. Petersburg’taki eğitimi, 1917 Devrimi’nin Pavlov’un çalışmalarına etkisi ve Nobel Ödülü alışı gibi çok sayıda ayrıntıya yer veriyor. Kitabın ikinci bölümü de, hayatının yetmiş yılını öğrenme kavramını araştırmaya adamış Pavlov’un ‘Beyin Yarım Karelerinin Çalışması Birinci Ders’, ‘Uyku Meselesi’, ‘İradeli Denen Hareketlerin Fizyolojik Mekanizması’, ‘Zaptedilmiş Olma Hisleri ve Aşırı-Paradoksal Safha’ ve ‘İsterinin Fizyolojik Yoldan Yorumlanması Üzerine Bir Deneme’den oluşuyor.

  • DEĞİŞEN AİLELERDE ÇOCUK, Jan Pryor ve Bryan Rodgers, çeviren: İbrahim Enis Köksaldı, Doruk Yayınları, çocuk, 444 sayfa

 

Bugün daha fazla çocuk, ailevi dünyasındaki değişimlerle yüz yüze geliyor. Ebeveynlerin ayrılığı, tek başına ebeveynlik, çocukların yaşamlarına üvey ebeveynlerin girişi ve üvey kardeşlerin varlığı, artık çocuklar için pek istisnai deneyimler değil. İki yazarlı ‘Değişen Ailelerle Çocuk’, bu değişimlerin çocukların gelişim ve adaptasyonları açısından ne anlama geldiğini araştırıyor. Çocukların aile değişimlerine verdiği farklı tepkileri, İngiltere, Kuzey Amerika, Avusturalya ve Yeni Zelanda kapsamında inceleyen kitabı nitelikli kılan hususlardan biri de, konuya dair söz konusu ülkelerde yapılmış çalışmalardan olabildiğince yararlanması.