Sean O’Casey – Kırmızı Güller (2009)

‘Kırmızı Güller’, 20. yüzyılın başlarında W. B. Yeats ve Lady Gregory’nin önderliğinde adını duyuran İrlanda tiyatro hareketinin ikinci kuşak oyun yazarlarından Sean O’Casey’nin en başarılı oyunlarından.

Oyun, demiryolu işçisi olarak çalışan Ayamonn Breydon ve arkadaşlarının, ücretlerinin artırılması için sendika yoluyla harekete geçmelerini ve sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.

İşçiler, herhangi bir anlaşmazlık sonunda grev yapmayı bile göze almıştır.

Bu işçilerden Breydon’ın, daha iyi bir hayatın yaratılabilmesi için ailesinden başlayarak çevresindeki koyu milliyetçiler ile bağnazları ikna etme çabası ise, oyunu heyecanlı ve ilgi çekici kılan hususlardan.

  • Künye: Sean O’Casey – Kırmızı Güller, çeviren: Cevat Çapan, İş Kültür Yayınları, oyun, 118 sayfa
Reklamlar

Kolektif – Shakespeare Kitabı (2015)

Tiyatro tarihine yön vermiş Shakespeare’in dünyasına girmek için yetkin bir kılavuz.

Shakespeare’in tüm oyunlarından bir kesit sunan çalışma, oyunların ana temaları ile başkarakterlerini özlü bir biçimde anlatıyor, perde ve sahneleri analiz ediyor ve oyunların olay örgülerinin tam özetini çıkarıyor.

  • Künye: Kolektif – Shakespeare Kitabı, çeviren: Tufan Göbekçin, Alfa Yayınları

Behçet Necatigil – Evliyâ Çelebi (2015)

Behçet Necatigil’in kaynağını ‘Seyahatnâme’den alan, ilk kez 1966-67 yıllarında yayınlanmış 22 bölümlük radyo oyunu dizisi Evliyâ Çelebi basılmadan kalmış, unutulmuştu.

Bu kayıp hazine, nihayet okurlarıyla buluşuyor.

Necatigil burada, Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’deki inanılması güç anlatılarını ve Evliya Çelebi’nin uzak diyarlarda gözlemlediği alışılmadık olayları çalışmasının merkezine almış.

Semih Tezcan’ın sunuşuyla.

  • Künye: Behçet Necatigil – Evliyâ Çelebi, Everest Yayınları

Nikolay Vasilyeviç Gogol – Bütün Oyunları (2015)

Dostoyevski’nin “Hepimiz Gogol’ün Palto‘sundan çıktık.” dediği, Rus edebiyatının dev ismi Gogol’ün birbirinden muhteşem üç tiyatro oyunu, bu kitapta bir araya getirilmiş.

Belinski’nin bir değerlendirme yazısı da barındıran kitapta, Gogol’ün yaşamında bir dönüm noktası olduğunu söylediği meşhur Müfettiş‘i ile Tiyatrodan Çıkış ve Bir Evlenme adlı oyunları yer alıyor.

  • Künye: Nikolay Vasilyeviç Gogol – Bütün Oyunları, çeviren: Melih Cevdet Anday ve Erol Güney, Everest Yayınları

Kolektif – Dijital Oyun Rehberi (2009)

Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan-Sütcü’nün kaleme aldıkları ‘Dijital Oyun’ geçen yıl yayımlanmıştı.

Yazarlar bu kitaplarında, belli kavramlar üzerinden dijital oyun üretiminin kültür endüstrisiyle ilişkisini analiz etmiş; oyun geliştiricilere de hitap edecek şekilde, Türkiye’deki dijital oyun endüstrisinin haritasını ortaya koymuştu.

Şimdi yayımlanan ‘Dijital Oyun Rehberi’ başlıklı elimizdeki derleme ise, dijital oyun tasarımı, oyun türleri, dijital oyuncu, dijital oyun çalışmaları ve dijital oyun kültüründe önemli aktörler gibi konularda aydınlatıcı, rehber nitelikte bilgiler sunmasıyla dikkat çekiyor.

  • Künye: Kolektif – Dijital Oyun Rehberi, derleyen: Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan-Sütcü ve Işık Barış Fidaner, Kalkedon Yayınları, inceleme, 382 sayfa

Kolektif – 1924 Dünya Tarihinin İlk Radyo Oyunları (2009)

‘1924 Dünya Tarihinin İlk Oyunları’ isimli elimizdeki eser, Richard Hughes’un ‘Tehlike’, Pierre Cusy ile Gabriel Germinet’in ‘Deniz Depremi’ ve Hans Flesch’in ‘Sihirli Radyo’ başlıklı üç radyo oyununu bir araya getiriyor.

1924 yılında Fransa, İngiltere ve Almanya’da oynanan bu üç oyun, radyo oyununun tüm dünyada milâdı olarak kabul ediliyor.

Oyunların yazılma serüvenleri, yayımlandıkları zaman nasıl tepkiler aldıkları ve yazarlarının hayat hikâyelerinin de sunulduğu kitap, sahne ve iletişim sanatları tarihinde büyük önem taşıyan bu üç oyunu meraklılarına sunmasıyla önemli bir boşluğu dolduruyor.

  • Künye: Kolektif – 1924 Dünya Tarihinin İlk Radyo Oyunları, yayıma hazırlayan: Kıvanç Nalça, çeviren: Kıvanç Nalça ve Evrim Baştuğ, Galata Yayınları, tiyatro, 103 sayfa

William Shakespeare – Kral Lear (2009)

William Shakespeare’in ‘Kral Lear’ı, ilk kez 1607 yılının 26 Aralık gecesinde, sarayın “Whitehall” denilen salonunda oynandı.

Shakespeare bu ölümsüz tragedyasında, insanoğlunun temel çıkmaz ve sorunlarını ortaya atıyor.

İnsanlığın yozlaşıp çökmesi ve hırs, oyunun başat teması olarak öne çıkıyor.

İngiltere’de, krallığın paylaştırılması ile başlayıp yeni bir yönetimin gelişiyle sona eren tragedya, açgözlülüğün dünyaya nasıl bir yıkım getirdiğini özgün karakterleri ve felsefi çerçevesiyle kurguluyor.

Shakespeare’in, bu muazzam eseri, doğal, siyasal ve toplumsal düzlemlerde insanın rolü hakkında evrensel bir alegori.

  • Künye: William Shakespeare – Kral Lear, çeviren: Özdemir Nutku, İş Kültür Yayınları, oyun, 190 sayfa