Bülent Batuman – Milletin Mimarisi (2019)

AKP Türkiye’sinde İslam ile siyaset ve yapılı çevre arasındaki ilişki bize neler söyler?

AKP iktidarı döneminde üretilen mimari eserlere bakıldığında siyasal İslamcılığın yapılı çevrenin biçimlendirilmesinde çok etkili rol aldığını görüyoruz.

Bülent Batuman’ın bu anlamda ufuk açıcı bir çalışma olarak okunabilecek elimizdeki eseri, Türkiye’nin son yirmi yıldaki dönüşümü üzerine derinlemesine düşünüyor.

Ana tezinin, AKP iktidarının bir yeniden ulus inşası projesi olduğu ‘Milletin Mimarisi’, AKP iktidarı döneminde Türkiye’de ağırlık kazanan mekânsal anlayışı ve hangi kentsel biçimlerin üretildiğini irdeliyor.

Yapılı çevrenin toplumsalın kurucu unsurlarından olduğu gerçeğinden hareketle Batuman, siyasetin mekânsal inşasının nasıl gerçekleştiğini, kente yerleşik olan çelişki ve mücadeleleri ve mekânsal ile toplumsal arasındaki etkileşimleri tartışıyor.

Batuman’ın burada tartıştığı kimi konular şöyle:

 • İslam ile ulusu uzlaştırmayı amaçlayan cami mimarisinin siyasal niteliği,
 • Ulusal sembol olarak cami,
 • Mimari taklit politikaları,
 • Gündelik hayatın İslamileştirilmesi,
 • Türkiye’de konutun siyasal iktisadı,
 • Varoşun kentsel ekolojisi,
 • İslamcı bir banliyö inşa etmenin özgün bir örneği olarak Başakşehir,
 • İslamcı banliyöde sınıf ayrımı,
 • Osmanlı-Selçuklu üslubunun alımlanması,
 • Post-ulusal neoklasisizm,
 • Gecekonduların tasfiyesi,
 • Yeni İslamcılığa karşı kamusal mekân ve direniş mimarileri,
 • İslamcılığa karşıt bir anlayış olarak Cumhuriyetçi kamusal mekân inşasına örnek olarak Kızılay Meydanı ve Tekel Kampı,
 • Yeni İslamcılığın Taksim Meydanıyla imtihanı,
 • Yeni İslamcılık ve banal siyasallaştırma,
 • Gezi’nin etkileri,
 • İktidar inşasının mekânsal pratikleri…

Künye: Bülent Batuman – Milletin Mimarisi: Yeni İslamcı Ulus İnşasının Kent ve Mekân Siyaseti, çeviren: Şahika Tokel, Metis Yayınları, sosyoloji, 312 sayfa, 2019

Reklamlar

Kolektif – Sinemekân (2010)

‘Sinemekân’, son dönemde mimarlık kültürü içerisinde tartışmaya açılan sinema ve mimarlık arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir dersin ürünü.

Burada yer alan yazılar, sessiz dönemden dijital teknolojiye, fantastik filmlerden bilimkurgu filmlerine kadar geniş bir yelpazede, içeriği hemen hemen her filmde tasarlanan veya tasarlanmayan bir mekânın var olduğunu gözler önüne seriyor.

Kitapta, farklı zamanlarda çekilmiş birçok film ve bir arada düşünülemeyecek birçok yönetmen, mekânları işleyiş tarzlarıyla irdeleniyor.

Çalışmaya katkıda bulunan isimler ise şöyle: Gülcan Gülenç, Zümrüt Şahin, Ece Aslan, Arif Mısırlı, Ezgi İşlek, Mete Gürsoy, Tansu Uzunoğlu ve Hakan Pulat.

 • Künye: Kolektif – Sinemekân: Sinemada Mimarlık, derleyen: Açalya Allmer, Varlık Yayınları, sinema, 143 sayfa

Umberto Eco – Mimarlık Göstergebilimi (2019)

Mimari göstergelerin kavramsal yapısı, bize mimari hakkında çok şey söyler.

Göstergebilim alanında yaptığı önemli çalışmalarla bildiğimiz Umberto Eco da, genel göstergebilim teorisini mimarlık ve yapılı çevre sorununa uyguluyor.

Mimari göstergelerin kavramsal yapısını derinlemesine bir bakışla irdeleyen Eco, bunu yaparken, aynı zamanda mimari bilgimize de yeni boyutlar getiriyor.

Eco, mimarlığı hem işlevsel özellikleri hem sembolik nesne olma özellikleriyle ve hem de kitle iletişim aracı olma özellikleriyle ele alıyor.

Düşünür buradan hareketle, mimariyi ulusal kültürlerin ve değerlerin sembolik taşıyıcısı olarak tartışıyor.

 • Künye: Umberto Eco – Mimarlık Göstergebilimi, çeviren: Fatma Erkman Akerson, Daimon Yayınları, mimari, 128 sayfa, 2019

İhsan Bilgin – Mimarın Soluğu (2016)

Pritzker Ödülü sahibi İsviçreli mimar Peter Zumthor’un felsefesini ve çalışmalarını derinlikli bir bakışla inceleyen bir kitap.

Postmodern mimariye yönelik sıkı muhalifliği, malzemeyle kurduğu özgün ilişkisiyle öne çıkan Zumthor’un sanatına, beslendiği temel kaynaklara ve çalışmalarının mimariye ne gibi katkılar yaptığına daha yakından bakmak isteyenlere.

Zumthor, insanların doğrudan duyularına değmek ve dokunmak üzere tasarladığı işleriyle bilinen çok önemli bir mimar ve bu kitap da, onun dünyasına daha yakından bakmak için çok iyi bir fırsat.

 • Künye: İhsan Bilgin – Mimarın Soluğu, Metis Yayınları

Ebenezer Howard – Yarının Bahçe Kentleri (2019)

Ebenezer Howard’ın ‘Yarının Bahçe Kentleri’, ilk olarak 1898’de yayımlandı ve bugün de en iyi kent tasarımlarından biridir.

Howard’ın burada sunduğu “Bahçe-Kent” tasarımı, uzun yıllar gündemde kaldığı gibi, yalnızca ülkesi İngiltere’de değil, başka ülkelerde de denenecek bir kent modeli ortaya koyar.

Düşünür, Bahçe-Kent’te doğanın temiz hava, güneş ışığı, su ve düşük kira gibi avantajları ile kentin toplumsal fırsat, yüksek ücret gibi avantajlarını birleştirerek yeni bir kent tasarlar.

Howard’a göre ne kentlerde ne de kırsal alanda ideal yaşam yoktur, fakat en ideal çözüm de her iki yaşam biçimindeki avantajları kendinde toplayan sistemdir.

Aşırı kentleşmenin ekonomik ve toplumsal sakıncalarını gidermek, nüfusun ülke yüzeyinde daha dengeli bir biçimde dağılımını sağlamak şeklinde özetlenebilecek Bahçe-Kent, hem kentsel hem kırsal yaşamın sakıncalarını gidermeyi, kitabın önsözünü kaleme alan Ruşen Keleş’in yaptığı yerinde saptamayla, köylerle kentlerin “evlendirilmesini” amaçlıyor.

 • Künye: Ebenezer Howard – Yarının Bahçe Kentleri, çeviren: Volkan Atmaca, Daimon Yayınları, mimari, 132 sayfa, 2019

Richard Weston – Mimarlığı Değiştiren 100 Fikir (2015)

Mimarlığı farklı şekillerde etkileyen ve değişken karakterini yansıtan yaklaşımlar, bu kitabın konusu.

Şömineden döşemeye, kubbeden kemere, koridordan pitoreske, gotik canlandırmacılıktan çatı penceresine, iklimlendirmeden bilgisayar destekli tasarıma ve kaplamaya, mimariye yön vermiş 100 yenilikçi fikir, burada.

Richard Weston, mimarlığı “mekân tanımlama sanatı” olarak gören ve 19. yüzyılda tartışılmaya başlanıp kısa süre sonra Frank Lloyd Wright’ın işlerinde ardından da Le Corbusier’nin ‘Yeni Mimarlığın Beş İlkesi’ ile somutlaşarak modern mimarlığın rehber ilkesi haline gelen fikrini öne çıkarıyor.

Kitaptan da çok açık şekilde anlaşılacağı gibi, bu fikirlerin çoğu, zamanla eskimeden mimarlığı biçimlendirmeye devam ediyor.

 • Künye: Richard Weston – Mimarlığı Değiştiren 100 Fikir, çeviren: Neslihan Şık, Literatür Yayıncılık, mimari, 216 sayfa, 2015

Philip Wilkinson – 50 Mimarlık Fikri (2015)

Rönesans’tan Palladyanizme, Barok’tan Rokoko’ya, Neoklasizmden Art Nouveau’ya ve Fütürizmden Yeşil mimarlığa, Antik Yunan döneminden bugüne Batı mimarlığına dayanak teşkil etmiş belli başlı fikirler için nitelikli bir kılavuz.

Mimarlık tarihinin muazzam çeşitliliğini daha yakından görmek isteyenler için dört dörtlük bir başucu kitabı olarak öneriyoruz.

 • Künye: Philip Wilkinson – 50 Mimarlık Fikri, çeviren: Volkan Atmaca, Domingo Yayınları, mimari, 208 sayfa, 2015