Jack El-Hai – Nazi ve Psikiyatrist (2017)

Hırslı Amerikan ordu psikiyatristi Dr. Douglas Kelley ile üst düzey Nazi yöneticilerinden Hermann Göring arasındaki tehlikeli ilişkinin izini süren bir biyografi.

Dr. Douglas Kelley, Amerikan ordusu tarafından, rütbeli Nazilerin mahkemede yargılanmaya akıl sağlığı bakımından elverişli olup olmadıklarını araştırmakla görevlendirilmiş genç bir psikiyatristti.

Bu yönde çalışmalar yapmaya başlayan Kelley, alan için altın değerinde bir arşiv yapar.

Öte yandan Kelley’nin, bu araştırma esnasında yanıtını öğrenmek istediği başka sorular da vardır:

Nazileri diğer insanlardan ayıran psikolojik ve karakteristik ortak özellikleri var mıdır?

Her insanda, Nazilerdekine benzer şekilde, vahşete sebep olma potansiyeli var mıdır?

Kelley bu soruların yanıtlarını ararken, diğer mahkûmlardan daha çok öne çıkan, Adolf Hitler’in sağ kolu Hermann Göring ile yakınlaşır.

Fakat kısa süre sonar samimi bir ilişki kuran Kelley ile Göring arasındaki mesafe tümüyle ortadan kalkmaya başlar.

Bu ilişkinin Kelley açısından asıl trajik yönü ise, Göring’in baskın kişiliğinin etkisinde kalması ve giderek bu usta manipülatörün yönlendirmelerine maruz kalmasıdır.

Zira Kelley’nin hayatı, bu aşamadan sonra alt üst olacaktır.

Kitap, hem tarihin en korkunç suçlularından birinin dünyasına inmesi, hem Nazilerin zihniyetini ortaya koyması ve hem de kötülüğün doğasını serimlemesiyle ilginç bir okuma vaat ediyor.

  • Künye: Jack El-Hai – Nazi ve Psikiyatrist, çeviren: Tolga Yalur, Pegasus Yayınları, biyografi, 352 sayfa
Reklamlar

Viktor E. Frankl – Hayatın Anlamı ve Psikoterapi (2014)

Nazilere tutsak düşmüş, üç yılda dört toplama kampı değiştirmiş Profesör Victor E. Frankl, hayatın anlamını en iyi anlatacak kişilerden biri olsa gerek.

Acılarının, yaşamın anlamlı olduğuna, anlamlı olması gerektiğine dair inancını sarsmadığı Frankl, umutsuzluk hissinin karşısına psikoterapinin desteğini alarak hayatın değerini koyuyor.

Künye: Victor E. Frankl – Hayatın Anlamı ve Psikoterapi, çeviren: Veysel Atayman, Say Yayınları, psikanaliz, 272 sayfa

Oğuz Tan – Depresyon (2008)

Belli başlı belirtileri hayattan eskisi kadar zevk almama, isteksizlik, uykusuzluk, iştahsızlık, yorgunluk, unutkanlık ve cinsel ilgide azalma olan depresyon, modern bireyin en büyük sıkıntılarından.

Yine bir mizaç bozukluğu olan manik depresif de, bazen depresyon, bazen de “mani” denilen aşırı neşe ve taşkınlık dönemiyle kendini gösterir.

Psikiyatri uzmanı Oğuz Tan, ‘Depresyon’ isimli bu çalışmasında, iki mizaç bozukluğu olan depresyon ile manik depresifin ne olduğuna dair bilgiler veriyor ve bu sıkıntıların nasıl aşılabileceğine odaklanıyor.

Tan, hastaların ve doktorların dilinden vaka örnekleriyle depresyonun sebeplerini verirken, hastalığın belirtileri ile tedavi yöntemlerini de anlatıyor.

  • Künye: Oğuz Tan – Depresyon, Timaş Yayınları, psikoloji, 298 sayfa

Gary Small ve Gigi Vorgan – Bir Psikiyatristin Gizli Defteri (2017)

Psikiyatri alanında uzun yıllar çalışmış Gary Small’den, kariyeri boyunca karşılaştığı tuhaf hastalara ilişkin hem trajik hem de komik hikâyeler.

Akıl hastalıkları her zaman ilgi çekmiştir.

Ve burada yer alan hikâyeler de, gerçek oldukları halde okuru fazlasıyla şaşırtacak türden.

Kitapta karşımıza çıkan figürler yoksulluğun en alt tabakalarından dolar milyonerlerine uzanan çeşitlilikte.

Esrarengiz histerik körlük yaşayanlar,

Penisinin gün geçtikçe küçüldüğünü düşünenler,

Çifte hayat sürdürenler…

Small, bize bu ve bunun gibi pek çok gerçek hikâye anlatırken, aynı zamanda bir psikiyatrist olarak neler hissettiğini ve mesleki anlamda yaşadığı gelişimi de kayda alıyor.

Düşündürücü, hüzünlü, keyifli ve aydınlatıcı bir kitap…

  • Künye: Gary Small ve Gigi Vorgan – Bir Psikiyatristin Gizli Defteri, çeviren: Duygu Akın, Doğan Kitap, 336 sayfa

Adnan Çoban – Şizofreni (2008)

Uzun bir çaba ve deneyimin ürünü olan ‘Şizofreni’, şizofrenin akıl hastalığı mı, kişilik bölünmesi mi yoksa biyolojik sebeplere dayanan bir duygu durum bozukluğu mu olduğu konularına açıklık getiren bir rehber.

Dünya Şizofreni Derneği’nin de kurucularından olan Adnan Çoban’ın çalışması, özellikle bu hastalığı herkesin anlayabileceği bir dille anlatmasıyla öne çıkıyor.

“Gördüm ki, koca koca kitaplarda yazılanlar, yaşananların sadece milyonda biri. Daha çok şey görebilmek, daha çok paylaşabilmek için bu kitabı yazmaya karar verdim,” diyen Çoban, şizofreni ile mizah, evlilik, doğum, çalışma hayatı, okul, sigara, sanat arasındaki ilişkileri inceliyor.

  • Künye: Adnan Çoban – Şizofreni, Timaş Yayınları, psikoloji, 288 sayfa

Erol Göka – Hayata ve Aşka (2008)‏

  • HAYATA VE AŞKA… Erol Göka, Aşina Kitaplar, deneme, 254 sayfa

‘Hayata ve Aşka’, psikiyatrist Erol Göka’nın, insanın ruh ve düşünce dünyasına odaklanan denemelerinden oluşuyor. Hayatın anlamının olup olmadığı, aşırı bilginin zararları, marka anlayışının yarattığı kimlik krizi, neden gençlere düşman olunduğu, âşık olunup olunmadığının nasıl anlaşılacağı, evliliğin insana aykırı olup olmadığı, internet ilişkileri ve aşkları, kitapta yer alan ve aşk ile hayata odaklanan çok sayıdaki konudan birkaçı. Ruh dünyasının dönüşüme uğradığını ve birçok okura ulaşmak istediğini söyleyen Göka, kitabının, bu yeni ruh halinin ürünü olduğunu söylüyor.

Carl Gustav Jung – Anılar, Düşler, Düşünceler (2008)

  • ANILAR, DÜŞLER, DÜŞÜNCELER, Carl Gustav Jung, yayına hazırlayan: Aniela Jaffé, çeviren: İris Kantemir, Can Yayınları, otobiyografi, 292 sayfa

‘Anılar, Düşler, Düşünceler’, analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung’un 81 yaşındayken, 1957 baharında, yakın dostu Aniela Jaffé’ye anlattığı yaşam öyküsünden oluşuyor. Dolayısıyla bu kitabı diğer biyografi örneklerinden ayıran da, bizzat Jung’un kendi anlatımlarıyla oluşmuş, oldukça derli toplu otobiyografik bir eser olması. Kitapta öne çıkan unsurlardan biri de, Jung’un dışsal yaşamından çok, ruhun çok derin bir gerçek olduğuna inanan bir insanın, zihin dünyasını ve deneyimlerini içeriyor olmasıdır denebilir. Anlatımların çoğunlukla, yaşamın ruhsal özüne inmeye çalışmaları da, tümüyle bundan kaynaklanıyor.