Henri Stierlin – İmanın ve İktidarın Hizmetinde İslam Mimarisi (2006)

  • İMANIN VE İKTİDARIN HİZMETİNDE İSLAM MİMARİSİ, Henri Stierlin, çeviren: Ali Berktay, Yapı Kredi Yayınları, mimari, 159 sayfa

Mimarlık tarihçisi Henri Stierlin, ‘İslam Mimarisi’nde, Müslüman yapılarının çok sayıdaki figürlerini, biçimlerini betimleyip açıklıyor ve bunu yaparken de, on yüzyılı aşkın bir süre boyunca görkemli bir atılım ve solukla yaşayan canlı bir sanatın hiç değişmeyen yanlarını ve sonsuz denebilecek çeşitlemelerini sunuyor. İslam dini, çok sayıda örnekten de anlaşılacağı gibi, doğduğu 7. yüzyıldan itibaren görkemli bir mimari geliştirmişti. Stierlin’in çalışması, Emeviler, Abbasiler, İranlılar, Selçuklular, Büyük Moğol İmparatorluğu, Osmanlılar gibi çok farklı bileşenlerce zenginleştirilen bu görkemli mimarinin izini sürüyor.

Reklamlar

Gérard Monnier – Mimarlık Tarihi (2006)

  • MİMARLIK TARİHİ, Gérard Monnier, çeviren: İsmail Yerguz, Dost Kitabevi, mimari, 160 sayfa

‘Mimarlık Tarihi’, insanlığın barınma gereksiniminden, yüksek sanatsal forma doğru evrilen mimarlığın öyküsünü anlatıyor. Kitabın yazarı Gérard Monnier, mimarlığın, sanat ve tüketim gibi iki kutup arasında, gerekli ve farklı bir ürün olduğunu savunuyor. İlkel mimarlık ve geleneksel mimarlık; klasik antikite mimarlıkları; ortaçağ mimarlıkları; modern çağ mimarlıkları; 1750-1890 arasında etkili olan Neoklasisizm, Eklektizme ve Rasyonalizm gibi akımlar ve çağdaş mimarlıklar, kitabın odaklandığı başlıca konular.

Aldo Rossi – Şehrin Mimarisi (2006)

  • ŞEHRİN MİMARİSİ, Aldo Rossi, çeviren: Nurdan Gürbilek, Kanat Yayınları, sanat, 222 sayfa

Aldo Rossi’nin bu kitaptaki mimarlık eleştirisi, işlevselcilik veya kendisinin deyişiyle “modern işlevselcilik” üzerine odaklanıyordu ve modern mimarlık eleştirileri açısından bir dönüm noktasına işaret ediyordu. Rossi’nin işlevselliğe eleştirisi, işlevin mimarlık için bir başlangıç noktası olmayacağı şeklindeydi ve kendisinin önerisi, şehirle mimari arasında karşılıklı bir ilişki kurulmasıydı. Bu, “mimarlık şehrin inşasından sorumlu olan bir disiplinken, şehir de kolektif belleğiyle mimarlığın kaynağıdır” şeklinde özetlenebilir. Rossi, modern mimarinin tektipleştirici tasarımından öte, her şehrin kendi morfolojisine dayanan bir mimari anlayışı öneriyordu.

Reha Günay – Sinan’ın İstanbul’u (2006)

  • SİNAN’IN İSTANBUL’U, Reha Günay, YEM Yayın, mimari, 247 sayfa

‘Sinan’ın İstanbul’u’, özellikle Mimar Sinan’ın İstanbul’daki yapıtlarını tanımak isteyenler için tasarlandı. Aynı zamanda bir gezi kitabı olarak da kurgulanan eser, altı bölgeye ayırdığı tarihi yarımada İstanbul’un merkezinden başlayarak, yapıları bir gezi rotasına uygun bir sırayla tanıtıyor. Kitap bölüm girişlerinde yer alan haritalarla yapıların konumlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini izleme gibi bir kolaylık da sunuyor. Çalışma, tüm bunlara ek olarak, Sinan’ın Osmanlı mimarisine nasıl bir gelişme getirdiğini, kendinden sonraki mimarları nasıl etkilediğini de sunmayı amaçlıyor.