Can Göknil – Gölgem Renkli mi? (2007)

  • GÖLGEM RENKLİ Mİ?, Can Göknil, Can Yayınları, anlatı, 99 sayfa

golgem-renkli-mi

Can Göknil, ressamlığının yanı sıra, çocuk kitapları yazarlığıyla da bilinen bir isim. Kendisinin ‘Gölgem Renkli mi?’ isimli bu kitabı ise, resimlerinin ortaya çıkış serüvenine yer veren ve mitolojiden sanata uzanan yazılarla çerçevelediği bir çalışma. Kitap, Göknil’in sergilere hazırlanırken aldığı notlar, bu notlara eklenen yorumlar ve günlük metinlerden oluşuyor. Fakat resme dair kaleme alınan bu notlar, sadece günlük karalamalardan ibaret olmayıp, efsaneler, kadim inançlar, büyüler, Şamanizm ve halk kültürünün çağdaş sanata yansıma şekillerine de odaklanıyor. Dolayısıyla kitap, resme ilgi duyanlar dışında, efsaneler ve inançların bu sanata yansımalarına ilgi duyanlara da hitap ediyor.

C. Canan Küçükeren – Karia Efsaneleri (2007)

  • KARİA EFSANELERİ, C. Canan Küçükeren, resimleyen: Güngör Kabakçıoğlu, Ekin Yayın Grubu, mitoloji, 144 sayfa

karia-efsaneleri

Arkeolog C. Canan Küçükeren’in ‘Karia Efsaneleri’, Didim, Milas, Bodrum, Dalyan, Güllük, Marmaris ve Datça’dan derlenmiş efsaneleri barındırıyor. Karia, bugünkü Aydın, Muğla ile Denizli’nin bir kısmı ve İzmir’in küçük bir kısmına yayılmış kentlerden oluşuyordu. Çalışmadan da görüleceği gibi, bu medeniyet, Antik Çağ’ın diğer büyük uygarlıklarında olduğu gibi çok sayıda efsane üretmiş. Kitapta efsanelerin yanında bir harita, Karia kentlerinin bugünkü yerleşimleri, efsanelerle ilgili açıklamalar, bir mini sözlük ve kaynakça da bulunuyor. Kitap, iyi resimleri ve kaliteli baskıyla, tarih ve mitoloji konularına meraklı okurlara önerilir.

Robert A. Segal – Mit (2012)

  • MİT, Robert A. Segal, çeviren: Nursu Örge, Dost Kitabevi, rehber, 188 sayfa

 

Bir üniversitede dinler tarihi ve din teorisi konularında dersler veren Robert A. Segal bu kitabında, mitlerden ziyade mitlere olan yaklaşımları, yani kuramları tartışıyor. Mit kuramlarının, en az mitler kadar eski olduğunu, Sokrates öncesi döneme kadar uzandığını söyleyen Segal, son birkaç yüzyıl boyunca mit alanında yapılmış çalışmaları, antropoloji, sosyoloji, edebiyat eleştirisi, psikoloji, felsefe ve dinler tarihi gibi farklı disiplinlerin bakış açısıyla yorumlamaya koyuluyor. 19. ve 20. yüzyıl mit kuramları için iyi bir rehber olan Segal’ın kitabı, bu alanda çalışmış birçok düşünür ve araştırmacıya uzanıyor.

Georges Dumézil – Mit ve Destan 1 (2012)

Georges Dumézil, 20. yüzyılın en önemli filologlarından biri olarak kabul ediliyor.

Dumézil, 1968-1973 arasında üç cilt olarak yayımladığı ‘Mit ve Destan’ın elimizdeki ilk cildinde, Hint-Avrupa halklarının destanlarını karşılaştırıyor ve hepsinde ortak olan bir ideolojik yapıyı, kendisinin deyişiyle “üç işlev ideolojisi”ni ortaya çıkarıyor.

Kitapta, kadim Hint destanı Mahabharata ve destanda yer alan kahramanlarla tanrılar; Roma’nın kuruluş efsaneleri ve Propertius ile Vergilius’un metinleri; Nartlar, Osetler ve Abhazlar gibi bazı Kafkas halklarının destanlarındaki benzer ideolojik yapılar gibi konular yer alıyor.

  • Künye: Georges Dumézil – Mit ve Destan 1: Hint-Avrupa Halklarının Destanlarında Üç İşlev İdeolojisi, çeviren: Ali Berktay, Yapı Kredi Yayınları, inceleme, 644 sayfa