Aydan Çelik – Bi Tur Versene (2012)

  • Bİ TUR VERSENE, Aydan Çelik, Optimist Kitap, yaşam kültürü, 151 sayfa

 BI

Yazık ki bisiklet, Türkiye’de yeteri kadar kullanım imkânına sahip değil. Oysa biliriz ki bu araç, motorlu taşıtlar gibi, yabancı hiçbir destek almadan hareket eden, insanın organizmasının doğal bir uzantısıdır. İşte ‘Bi Tur Versene’ başlıklı bu kitap, ekolojist yazar-çizer Aydan Çelik’in, insanın en yaratıcı, en özgür ve doğaya en saygılı icatlarından biri olan bisiklete dair yazılarından oluşuyor. Kitabına, bir bisiklet manifestosuyla başlayan Çelik, çocukluğunun bisikletli günlerini, Batı’da ve Türkiye’deki bisiklet kültürünü, ünlü isimlerin bu araca dair yorum ve anekdotlarını, bisikletin konu edildiği filmleri anlatıyor.

Jerry Brotton – Rönesans (2012)

  • RÖNESANS, Jerry Brotton, çeviren: Hakan Gür, Dost Yayınevi, rehber, 175 sayfa

 RONESANS

Rönesans dönemi ve Rönesans sanatı üzerine dersler veren Jerry Brotton, bu alandaki derin birikimini elimizdeki kitapta bir araya getiriyor. Brotton’un çalışması, eşi görülmemiş bu sürecin yarattığı entelektüel heyecanı ve kültürel deneyimi ortaya koyarken, Rönesans’la atbaşı giden dinsel baskıları, kölelik düzenini ve toplumsal kesimleri birbirinden ayıran büyük eşitsizlikleri de aydınlatıyor. Rönesans’ın sanat, arkeoloji, edebiyat, bilimsel çalışmalar alanlarındaki ürünlerini anlatan Brotton, Rönesans ile yaşadığımız çağ arasında önemli benzerlikler bulunduğunu savunarak 21. yüzyıl Rönesans’ı için bir vizyon da öneriyor.

Alan Pauls – Yalınayak Yaşamak (2012)

  • YALINAYAK YAŞAMAK, Alan Pauls, çeviren: Pınar Aslan, Can Yayınları, kültür, 77 sayfa

 

Arjantinli edebiyatçı Alan Pauls ‘Yalınayak Yaşamak’ta, dört başı mamur bir plaj güzellemesi sunuyor. Deniz kenarı ve imgeler arasındaki karmaşık ilişkinin merkezde olduğu ve bunun, yazarın yaşadıkları üzerinden ilerlediği metin, plajdaki hayata, denize, sayfiye yerlerine, buradaki insanların davranış özelliklerine, tatilin toplumlara göre farklılık gösteren icra biçimlerine, hatta arabalı açık hava sinemalarına kadar uzanıyor. Son beş yıldır tatillerini, görkemli bir doğa harikası olan Uruguay Cabo Polonio’da geçiren Pauls, küçük yaşlarından şimdiye hatırladıkları aracılığıyla, derli toplu bir plaj anlatısı kuruyor.

Mihály Hoppál – Avrasya’da Şamanlar (2012)

  • AVRASYA’DA ŞAMANLAR, Mihály Hoppál, çeviren: Bülent Bayram ve Hüseyin Şevket Çağatay Çapraz, Yapı Kredi Yayınları, kültür, 343 sayfa

 

Mihály Hoppál elimizdeki ilgi çekici çalışmasında, Şamanizmin eski kültürünün yanı sıra, bugünkü şamanların hayatını ve ritüellerini inceliyor. Hoppál çalışmasına, şamanların dünyasını irdeleyerek başlıyor. Burada Şamanizmin ne olduğu, bir kişinin nasıl şaman olduğu açıklanıyor ve şamanların hastalıkları sağaltmak, kurban törenlerini yönetmek, sözlü geleneğin koruyuculuğunu üstlenmek gibi toplumsal rolleri ele alınıyor. Yazar devamında da, şamanlığın kökenlerini, eski şaman resimlerini, halkların farklı şamanlık geleneklerini, şamanların nesneler dünyasını ve modern Şamanizmin hayatta kalma savaşını ele alıyor.

Zeki Tez – Lezzetin Tarihi (2012)

  • LEZZETİN TARİHİ, Zeki Tez, Hayy Kitap, kültür tarihi, 366 sayfa

Zeki Tez ‘Lezzetin Tarihi’nde, insanlığın geçmişten bugüne yiyecek, içecek ve keyif verici tatlar alanlarındaki üretimini izliyor. Eski çağlarda yiyecek kültürü ve yasak yiyecekler, Müslümanlarda yiyecek-içecek kültürü, Avrupa’da yiyecek ve beslenme, Batı’da içecek ve içki kültürü, sanayileşme çağında gıda sanayisi ve kimyanın yiyecek-içeceğe katkıları, kahve kültürünün kökleri ve yayılışı, Türkiye’de çay kültürü, çeşitli kültürlerde şeker ve farklı kültürlerde tütün keyfinin icra edilişi, kitapta yer alan konulardan birkaçı. Lezzetin kapsamlı bir tarihini sunan kitap, yiyeceklerle ilgilenen herkes hitap edecek nitelikte.

Doğan Özlem – Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi (2012)

  • KÜLTÜR BİLİMLERİ VE KÜLTÜR FELSEFESİ, Doğan Özlem, Notos Kitap, felsefe, 279 sayfa

 

Doğan Özlem’in ‘Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi’, her şeyden önce Türkiye’deki bilim felsefesi araştırmalarında ağırlığını hissettirmiş pozitivist ve neopozitivist geleneğin yarattığı tek yanlı bakış açısıyla hesaplaşmaya girişmesiyle dikkat çekiyor. Bu yaklaşımın, “bilim” kavramını “doğa bilimi” kavramıyla özdeşleştirerek, kültür bilimlerini dışladığını savunan Özlem, kültür bilimlerinin birincilliğinden yana tavır alarak bu alandaki tartışmayı genişletiyor. Özlem çalışmasında, bilgi ve bilimde olguculuk, tin bilimleri, kültürün anlamları, sistematik kültür felsefesi ve kültür kuramları gibi konuları irdeliyor.

Meri Çevik Simyonidis – İstanbulum (2012)

  • İSTANBULUM, Meri Çevik Simyonidis, Som Kitap, anı, 462 sayfa

 

İstanbullu Rumlar, günümüz lokanta, pastane, meze ve çikolata gibi alanlarda, hatırı sayılır bir mirasın sahibi. Meri Çevik Simyonidis, nitelikli çalışması ‘İstanbulum’da, Rum insanının İstanbul’da ürettiği tatlarının ve geride bıraktığı mutfak maharetlerinin izini sürüyor. Simyonidis, birçoklarını tanıdığı yeme içme sektörüyle uğraşmış, emek vermiş bu insanlarla konuşarak bu tatları nasıl yaratabildiklerini, onların İstanbul’a dair anılarıyla harmanlayarak anlatıyor. Çalışma, Rumların İstanbul’daki restaurant ve lokantaları, şarkılı meyhaneleri, pastaneleri ve adetleri konusunda önemli bir kaynak vazifesi görüyor.