Maurice Halbwachs – Toplumsal Sınıfların Psikolojisi (2019)

Türkiyeli okur Maurice Halbwachs’ı, yakın zamanda Türkçede de yayımlanan ‘Kolektif Bellek’le hatırlayacaktır.

Bellek ve toplum arasındaki ilişki konusunda çok önemli bir çalışma olan kitabında Halbwachs, klasik pozitivizmin aksine yorumsamacılık ve determinizmi bir araya getirerek yaşanan toplumsal olayların bizim belleğimizi nasıl etkileyip onu dönüştürdüğünü gözler önüne sermişti.

Halbwachs şimdi de, başka bir önemli eseriyle, ‘Toplumsal Sınıfların Psikolojisi’yle karşımızda.

İnsan tabiatını toplumsal bir tabiat olarak tanımlayan düşünür, bu yönüyle insan tabiatının içgüdülerine ve eğilimlerine derinlemesine bakıyor.

Sosyolojik ve psikolojik perspektiflerin harmanlandığı bu eserinde Halbwachs, farklı toplumsal grupları ele alıyor ve bu gruplarda hangi kolektif temsillerin hâkim olduğunu, etkilerinin, yayılma alanlarının ve sınırlarının ne olduğunu ele alıyor.

Toplumsal grupların varlığının bunların toplumsal evrimin farklı aşamalarına tekabül edip etmediği, düşünürün burada yanıtını aradığı bir diğer önemli soru.

 • Künye: Maurice Halbwachs – Toplumsal Sınıfların Psikolojisi, çeviren: Zuhal Karagöz, Pinhan Yayıncılık, sosyoloji, 168 sayfa, 2019
Reklamlar

Ruhane Koşar – Yaşam Bağları (2016)

Otizmli çocuklar ile bir köpeğin arasındaki bağın gücünün ne kadar uzun bir geçmişten geldiğini gözler önüne seren bir kitap.

Ruhane Koşar, terapist köpek Sensy’nin, insan terapistlerin ulaşamadığı otistik yalnızlık ve kapalılıkta yaşayan çocukların dış dünyaya bakabilmesinde nasıl etkili olduğunun ve çocukla dünya arasında nasıl bir köprü kurduğunun güçlü kanıtlarını sunuyor.

 • Künye: Ruhane Koşar – Yaşam Bağları: Otizm Yelpazesini Dış Dünyaya Açan Kanallar: Hayvanlar, Yeni İnsan Yayınevi, psikoloji, 160 sayfa, 2016

Meltem İdiğ Çamuroğlu – Yaralı Ruhlar, Yaralı Bedenler (2016)

Karmaşık bir davranış olan kendine zarar verme konusunda, hasta yakınlarına olduğu kadar uzmanlara da hitap eden kapsamlı bir rehber.

Kendine yönelik şiddetin nelerden kaynaklandığına ve terapistlerin bu insanlara nasıl yardım edebileceğine dair, teorik bilgilerle olduğu kadar terapi öyküleriyle de zenginleşen bir çalışma.

Aslında bu tür kişilerin kendilerine zarar verirken bize bir şeyler anlatmaya çalıştıklarını belirten Meltem İdiğ Çamuroğlu, doğal eğilim olan acıdan kaçma prensibinin tersine bedenlerine kasten zarar verip canlarını acıtan bu insanların davranışlarının nelerden kaynaklandığını açıklıyor.

Yazar, intihar dinamikleri bilinen bir olgu olmakla birlikte bunun intihar sayılamayacağını, bunun göstergesinin de bu kişilerin kendine zarar vermekle birlikte aslında ölmek istememeleri olduğunu belirtiyor.

 • Künye: Meltem İdiğ Çamuroğlu – Yaralı Ruhlar, Yaralı Bedenler, Alfa Yayınları, psikoloji, 250 sayfa, 2016

John Douglas – Zihin Avcısı: Mindhunter (2019)

‘Mindhunter’, son dönemde NETFLIX’te yayımlanan en iyi dizilerden.

Bu dizinin en büyük ilhamı ise, elimizdeki kitabın yazarı John Douglas.

Özellikle dizide karşımıza çıkan Holden Ford karakteri, John Douglas’tan esinlenilmiş.

Douglas, en tehlikeli seri katillerin zihinlerini didik didik edip işledikleri suçların ardındaki gerçek nedenleri anlamak için dünyada bir ilk olan ‘psikolojik profil çıkarma’ yöntemini kullandı ve bu yöntem, suç biliminde yeni ve büyük ufuklar açtı.

Geliştirdiği stratejiler ile FBI içinde efsane olan özel Ajan John Douglas, burada yer alan anılarında, seri cinayetlerle ilgili profil çıkarma analizlerini geliştirirken yaşadıklarını bizimle paylaşıyor.

Edmund Kemper, Charles Manson, Ted Bundy ve Ed Gein gibi birçok katille yüz yüze gelen Douglas, bu kişilerin rahatsız edici zihinlerinin ardındaki psikolojik dinamikleri aydınlatmıştı.

Bu yeteneğini kullanarak olay yerlerini inceleyen ve kendine has yöntemleriyle kimsenin göremediği detayları yakalayan Douglas, katillerin profillerini çıkarıp alışkanlıklarını belirledi ve sonraki hamlelerini öngörerek, onların davranışlarını zihninde tekrar ve tekrar yaşadı.

Üstüne üstlük bu yöntemleri kullanarak polisin birçok seri katili yakalamasını sağladı.

Douglas’ın ‘Zihin Avcısı (Mindhunter)’, bu sürece dair pek çok bilinmeyeni aydınlattığı gibi, bizi seri katillerin ve sıra dışı suçluların ürkütücü dünyalarına davet ediyor.

 • Künye: John Douglas – Zihin Avcısı (Mindhunter), çeviren: Feray Tarımtay, Diyojen Yayınevi, psikoloji, 432 sayfa, 2019

William Poundstone – Taş, Kağıt, Makas (2016)

Kendi tahminlerimizin kalitesini artırmak için psikolojiyi nasıl kullanabileceğimizi anlatan pek çok uygulama sunan bir kitap.

Çoktan seçmeli sınavlar, ofis içi bahisler, oyunlar, paket üyelikleri, strateji ve yatırım tercihleri, özellikle başkalarının yaptıkları tercihler nasıl öngörülebilir sorusunun yanıtı, burada.

Kitabın bize sundukları bununla sınırlı değil.

Poundstone, günlük hayatta temas ettiğimiz insanların hangi bariz düşünce kalıplarıyla karar verdiğini, bize hep daha fazlasını tükettirmek için yeni yollar arayan şirketlerin bize hangi zaaflarımız üstünden yüklendikleri gibi konularda bizi daha uyanık olmaya davet ediyor.

 • Künye: William Poundstone – Taş, Kağıt, Makas: Bilinecek Kadarını Bilme Sanatı, çeviren: Zeynep Yeşiltuna, Domingo Kitap

Artin Göncü – Oyunda Büyümek (2019)

Artin Göncü, Türkiye’de gelişim psikolojisi alanının önemli isimlerindendir, fakat kendisinin yazıları şu ana kadar kitaplaşmamıştı.

Göncü’nün ufuk açıcı yazılarını bir araya getiren ‘Oyunda Büyümek’ ise, bu talebe yanıt veriyor.

Kitap, oyun ve çocuk gelişimine sosyokültürel açıdan yaklaşmasıyla dikkat çekici.

Göncü, oyun ve çocuk gelişiminin sosyokültürel boyutlarını ana hatlarıyla irdeleyerek kitabına başlıyor.

Devamında da, çocuk oyunlarını ve özellikle de oyunun insanın hayatındaki önemini çok yönlü bir şekilde ortaya koyan makale ve kitap bölümleri yer alıyor.

Dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirilmiş ampirik çalışmalarla da zenginleşmiş çalışmada, bunların yanı sıra, erken eğitim ve çocuk yetiştirme konuları da sosyokültürel açıdan değerlendiriliyor.

Kitapta,

 • Kültürel etkinlik olarak çocuk oyunları,
 • Çocuk oyunlarında kültürel varyasyon,
 • Piaget ve Vygotsky’nin oyun anlayışlarının karşılaştırılması,
 • Bireysel, sosyokültürel ve eğitimsel yorumlama olarak simgesel oyun,
 • Ve bunun gibi önemli konular irdeleniyor.

Künye: Artin Göncü – Oyunda Büyümek: Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Sosyokültürel Bakış, çeviren: Ayşegül Turan, Koç Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 350 sayfa, 2019

Hasan Alp Karaosmanoğlu – Hepsini İstiyorum Hemen İstiyorum (2019)

Sürekli erteleme, maddenin kötüye kullanımı, internet bağımlılığı, ayrıcalık arama ve büyüklenme gibi pek çok dürtüsel ve büyüklenmeci davranışın kökeninde yatan nedenler nedir?

Hasan Alp Karaosmanoğlu ‘Hepsini Hemen İstiyorum’da, bu tür duyguları ayrıntılı bir şekilde açıkladığı gibi bunların aşılabilmesi konusunda kimi çözümler de sunuyor.

Sürekli kendini haklı görenleri, başkalarının dediklerini yeterince önemsemeyenleri, her konuda en iyi olmak zorunda hissedenleri, bilindiği gibi etrafımızda da hep görürüz.

Karaosmanoğlu, klinikten ve güncel yaşamdan örneklerle bu tip kişilik özelliklerini açıkladığı kitabı, aynı zamanda bu gibi sorunlardan mustarip olanlar için nitelikli bir rehber.

Karaosmanoğlu’nun çarpıcı değerlendirmesine göre, böyle sorunların kökeninde, atalarımızdan bize miras kalan esir veya köle durumuna düşme korkusu yatıyor.

 • Künye: Hasan Alp Karaosmanoğlu – Hepsini İstiyorum Hemen İstiyorum: Dürtüsel ve Büyüklenmeci Davranışlarla Başa Çıkmak, PsikoNet Yayınları, psikoloji, 208 sayfa, 2019